Komunikat nr 10

Warszawa, 2 sierpnia 2019 r.

 Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 2 sierpnia 2019 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).
Po spełnieniu wymogów formalnych uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Adrianna MANIA.

                                                                                                           Prezes

                                                                                     Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

                                                                                              Tomasz Chalimoniuk