Komunikat nr 10

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 8 września 2017 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Oleksandr RYZHAK.

Prezes
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Tomasz Chalimoniuk