Komunikat nr 1

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 3 września 2014 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami).

Po spełnieniu wymogów formalnych, uprawnienia do powożenia koni uzyskała Elżbieta PUSZERKIEWICZ.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych

Agnieszka Marczak