Komunikat nr 1

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 30 października 2008 roku na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Po ukończeniu 16 lat, uprawnienia do dosiadania koni uzyskała

MONIKA HORMAŃSKA.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak