Komunikat nr 1

Warszawa, 10 lutego 2023 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 20 maja 2022 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 10 lutego 2023 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Dominika WŁODARCZAK.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Krzysztof Kierzek