Komunikat nr 1

Warszawa, 14 marca 2022 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 11 marca 2022 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 14 marca 2022 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskały Anna DĄBROWSKA i Ida BOCZKOWSKA.

 Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Krzysztof Kierzek