Komunikat nr 1

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 12 stycznia 2008 roku STANISŁAW WRÓBEL zdał egzamin z zakresu tematyki zawartej w „Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami)”, uzyskując uprawnienia do dosiadania koni.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak