Kary 2023

Kary nałożone przez Komisje Techniczne w sezonie 2023
(finansowe płatne na konto PKWK)