Kategoria: Zarządzenia 2024

Zarządzenia 2024

ROK:


 • Zarządzenie nr 01/2024 – Lista zakładów opieki zdrowotnej  
 • Zarządzenie nr 02/2024 – Lista laboratoriów do prób antydopingowych 
 • Zarządzenie nr 03/2024 – Wymogi dotyczące podków oraz sposobu kucia dla koni biorących udział w wyścigach w Polsce  
 • Zarządzenie nr 04/2024 – Wymogi dotyczące sprzętu ochronnego (kaski, kamizelki) jakie mają być stosowane w Polsce  
 • Zarządzenie nr 05/2024 – Wymogi weterynaryjne dla koni uczestniczących w gonitwach w Polsce  
 • Zarządzenie nr 06/2024 – Komisja egzaminacyjna, egzamin jeźdźcy/powożący (Warszawa)  
 • Zarządzenie nr 07/2024 – Specjalne nagrody dodatkowe (gonitwy Uczniowskie)  
 • Zarządzenie nr 08/2024 – Specjalne nagrody dodatkowe dla właścicieli koni (gonitwy z płotami i z przeszkodami)  
 • Zarządzenie nr 09/2024 – Nagrody dodatkowe dla właścicieli i hodowców koni polskiej hodowli  
 • Zarządzenie nr 12/2024 – Składy sędziowskie – KO, Warszawa, Wrocław 
 • Zarządzenie nr 13/2024 – Dyżurni lekarze medycyny i weterynarii – Wrocław 
 • Zarządzenie nr 14/2024 – Nagrody dodatkowe hodowcy, właściciele – uzupełnienie 
 • Zarządzenie nr 15/2024 – Dyżurni lekarze weterynarii – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 15a/2024 – Tryb i zasady pobierania prób antydopingowych 
 • Zarządzenie nr 18/2024 – Zmiana Zarz. 7-2024 – specjalne nagr. dod. PKWK na TWKS i WTWK 
 • Zarządzenie nr 19/2024 – Dyżurni lekarze medycyny – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 21/2024 – Składy sędziowskie – Wrocław  – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 23/2024 – Dyżurni lekarze medycyny – Warszawa – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 24/2024 – Dyżurni lekarze medycyny i weterynarii – Sopot 
 • Zarządzenie nr 27/2024 – Składy sędziowskie – Sopot 
 • Zarządzenie nr 28/2024 – Wymogi techniczne i zasady używania bata 
 • Zarządzenie nr 29/2024 – Składy sędziowskie – Sopot  – aktualizacja