Kategoria: Zarządzenia 2024

Zarządzenia 2024

ROK:


  • Zarządzenie nr 01/2024 – Lista zakładów opieki zdrowotnej  
  • Zarządzenie nr 02/2024 –
  • Zarządzenie nr 03/2024 – Wymogi dotyczące podków oraz sposobu kucia dla koni biorących udział w wyścigach w Polsce  
  • Zarządzenie nr 04/2024 – Wymogi dotyczące sprzętu ochronnego (kaski, kamizelki) jakie mają być stosowane w Polsce  
  • Zarządzenie nr 05/2024 – Wymogi weterynaryjne dla koni uczestniczących w gonitwach w Polsce  
  • Zarządzenie nr 06/2024 – Komisja egzaminacyjna, egzamin jeźdźcy/powożący (Warszawa)  
  • Zarządzenie nr 07/2024 – Specjalne nagrody dodatkowe