Kategoria: Zarzadzenia 2021

Zarządzenia 2021

ROK:


 • Zarządzenie nr 01/2021 – Lista zakładów opieki zdrowotnej 2021 
 • Zarządzenie nr 02/2021 – Komisja egzaminacyjna TRENERZY pisemny i ustny Warszawa 
 • Zarządzenie nr 03/2021 – Kaski i kamizelki ochronne 
 • Zarządzenie nr 04/2021 – Podkowy i kucie 
 • Zarządzenie nr 05/2021 – Laboratoria uprawnione do badania prób dopingowych 
 • Zarządzenie nr 06/2021 – Wymogi weterynaryjne dla koni uczestniczących w wyścigach w Polsce 
 • Zarządzenie nr 07/2021 – Komisja egzaminacyjna JEŹDŹCY / POWOŻĄCY 2021 
 • Zarządzenie nr 08/2021 – Składy sędziowskie 2021 
 • Zarządzenie nr 09/2021 – Lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 10/2021 – Lekarze medycyny i weterynarii – Wrocław 
 • Zarządzenie nr 11/2021 – Nagrody dodatkowe PKWK 
 • Zarządzenie nr 11A/2021 – Nagrody dodatkowe PKWK – Wrocław 
 • Zarządzenie nr 12/2021 – Lekarze medycyny i weterynarii – uzupełnienie Wrocław 
 • Zarządzenie nr 13/2021 – Komisja techniczna, lekarze medycyny i weterynarii – Sopot 
 • Zarządzenie nr 14/2021 – Komisja odwoławcza i techniczna – czasowe zmiany 
 • Zarządzenie nr 15/2021 – Komisja odwoławcza i techniczna – zmiany 
 • Zarządzenie nr 16/2021 – Lekarze medycyny i weterynarii – uzupełnienie Warszawa