Kategoria: Zarządzenia 2020

Zarządzenia 2020

ROK:


 • Zarządzenie nr 01/2020 – Lista laboratoriów do prób antydopingowych 2020 
 • Zarządzenie nr 02/2020 – Lista zakładów opieki zdrowotnej 2020 
 • Zarządzenie nr 03/2020 – Podkowy i kucie 2020 
 • Zarządzenie nr 04/2020 – Komisja egzaminacyjna sędziowie Warszawa 
 • Zarządzenie nr 05/2020 – Wymogi weterynaryjne 2020 
 • Zarządzenie nr 06/2020 – Nagrody dodatkowe 2020 
 • Zarządzenie nr 07/2020 – Dot. orzeczeń KT-Warszawa i KO ad. sprawy D. Petryakova z 2019 r. 
 • Zarządzenie nr 7A/2020 – Przyznanie wsparcia dla branży jeździeckiej w zw. z COVID-19 
 • Zarządzenie nr 09/2020 – Lista zakładów opieki zdrowotnej 2020-2 
 • Zarządzenie nr 10/2020 – Lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 11/2020 – Wymogi weterynaryjne 2020 
 • Zarządzenie nr 12/2020 – Składy sędziowskie 2020 
 • Zarządzenie nr 13/2020 – Lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 14/2020 – Komisja egzaminacyjna 2020 – jeźdźcy, powożący 
 • Zarządzenie nr 15/2020 – Komisja egzaminacyjna jeźdźcy – Wrocław 
 • Zarządzenie nr 16/2020 – Lekarze medycyny i weterynarii – Wrocław 
 • Zarządzenie nr 18/2020 – Lekarze medycyny i weterynarii – uzupełnienie Wrocław 
 • Zarządzenie nr 19/2020 – Lekarze medycyny i weterynarii – aktualizacja Warszawa 
 • Zarządzenie nr 20/2020 – Komisja techniczna oraz lekarze medycyny i weterynarii – Sopot 
 • Zarządzenie nr 21/2020 – Powołanie komisji przetargowej 
 • Zarządzenie nr 23/2020 – Cennik opłat KS od 12.11.2020 
 • Zarządzenie nr 24/2020 – Komisja egzaminacyjna TRENERZY Warszawa