Kategoria: Trenerzy wg miejsc w gonitwach dla koni arabskich

Trenerzy wg. zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich w okresie od 01-01-2021 do 10-10-2021

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Fraisl C. 32 30 27 22 22 37 170 471330,0 18,8 2772,5
2. Kacprzyk M. 22 11 12 11 5 22 83 369440,0 26,5 4451,1
3. Borkowski M. 14 18 12 16 3 11 74 226575,0 18,9 3061,8
4. Vasyutov S. 13 6 9 7 14 35 84 137730,0 15,5 1639,6
5. Łojek M. 11 5 6 10 5 18 55 97440,0 20,0 1771,6
6. Jodłowski M. 8 13 4 1 6 6 38 92470,0 21,1 2433,4
7. Laskowski A. 8 10 9 7 7 15 56 123325,0 14,3 2202,2
8. Janikowski M. 6 2 5 7 4 15 39 191275,0 15,4 4904,5
9. Kryszyłowicz W. 5 10 10 14 5 7 51 79070,0 9,8 1550,4
10. Głowacki B. 5 6 3 3 1 3 21 128140,0 23,8 6101,9
11. Kozłowski J. 5 5 4 2 5 4 25 131315,0 20,0 5252,6
12. Zahariev E. 5 3 3 2 1 4 18 39850,0 27,8 2213,9
13. Domańska J. 5 1 3 6 4 8 27 51220,0 18,5 1897,0
14. Ziemiański K. 4 10 8 5 7 31 65 67775,0 6,2 1042,7
15. Wyrzyk A. 4 4 2 4 7 12 33 59680,0 12,1 1808,5
16. Nakoniechnyi P. 4 3 6 3 4 14 34 45540,0 11,8 1339,4
17. Urbańczyk K. 3 2 3 6 2 19 35 34750,0 8,6 992,9
18. Wnorowski M. 2 3 4 5 9 30 53 30570,0 3,8 576,8
19. Szymczuk W. 2 3 1 5 10 13 34 26735,0 5,9 786,3
20. Olkowski W. 1 8 12 6 6 8 41 67365,0 2,4 1643,0
21. Malinowski M. 1 2 1 4 2 3 13 11600,0 7,7 892,3
22. Piątkowski P. 1 1 3 2 4 10 21 14370,0 4,8 684,3
23. Kryszyłowicz M. 1 1 2 2 7 9 22 29100,0 4,5 1322,7
24. Pawlak C. 1 1 2 0 0 5 9 16060,0 11,1 1784,4
25. Bondarchuk D. 1 0 1 0 0 1 3 8160,0 33,3 2720,0
26. Kosicki M. 0 2 0 2 1 12 17 7140,0 0,0 420,0
27. Talarek P. 0 1 5 5 9 17 37 25090,0 0,0 678,1
28. Szelągowska N. 0 1 2 1 0 1 5 15700,0 0,0 3140,0
29. Szumigowska J. 0 1 1 1 1 0 4 3875,0 0,0 968,8
30. Zawgorodny S. 0 1 1 0 0 1 3 4080,0 0,0 1360,0
31. Romanowski M. 0 1 0 0 0 0 1 2720,0 0,0 2720,0
32. Zawiliński K. 0 0 2 3 1 3 9 4025,0 0,0 447,2
33. Rogowski K. 0 0 0 1 3 30 34 1325,0 0,0 39,0
34. Świątek R. 0 0 0 0 3 5 8 1320,0 0,0 165,0
35. Pilipczuk M. 0 0 0 0 0 4 4 0,0 0,0 0,0
36. Mikołajczyk T. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
164 165 163 163 158 414 1227 2616160,0

Trenerzy wg. zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich w okresie od 01-01-2021 do 06-10-2021

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Fraisl C. 31 28 27 21 20 34 161 459145,0 19,3 2851,8
2. Kacprzyk M. 21 11 11 11 5 19 78 361280,0 26,9 4631,8
3. Borkowski M. 14 18 10 14 2 10 68 222745,0 20,6 3275,7
4. Vasyutov S. 13 6 9 6 12 32 78 136225,0 16,7 1746,5
5. Jodłowski M. 8 12 4 1 6 6 37 89190,0 21,6 2410,5
6. Laskowski A. 8 9 8 7 7 14 53 119485,0 15,1 2254,4
7. Łojek M. 8 5 5 10 5 18 51 78240,0 15,7 1534,1
8. Janikowski M. 6 2 5 7 3 15 38 190935,0 15,8 5024,6
9. Kryszyłowicz W. 5 10 10 14 5 7 51 79070,0 9,8 1550,4
10. Głowacki B. 5 6 3 2 1 3 20 127690,0 25,0 6384,5
11. Zahariev E. 5 3 3 2 1 4 18 39850,0 27,8 2213,9
12. Domańska J. 5 1 3 6 4 8 27 51220,0 18,5 1897,0
13. Ziemiański K. 4 8 8 4 7 31 62 62575,0 6,5 1009,3
14. Kozłowski J. 4 5 4 2 5 4 24 124515,0 16,7 5188,1
15. Wyrzyk A. 4 4 2 4 7 12 33 59680,0 12,1 1808,5
16. Nakoniechnyi P. 3 3 6 3 4 14 33 37340,0 9,1 1131,5
17. Urbańczyk K. 3 2 3 6 2 17 33 34750,0 9,1 1053,0
18. Szymczuk W. 2 3 1 5 10 12 33 26735,0 6,1 810,2
19. Wnorowski M. 2 2 4 5 9 30 52 27850,0 3,8 535,6
20. Olkowski W. 1 8 12 6 6 7 40 67365,0 2,5 1684,1
21. Malinowski M. 1 2 1 4 2 3 13 11600,0 7,7 892,3
22. Piątkowski P. 1 1 3 2 3 9 19 14030,0 5,3 738,4
23. Kryszyłowicz M. 1 1 2 2 7 8 21 29100,0 4,8 1385,7
24. Pawlak C. 1 1 2 0 0 5 9 16060,0 11,1 1784,4
25. Bondarchuk D. 1 0 1 0 0 1 3 8160,0 33,3 2720,0
26. Kosicki M. 0 2 0 1 1 11 15 6460,0 0,0 430,7
27. Talarek P. 0 1 3 5 9 17 35 22370,0 0,0 639,1
28. Szelągowska N. 0 1 2 1 0 1 5 15700,0 0,0 3140,0
29. Szumigowska J. 0 1 1 1 1 0 4 3875,0 0,0 968,8
30. Zawgorodny S. 0 1 1 0 0 1 3 4080,0 0,0 1360,0
31. Romanowski M. 0 1 0 0 0 0 1 2720,0 0,0 2720,0
32. Zawiliński K. 0 0 2 3 1 3 9 4025,0 0,0 447,2
33. Rogowski K. 0 0 0 1 3 30 34 1325,0 0,0 39,0
34. Świątek R. 0 0 0 0 3 5 8 1320,0 0,0 165,0
35. Pilipczuk M. 0 0 0 0 0 4 4 0,0 0,0 0,0
36. Mikołajczyk T. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
157 158 156 156 151 396 1174 2536710,0

Trenerzy wg. zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich w okresie od 01-01-2021 do 03-10-2021

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Fraisl C. 31 28 27 21 20 33 160 459145,0 19,4 2869,7
2. Kacprzyk M. 21 11 11 11 5 19 78 361280,0 26,9 4631,8
3. Borkowski M. 14 18 10 14 2 10 68 222745,0 20,6 3275,7
4. Vasyutov S. 13 6 9 6 12 32 78 136225,0 16,7 1746,5
5. Laskowski A. 8 9 8 7 7 14 53 119485,0 15,1 2254,4
6. Łojek M. 8 5 5 10 5 18 51 78240,0 15,7 1534,1
7. Jodłowski M. 7 11 4 1 5 6 34 80890,0 20,6 2379,1
8. Janikowski M. 6 2 5 7 3 15 38 190935,0 15,8 5024,6
9. Głowacki B. 5 6 3 2 1 3 20 127690,0 25,0 6384,5
10. Zahariev E. 5 3 3 2 1 4 18 39850,0 27,8 2213,9
11. Domańska J. 5 1 3 6 3 8 26 50520,0 19,2 1943,1
12. Ziemiański K. 4 8 8 4 7 31 62 62575,0 6,5 1009,3
13. Kozłowski J. 4 5 4 2 5 4 24 124515,0 16,7 5188,1
14. Wyrzyk A. 4 4 2 4 7 12 33 59680,0 12,1 1808,5
15. Kryszyłowicz W. 3 9 9 11 5 6 43 60170,0 7,0 1399,3
16. Nakoniechnyi P. 3 2 4 3 4 13 29 31740,0 10,3 1094,5
17. Urbańczyk K. 3 2 3 6 2 17 33 34750,0 9,1 1053,0
18. Szymczuk W. 2 3 1 5 10 12 33 26735,0 6,1 810,2
19. Wnorowski M. 2 2 4 5 9 30 52 27850,0 3,8 535,6
20. Olkowski W. 1 8 12 6 6 7 40 67365,0 2,5 1684,1
21. Malinowski M. 1 2 1 4 2 3 13 11600,0 7,7 892,3
22. Piątkowski P. 1 1 3 2 3 9 19 14030,0 5,3 738,4
23. Kryszyłowicz M. 1 1 2 2 6 7 19 28600,0 5,3 1505,3
24. Pawlak C. 1 1 2 0 0 5 9 16060,0 11,1 1784,4
25. Bondarchuk D. 1 0 1 0 0 1 3 8160,0 33,3 2720,0
26. Kosicki M. 0 2 0 1 1 11 15 6460,0 0,0 430,7
27. Talarek P. 0 1 3 5 9 17 35 22370,0 0,0 639,1
28. Szelągowska N. 0 1 2 1 0 1 5 15700,0 0,0 3140,0
29. Szumigowska J. 0 1 1 1 1 0 4 3875,0 0,0 968,8
30. Zawgorodny S. 0 1 1 0 0 1 3 4080,0 0,0 1360,0
31. Romanowski M. 0 1 0 0 0 0 1 2720,0 0,0 2720,0
32. Zawiliński K. 0 0 2 3 1 3 9 4025,0 0,0 447,2
33. Rogowski K. 0 0 0 1 3 30 34 1325,0 0,0 39,0
34. Świątek R. 0 0 0 0 3 5 8 1320,0 0,0 165,0
35. Pilipczuk M. 0 0 0 0 0 4 4 0,0 0,0 0,0
36. Mikołajczyk T. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
154 155 153 153 148 392 1155 2502710,0

Trenerzy wg. zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich w okresie od 01-01-2021 do 26-09-2021

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Fraisl C. 29 28 25 21 20 32 155 442505,0 18,7 2854,9
2. Kacprzyk M. 19 10 10 9 5 16 69 320710,0 27,5 4648,0
3. Borkowski M. 14 17 9 14 2 9 65 215465,0 21,5 3314,8
4. Vasyutov S. 12 6 9 5 12 30 74 128745,0 16,2 1739,8
5. Łojek M. 8 5 5 10 5 16 49 78240,0 16,3 1596,7
6. Jodłowski M. 7 11 4 1 5 6 34 80890,0 20,6 2379,1
7. Laskowski A. 7 8 8 7 7 13 50 104685,0 14,0 2093,7
8. Głowacki B. 5 5 3 2 1 3 19 124410,0 26,3 6547,9
9. Zahariev E. 5 3 3 2 0 4 17 39440,0 29,4 2320,0
10. Janikowski M. 5 2 5 7 2 15 36 165525,0 13,9 4597,9
11. Ziemiański K. 4 7 8 4 7 27 57 59855,0 7,0 1050,1
12. Kozłowski J. 4 5 4 2 5 4 24 124515,0 16,7 5188,1
13. Wyrzyk A. 4 4 1 4 7 12 32 58320,0 12,5 1822,5
14. Domańska J. 4 1 3 6 3 8 25 42320,0 16,0 1692,8
15. Kryszyłowicz W. 3 9 9 11 5 6 43 60170,0 7,0 1399,3
16. Nakoniechnyi P. 3 2 4 3 4 13 29 31740,0 10,3 1094,5
17. Urbańczyk K. 3 2 1 6 2 15 29 31750,0 10,3 1094,8
18. Szymczuk W. 2 3 1 5 8 12 31 26120,0 6,5 842,6
19. Wnorowski M. 2 1 4 4 9 29 49 24970,0 4,1 509,6
20. Olkowski W. 1 8 12 5 6 6 38 64865,0 2,6 1707,0
21. Kryszyłowicz M. 1 1 2 2 6 7 19 28600,0 5,3 1505,3
22. Piątkowski P. 1 1 2 2 3 9 18 13130,0 5,6 729,4
23. Pawlak C. 1 1 2 0 0 5 9 16060,0 11,1 1784,4
24. Malinowski M. 1 1 1 4 1 3 11 9575,0 9,1 870,5
25. Bondarchuk D. 1 0 1 0 0 1 3 8160,0 33,3 2720,0
26. Talarek P. 0 1 3 3 8 17 32 20660,0 0,0 645,6
27. Szelągowska N. 0 1 2 1 0 1 5 15700,0 0,0 3140,0
28. Szumigowska J. 0 1 1 1 1 0 4 3875,0 0,0 968,8
29. Zawgorodny S. 0 1 1 0 0 1 3 4080,0 0,0 1360,0
30. Kosicki M. 0 1 0 1 1 10 13 3740,0 0,0 287,7
31. Romanowski M. 0 1 0 0 0 0 1 2720,0 0,0 2720,0
32. Zawiliński K. 0 0 2 3 1 3 9 4025,0 0,0 447,2
33. Rogowski K. 0 0 0 1 3 30 34 1325,0 0,0 39,0
34. Świątek R. 0 0 0 0 3 5 8 1320,0 0,0 165,0
35. Pilipczuk M. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
36. Mikołajczyk T. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
146 147 145 146 142 372 1098 2358210,0

Trenerzy wg. zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich w okresie od 01-01-2021 do 19-09-2021

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Fraisl C. 29 28 25 20 19 30 151 441680,0 19,2 2925,0
2. Kacprzyk M. 19 10 10 9 5 14 67 320710,0 28,4 4786,7
3. Borkowski M. 14 17 8 14 2 9 64 214365,0 21,9 3349,5
4. Vasyutov S. 12 6 8 4 11 28 69 126365,0 17,4 1831,4
5. Jodłowski M. 7 11 4 1 5 6 34 80890,0 20,6 2379,1
6. Łojek M. 7 4 5 10 5 16 47 70020,0 14,9 1489,8
7. Laskowski A. 6 8 8 7 7 13 49 97885,0 12,2 1997,7
8. Głowacki B. 5 5 3 2 1 3 19 124410,0 26,3 6547,9
9. Zahariev E. 5 3 3 2 0 4 17 39440,0 29,4 2320,0
10. Janikowski M. 5 2 5 7 2 14 35 165525,0 14,3 4729,3
11. Ziemiański K. 4 7 7 4 7 26 55 58955,0 7,3 1071,9
12. Kozłowski J. 4 5 4 2 5 4 24 124515,0 16,7 5188,1
13. Wyrzyk A. 4 4 1 4 7 11 31 58320,0 12,9 1881,3
14. Domańska J. 4 1 3 6 3 7 24 42320,0 16,7 1763,3
15. Kryszyłowicz W. 3 9 9 11 5 6 43 60170,0 7,0 1399,3
16. Nakoniechnyi P. 3 2 4 3 4 13 29 31740,0 10,3 1094,5
17. Urbańczyk K. 3 2 1 6 2 15 29 31750,0 10,3 1094,8
18. Szymczuk W. 2 3 1 5 7 12 30 25895,0 6,7 863,2
19. Wnorowski M. 2 1 4 4 9 29 49 24970,0 4,1 509,6
20. Olkowski W. 1 6 12 5 6 6 36 60865,0 2,8 1690,7
21. Kryszyłowicz M. 1 1 2 2 6 7 19 28600,0 5,3 1505,3
22. Pawlak C. 1 1 2 0 0 4 8 16060,0 12,5 2007,5
23. Malinowski M. 1 1 1 4 1 3 11 9575,0 9,1 870,5
24. Bondarchuk D. 1 0 1 0 0 1 3 8160,0 33,3 2720,0
25. Talarek P. 0 1 3 2 8 17 31 20210,0 0,0 651,9
26. Piątkowski P. 0 1 2 2 3 9 17 8630,0 0,0 507,6
27. Szelągowska N. 0 1 2 1 0 1 5 15700,0 0,0 3140,0
28. Szumigowska J. 0 1 1 1 1 0 4 3875,0 0,0 968,8
29. Zawgorodny S. 0 1 1 0 0 1 3 4080,0 0,0 1360,0
30. Kosicki M. 0 1 0 1 1 10 13 3740,0 0,0 287,7
31. Romanowski M. 0 1 0 0 0 0 1 2720,0 0,0 2720,0
32. Zawiliński K. 0 0 2 3 1 3 9 4025,0 0,0 447,2
33. Rogowski K. 0 0 0 1 3 30 34 1325,0 0,0 39,0
34. Świątek R. 0 0 0 0 3 5 8 1320,0 0,0 165,0
35. Pilipczuk M. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
36. Mikołajczyk T. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
143 144 142 143 139 361 1072 2328810,0

Trenerzy wg. zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich w okresie od 01-01-2021 do 12-09-2021

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Fraisl C. 27 28 23 19 17 29 143 425035,0 18,9 2972,3
2. Kacprzyk M. 18 10 9 9 4 12 62 312140,0 29,0 5034,5
3. Borkowski M. 14 14 8 12 2 8 58 204945,0 24,1 3533,5
4. Vasyutov S. 11 6 8 4 11 27 67 119565,0 16,4 1784,6
5. Łojek M. 7 4 4 9 5 14 43 68110,0 16,3 1584,0
6. Jodłowski M. 5 10 4 1 4 6 30 66390,0 16,7 2213,0
7. Laskowski A. 5 8 8 7 4 12 44 88730,0 11,4 2016,6
8. Głowacki B. 5 5 2 1 1 3 17 122320,0 29,4 7195,3
9. Janikowski M. 5 1 5 6 2 14 33 161985,0 15,2 4908,6
10. Ziemiański K. 4 5 7 4 7 25 52 53475,0 7,7 1028,4
11. Kozłowski J. 4 5 4 2 5 4 24 124515,0 16,7 5188,1
12. Zahariev E. 4 3 3 2 0 4 16 33940,0 25,0 2121,3
13. Domańska J. 4 1 3 5 3 7 23 40920,0 17,4 1779,1
14. Kryszyłowicz W. 3 8 7 10 5 3 36 53570,0 8,3 1488,1
15. Urbańczyk K. 3 2 1 5 2 14 27 31070,0 11,1 1150,7
16. Wyrzyk A. 2 4 1 4 7 10 28 36520,0 7,1 1304,3
17. Szymczuk W. 2 2 1 4 7 11 27 22175,0 7,4 821,3
18. Wnorowski M. 2 1 4 3 9 28 47 24290,0 4,3 516,8
19. Nakoniechnyi P. 2 1 3 3 3 13 25 21940,0 8,0 877,6
20. Olkowski W. 1 6 10 5 6 6 34 58605,0 2,9 1723,7
21. Kryszyłowicz M. 1 1 2 2 5 4 15 27900,0 6,7 1860,0
22. Pawlak C. 1 1 2 0 0 4 8 16060,0 12,5 2007,5
23. Malinowski M. 1 1 1 4 1 2 10 9575,0 10,0 957,5
24. Bondarchuk D. 1 0 1 0 0 0 2 8160,0 50,0 4080,0
25. Talarek P. 0 1 2 2 8 16 29 18850,0 0,0 650,0
26. Piątkowski P. 0 1 2 2 1 9 15 7540,0 0,0 502,7
27. Szumigowska J. 0 1 1 1 1 0 4 3875,0 0,0 968,8
28. Zawgorodny S. 0 1 1 0 0 1 3 4080,0 0,0 1360,0
29. Kosicki M. 0 1 0 1 1 9 12 3740,0 0,0 311,7
30. Romanowski M. 0 1 0 0 0 0 1 2720,0 0,0 2720,0
31. Zawiliński K. 0 0 2 3 1 3 9 4025,0 0,0 447,2
32. Szelągowska N. 0 0 2 1 0 1 4 9700,0 0,0 2425,0
33. Rogowski K. 0 0 0 1 3 25 29 1325,0 0,0 45,7
34. Świątek R. 0 0 0 0 3 5 8 1320,0 0,0 165,0
35. Pilipczuk M. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
36. Mikołajczyk T. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
132 133 131 132 128 332 988 2189110,0

Trenerzy wg. zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich w okresie od 01-01-2021 do 05-09-2021

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Fraisl C. 27 26 23 19 16 28 139 415975,0 19,4 2992,6
2. Kacprzyk M. 17 10 8 9 2 11 57 294805,0 29,8 5172,0
3. Borkowski M. 13 14 7 11 2 8 55 194325,0 23,6 3533,2
4. Vasyutov S. 8 6 7 4 11 23 59 87865,0 13,6 1489,2
5. Łojek M. 7 3 4 8 5 13 40 64150,0 17,5 1603,8
6. Jodłowski M. 5 10 4 1 4 6 30 66390,0 16,7 2213,0
7. Janikowski M. 5 1 5 6 2 14 33 161985,0 15,2 4908,6
8. Laskowski A. 4 8 6 6 4 12 40 59470,0 10,0 1486,8
9. Kozłowski J. 4 5 4 2 4 4 23 124105,0 17,4 5395,9
10. Głowacki B. 4 5 2 1 1 3 16 114120,0 25,0 7132,5
11. Ziemiański K. 4 4 7 4 7 21 47 44675,0 8,5 950,5
12. Zahariev E. 4 3 3 2 0 4 16 33940,0 25,0 2121,3
13. Domańska J. 4 1 3 5 3 7 23 40920,0 17,4 1779,1
14. Kryszyłowicz W. 3 8 7 9 5 3 35 51870,0 8,6 1482,0
15. Urbańczyk K. 3 2 1 3 2 13 24 28190,0 12,5 1174,6
16. Wyrzyk A. 2 4 1 4 6 9 26 36180,0 7,7 1391,5
17. Szymczuk W. 2 2 1 4 7 10 26 22175,0 7,7 852,9
18. Wnorowski M. 2 1 4 2 9 27 45 23840,0 4,4 529,8
19. Nakoniechnyi P. 2 1 3 3 3 13 25 21940,0 8,0 877,6
20. Olkowski W. 1 6 8 5 6 4 30 56065,0 3,3 1868,8
21. Kryszyłowicz M. 1 1 2 2 5 4 15 27900,0 6,7 1860,0
22. Malinowski M. 1 1 1 4 1 2 10 9575,0 10,0 957,5
23. Pawlak C. 1 0 2 0 0 3 6 9260,0 16,7 1543,3
24. Bondarchuk D. 1 0 1 0 0 0 2 8160,0 50,0 4080,0
25. Talarek P. 0 1 2 2 8 14 27 18850,0 0,0 698,1
26. Szumigowska J. 0 1 1 1 1 0 4 3875,0 0,0 968,8
27. Zawgorodny S. 0 1 1 0 0 2 4 4080,0 0,0 1020,0
28. Romanowski M. 0 1 0 0 0 0 1 2720,0 0,0 2720,0
29. Zawiliński K. 0 0 2 3 1 3 9 4025,0 0,0 447,2
30. Piątkowski P. 0 0 2 2 0 9 13 4640,0 0,0 356,9
31. Szelągowska N. 0 0 2 1 0 1 4 9700,0 0,0 2425,0
32. Rogowski K. 0 0 0 1 3 25 29 1325,0 0,0 45,7
33. Kosicki M. 0 0 0 1 1 9 11 1020,0 0,0 92,7
34. Świątek R. 0 0 0 0 3 5 8 1320,0 0,0 165,0
35. Pilipczuk M. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
36. Mikołajczyk T. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
125 126 124 125 122 313 935 2049435,0

Trenerzy wg. zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich w okresie od 01-01-2021 do 29-08-2021

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Fraisl C. 26 26 22 19 16 28 137 408275,0 19,0 2980,1
2. Kacprzyk M. 16 9 8 8 2 10 53 283065,0 30,2 5340,8
3. Borkowski M. 13 14 7 11 2 8 55 194325,0 23,6 3533,2
4. Vasyutov S. 8 6 7 4 11 23 59 87865,0 13,6 1489,2
5. Łojek M. 6 3 4 8 5 13 39 59650,0 15,4 1529,5
6. Jodłowski M. 5 10 4 1 4 5 29 66390,0 17,2 2289,3
7. Janikowski M. 5 1 5 6 1 14 32 161760,0 15,6 5055,0
8. Laskowski A. 4 8 5 5 4 12 38 57430,0 10,5 1511,3
9. Kozłowski J. 4 5 4 2 4 4 23 124105,0 17,4 5395,9
10. Głowacki B. 4 5 2 1 1 3 16 114120,0 25,0 7132,5
11. Ziemiański K. 4 3 7 4 7 20 45 42875,0 8,9 952,8
12. Zahariev E. 4 3 3 2 0 4 16 33940,0 25,0 2121,3
13. Domańska J. 4 1 3 5 3 7 23 40920,0 17,4 1779,1
14. Kryszyłowicz W. 3 8 7 9 5 3 35 51870,0 8,6 1482,0
15. Urbańczyk K. 3 2 0 3 2 13 23 26550,0 13,0 1154,3
16. Wyrzyk A. 2 4 1 4 6 9 26 36180,0 7,7 1391,5
17. Szymczuk W. 2 2 1 4 7 10 26 22175,0 7,7 852,9
18. Wnorowski M. 2 1 4 2 8 26 43 23430,0 4,7 544,9
19. Nakoniechnyi P. 2 1 3 3 3 13 25 21940,0 8,0 877,6
20. Olkowski W. 1 5 8 5 6 4 29 52785,0 3,4 1820,2
21. Kryszyłowicz M. 1 1 2 2 5 4 15 27900,0 6,7 1860,0
22. Malinowski M. 1 1 1 3 1 2 9 9125,0 11,1 1013,9
23. Pawlak C. 1 0 2 0 0 3 6 9260,0 16,7 1543,3
24. Bondarchuk D. 1 0 1 0 0 0 2 8160,0 50,0 4080,0
25. Talarek P. 0 1 2 2 8 14 27 18850,0 0,0 698,1
26. Szumigowska J. 0 1 1 1 1 0 4 3875,0 0,0 968,8
27. Zawgorodny S. 0 1 1 0 0 2 4 4080,0 0,0 1020,0
28. Romanowski M. 0 1 0 0 0 0 1 2720,0 0,0 2720,0
29. Zawiliński K. 0 0 2 3 1 3 9 4025,0 0,0 447,2
30. Piątkowski P. 0 0 2 2 0 9 13 4640,0 0,0 356,9
31. Szelągowska N. 0 0 2 1 0 1 4 9700,0 0,0 2425,0
32. Rogowski K. 0 0 0 1 3 25 29 1325,0 0,0 45,7
33. Kosicki M. 0 0 0 1 1 9 11 1020,0 0,0 92,7
34. Świątek R. 0 0 0 0 2 5 7 980,0 0,0 140,0
35. Mikołajczyk T. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
36. Pilipczuk M. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
122 123 121 122 119 308 915 2015310,0

Trenerzy wg. zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich w okresie od 01-01-2021 do 22-08-2021

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Fraisl C. 25 26 20 18 15 28 132 399950,0 18,9 3029,9
2. Kacprzyk M. 16 9 8 7 1 9 50 282390,0 32,0 5647,8
3. Borkowski M. 12 12 7 10 2 8 51 182525,0 23,5 3578,9
4. Vasyutov S. 8 5 7 3 10 21 54 83915,0 14,8 1554,0
5. Łojek M. 5 3 4 8 4 12 36 51110,0 13,9 1419,7
6. Janikowski M. 5 1 5 5 1 13 30 161080,0 16,7 5369,3
7. Laskowski A. 4 8 3 5 4 11 35 54970,0 11,4 1570,6
8. Jodłowski M. 4 7 3 1 4 5 24 49090,0 16,7 2045,4
9. Głowacki B. 4 5 1 1 1 3 15 112760,0 26,7 7517,3
10. Zahariev E. 4 3 3 2 0 4 16 33940,0 25,0 2121,3
11. Kozłowski J. 3 5 4 2 4 4 22 118605,0 13,6 5391,1
12. Ziemiański K. 3 3 7 4 7 19 43 36075,0 7,0 839,0
13. Urbańczyk K. 3 2 0 3 2 12 22 26550,0 13,6 1206,8
14. Domańska J. 3 1 3 5 2 6 20 35420,0 15,0 1771,0
15. Kryszyłowicz W. 2 6 6 7 5 2 28 39290,0 7,1 1403,2
16. Wyrzyk A. 2 4 1 4 5 8 24 35840,0 8,3 1493,3
17. Szymczuk W. 2 2 1 4 7 7 23 22175,0 8,7 964,1
18. Wnorowski M. 2 1 4 2 8 24 41 23430,0 4,9 571,5
19. Nakoniechnyi P. 2 1 3 2 2 11 21 20440,0 9,5 973,3
20. Olkowski W. 1 5 8 5 6 4 29 52785,0 3,4 1820,2
21. Malinowski M. 1 1 1 3 1 2 9 9125,0 11,1 1013,9
22. Kryszyłowicz M. 1 1 1 2 4 3 12 25560,0 8,3 2130,0
23. Pawlak C. 1 0 2 0 0 3 6 9260,0 16,7 1543,3
24. Bondarchuk D. 1 0 1 0 0 0 2 8160,0 50,0 4080,0
25. Talarek P. 0 1 2 2 8 12 25 18850,0 0,0 754,0
26. Szumigowska J. 0 1 1 1 1 0 4 3875,0 0,0 968,8
27. Zawgorodny S. 0 1 1 0 0 2 4 4080,0 0,0 1020,0
28. Romanowski M. 0 1 0 0 0 0 1 2720,0 0,0 2720,0
29. Zawiliński K. 0 0 2 3 1 3 9 4025,0 0,0 447,2
30. Piątkowski P. 0 0 2 2 0 8 12 4640,0 0,0 386,7
31. Szelągowska N. 0 0 2 1 0 1 4 9700,0 0,0 2425,0
32. Rogowski K. 0 0 0 1 3 24 28 1325,0 0,0 47,3
33. Kosicki M. 0 0 0 1 1 8 10 1020,0 0,0 102,0
34. Świątek R. 0 0 0 0 2 5 7 980,0 0,0 140,0
35. Mikołajczyk T. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
36. Pilipczuk M. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
114 115 113 114 111 284 851 1925660,0

Trenerzy wg. zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich w okresie od 01-01-2021 do 15-08-2021

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Fraisl C. 22 24 15 16 14 22 113 286180,0 19,5 2532,6
2. Borkowski M. 12 9 7 7 2 7 44 141945,0 27,3 3226,0
3. Kacprzyk M. 12 8 8 7 1 7 43 153390,0 27,9 3567,2
4. Vasyutov S. 8 4 5 3 8 21 49 77725,0 16,3 1586,2
5. Janikowski M. 5 1 4 4 1 11 26 143630,0 19,2 5524,2
6. Laskowski A. 4 7 3 5 4 11 34 51690,0 11,8 1520,3
7. Głowacki B. 4 4 1 1 1 3 14 110960,0 28,6 7925,7
8. Łojek M. 4 3 4 7 3 10 31 41955,0 12,9 1353,4
9. Zahariev E. 4 3 1 1 0 4 13 30650,0 30,8 2357,7
10. Jodłowski M. 3 7 3 1 4 5 23 42290,0 13,0 1838,7
11. Ziemiański K. 3 2 6 4 7 14 36 33375,0 8,3 927,1
12. Urbańczyk K. 3 2 0 3 2 10 20 26550,0 15,0 1327,5
13. Kryszyłowicz W. 2 6 6 7 5 2 28 39290,0 7,1 1403,2
14. Kozłowski J. 2 5 4 2 4 3 20 44605,0 10,0 2230,3
15. Wyrzyk A. 2 4 1 3 5 6 21 35160,0 9,5 1674,3
16. Szymczuk W. 2 2 1 4 5 7 21 21675,0 9,5 1032,1
17. Wnorowski M. 2 1 4 1 7 23 38 22640,0 5,3 595,8
18. Domańska J. 2 1 3 5 1 5 17 26670,0 11,8 1568,8
19. Nakoniechnyi P. 2 1 3 2 2 9 19 20440,0 10,5 1075,8
20. Olkowski W. 1 4 8 3 4 4 24 33840,0 4,2 1410,0
21. Kryszyłowicz M. 1 1 1 2 3 3 11 25150,0 9,1 2286,4
22. Malinowski M. 1 1 0 4 1 2 9 8575,0 11,1 952,8
23. Pawlak C. 1 0 2 0 0 3 6 9260,0 16,7 1543,3
24. Talarek P. 0 1 2 2 8 9 22 18850,0 0,0 856,8
25. Szumigowska J. 0 1 1 1 1 0 4 3875,0 0,0 968,8
26. Romanowski M. 0 1 0 0 0 0 1 2720,0 0,0 2720,0
27. Zawiliński K. 0 0 2 2 2 3 9 3750,0 0,0 416,7
28. Piątkowski P. 0 0 2 2 0 7 11 4640,0 0,0 421,8
29. Szelągowska N. 0 0 2 1 0 0 3 9700,0 0,0 3233,3
30. Zawgorodny S. 0 0 1 0 0 2 3 1360,0 0,0 453,3
31. Bondarchuk D. 0 0 1 0 0 0 1 1360,0 0,0 1360,0
32. Rogowski K. 0 0 0 1 3 21 25 1325,0 0,0 53,0
33. Kosicki M. 0 0 0 1 0 7 8 680,0 0,0 85,0
34. Świątek R. 0 0 0 0 2 5 7 980,0 0,0 140,0
35. Mikołajczyk T. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
102 103 101 102 100 247 755 1476885,0