Kategoria: Powożący według miejsc

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2019 do 11-11-2019

Lp. Powożący Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma % zw.
1 Salivonchyk T. 10 7 1 3 1 3 25 79 390,00 40,00
2 Finchuk V. 3 4 1 2 6 6 22 36 060,00 13,64
3 Bagiński H. 3 1 7 5 1 4 21 32 970,00 14,29
4 Pandel W. 2 2 2 3 1 7 17 19 050,00 11,76
5 Kieniksman M. 1 5 1 1 1 3 12 23 140,00 8,33
6 Żakowski B. 1 0 4 0 3 5 13 10 100,00 7,69
7 Mateusiak R. 1 0 2 0 0 1 4 6 000,00 25,00
8 Misiek J. 1 0 1 1 0 1 4 6 400,00 25,00
9 Zwiener M. 1 0 1 0 0 0 2 6 800,00 50,00
10 Rzadkosz S. 1 0 0 0 0 9 10 4 000,00 10,00
11 Werder S. J. 1 0 0 0 0 1 2 4 000,00 50,00
12 Melinger M. 0 3 2 0 0 1 6 7 810,00 0,00
13 Ostrycharz P. 0 1 2 3 3 4 13 5 730,00 0,00
14 Wasiak M. 0 1 0 2 0 4 7 3 680,00 0,00
15 Kieniksman R. 0 1 0 2 0 3 6 4 670,00 0,00
16 Sudoł W. 0 0 1 2 2 7 12 2 300,00 0,00
17 Piotrowski L. 0 0 0 1 0 5 6 500,00 0,00
18 Miksha H. 0 0 0 0 1 2 3 675,00 0,00
19 Nebel B. 0 0 0 0 1 0 1 200,00 0,00
20 Nyman T. 0 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00
21 Beras M. 0 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00
25 25 25 25 20 68 188 253 475,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2019 do 04-11-2019

Lp. Powożący Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma % zw.
1 Salivonchyk T. 9 6 1 3 1 3 23 69 870,00 39,13
2 Finchuk V. 3 3 1 2 5 6 20 33 000,00 15,00
3 Pandel W. 2 2 2 3 1 5 15 19 050,00 13,33
4 Bagiński H. 2 1 7 4 1 4 19 25 490,00 10,53
5 Kieniksman M. 1 5 1 1 1 3 12 23 140,00 8,33
6 Żakowski B. 1 0 3 0 3 5 12 8 740,00 8,33
7 Mateusiak R. 1 0 2 0 0 1 4 6 000,00 25,00
8 Misiek J. 1 0 1 1 0 1 4 6 400,00 25,00
9 Zwiener M. 1 0 1 0 0 0 2 6 800,00 50,00
10 Rzadkosz S. 1 0 0 0 0 9 10 4 000,00 10,00
11 Werder S. J. 1 0 0 0 0 1 2 4 000,00 50,00
12 Melinger M. 0 3 1 0 0 1 5 6 450,00 0,00
13 Ostrycharz P. 0 1 2 3 2 4 12 5 390,00 0,00
14 Kieniksman R. 0 1 0 2 0 3 6 4 670,00 0,00
15 Wasiak M. 0 1 0 1 0 4 6 3 000,00 0,00
16 Sudoł W. 0 0 1 2 2 7 12 2 300,00 0,00
17 Piotrowski L. 0 0 0 1 0 5 6 500,00 0,00
18 Miksha H. 0 0 0 0 1 2 3 675,00 0,00
19 Nebel B. 0 0 0 0 1 0 1 200,00 0,00
20 Nyman T. 0 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00
21 Beras M. 0 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00
23 23 23 23 18 66 176 229 675,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2019 do 28-10-2019

Lp. Powożący Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma % zw
1 Salivonchyk T. 8 5 1 3 1 3 21 60 350,00 38,10
2 Finchuk V. 2 3 1 2 5 5 18 26 200,00 11,11
3 Pandel W. 2 2 2 3 1 3 13 19 050,00 15,38
4 Bagiński H. 2 1 6 3 1 4 17 23 450,00 11,76
5 Kieniksman M. 1 5 0 0 1 3 10 21 100,00 10,00
6 Żakowski B. 1 0 3 0 2 5 11 8 400,00 9,09
7 Mateusiak R. 1 0 2 0 0 1 4 6 000,00 25,00
8 Misiek J. 1 0 1 1 0 1 4 6 400,00 25,00
9 Zwiener M. 1 0 1 0 0 0 2 6 800,00 50,00
10 Rzadkosz S. 1 0 0 0 0 7 8 4 000,00 12,50
11 Werder S. J. 1 0 0 0 0 1 2 4 000,00 50,00
12 Melinger M. 0 3 1 0 0 0 4 6 450,00 0,00
13 Ostrycharz P. 0 1 2 3 1 3 10 5 050,00 0,00
14 Wasiak M. 0 1 0 1 0 2 4 3 000,00 0,00
15 Sudoł W. 0 0 1 2 2 7 12 2 300,00 0,00
16 Kieniksman R. 0 0 0 2 0 3 5 1 950,00 0,00
17 Piotrowski L. 0 0 0 1 0 5 6 500,00 0,00
18 Miksha H. 0 0 0 0 1 2 3 675,00 0,00
19 Nebel B. 0 0 0 0 1 0 1 200,00 0,00
20 Beras M. 0 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00
21 Nyman T. 0 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00
21 21 21 21 16 57 157 205 875,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2019 do 21-10-2019

Lp. Powożący Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma % zw.
1 Salivonchyk T. 7 5 0 3 1 3 19 54 350,00 36,84
2 Finchuk V. 2 2 1 2 4 5 16 23 950,00 12,50
3 Bagiński H. 2 1 5 3 1 4 16 22 450,00 12,50
4 Kieniksman M. 1 4 0 0 1 3 9 19 100,00 11,11
5 Pandel W. 1 2 2 3 0 3 11 13 800,00 9,09
6 Żakowski B. 1 0 3 0 2 5 11 8 400,00 9,09
7 Mateusiak R. 1 0 2 0 0 1 4 6 000,00 25,00
8 Misiek J. 1 0 1 1 0 1 4 6 400,00 25,00
9 Zwiener M. 1 0 1 0 0 0 2 6 800,00 50,00
10 Rzadkosz S. 1 0 0 0 0 5 6 4 000,00 16,67
11 Werder S. J. 1 0 0 0 0 1 2 4 000,00 50,00
12 Melinger M. 0 3 1 0 0 0 4 6 450,00 0,00
13 Ostrycharz P. 0 1 2 2 1 3 9 4 550,00 0,00
14 Wasiak M. 0 1 0 0 0 2 3 2 500,00 0,00
15 Sudoł W. 0 0 1 2 2 7 12 2 300,00 0,00
16 Kieniksman R. 0 0 0 2 0 2 4 1 950,00 0,00
17 Piotrowski L. 0 0 0 1 0 4 5 500,00 0,00
18 Miksha H. 0 0 0 0 1 2 3 675,00 0,00
19 Nebel B. 0 0 0 0 1 0 1 200,00 0,00
20 Beras M. 0 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00
21 Nyman T. 0 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00
19 19 19 19 14 53 143 188 375,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2019 do 14-10-2019

Lp. Powożący Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma
1 Salivonchyk T. 6 5 0 3 1 2 17 40 850,00
2 Bagiński H. 2 1 3 3 1 4 14 17 050,00
3 Pandel W. 1 2 2 2 0 3 10 12 150,00
4 Finchuk V. 1 2 1 2 4 4 14 10 450,00
5 Kieniksman M. 1 2 0 0 1 3 7 8 300,00
6 Żakowski B. 1 0 3 0 2 5 11 8 400,00
7 Mateusiak R. 1 0 2 0 0 1 4 6 000,00
8 Misiek J. 1 0 1 1 0 1 4 6 400,00
9 Zwiener M. 1 0 1 0 0 0 2 6 800,00
10 Rzadkosz S. 1 0 0 0 0 4 5 4 000,00
11 Werder S. J. 1 0 0 0 0 1 2 4 000,00
12 Melinger M. 0 3 1 0 0 0 4 6 450,00
13 Ostrycharz P. 0 1 2 2 1 2 8 4 550,00
14 Wasiak M. 0 1 0 0 0 2 3 2 500,00
15 Sudoł W. 0 0 1 2 2 7 12 2 300,00
16 Piotrowski L. 0 0 0 1 0 3 4 500,00
17 Kieniksman R. 0 0 0 1 0 2 3 600,00
18 Nebel B. 0 0 0 0 1 0 1 200,00
19 Miksha H. 0 0 0 0 0 2 2 0,00
20 Nyman T. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
21 Beras M. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
17 17 17 17 13 48 129 141 500,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2019 do 23-09-2019

Lp. Powożący Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma
1 Salivonchyk T. 5 5 0 3 1 1 15 35 850,00
2 Bagiński H. 2 1 3 3 0 3 12 16 800,00
3 Pandel W. 1 2 1 2 0 3 9 11 150,00
4 Kieniksman M. 1 2 0 0 1 2 6 8 300,00
5 Finchuk V. 1 1 1 2 4 3 12 8 450,00
6 Żakowski B. 1 0 3 0 2 4 10 8 400,00
7 Mateusiak R. 1 0 2 0 0 1 4 6 000,00
8 Misiek J. 1 0 1 1 0 1 4 6 400,00
9 Zwiener M. 1 0 1 0 0 0 2 6 800,00
10 Rzadkosz S. 1 0 0 0 0 2 3 4 000,00
11 Werder S. J. 1 0 0 0 0 1 2 4 000,00
12 Melinger M. 0 3 1 0 0 0 4 6 450,00
13 Ostrycharz P. 0 1 2 2 1 1 7 4 550,00
14 Wasiak M. 0 1 0 0 0 0 1 2 500,00
15 Sudoł W. 0 0 1 2 2 6 11 2 300,00
16 Kieniksman R. 0 0 0 1 0 2 3 600,00
17 Nebel B. 0 0 0 0 1 0 1 200,00
18 Piotrowski L. 0 0 0 0 0 3 3 0,00
19 Nyman T. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
20 Beras M. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
21 Miksha H. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
16 16 16 16 12 36 112 132 750,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2019 do 24-06-2019

Lp. Powożący Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma
1 Salivonchyk T. 5 5 0 3 1 1 15 35 850,00
2 Bagiński H. 2 1 3 3 0 2 11 16 800,00
3 Pandel W. 1 2 1 1 0 3 8 10 800,00
4 Kieniksman M. 1 2 0 0 1 2 6 8 300,00
5 Finchuk V. 1 1 1 2 4 3 12 8 450,00
6 Mateusiak R. 1 0 2 0 0 1 4 6 000,00
7 Misiek J. 1 0 1 1 0 1 4 6 400,00
8 Zwiener M. 1 0 1 0 0 0 2 6 800,00
9 Rzadkosz S. 1 0 0 0 0 2 3 4 000,00
10 Werder S. J. 1 0 0 0 0 1 2 4 000,00
11 Melinger M. 0 3 0 0 0 0 3 5 200,00
12 Ostrycharz P. 0 1 2 2 1 1 7 4 550,00
13 Żakowski B. 0 0 3 0 2 4 9 3 400,00
14 Sudoł W. 0 0 1 2 2 5 10 2 300,00
15 Kieniksman R. 0 0 0 1 0 2 3 600,00
16 Nebel B. 0 0 0 0 1 0 1 200,00
17 Piotrowski L. 0 0 0 0 0 3 3 0
18 Miksha H. 0 0 0 0 0 1 1 0
19 Nyman T. 0 0 0 0 0 1 1 0
20 Beras M. 0 0 0 0 0 1 1 0
15 15 15 15 12 34 106 123 650,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2019 do 27-05-2019

Lp. Powożący Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma
1 Salivonchyk T. 2 4 0 3 1 1 11 19 450,00
2 Bagiński H. 2 1 2 0 0 2 7 14 200,00
3 Finchuk V. 1 1 1 2 2 3 10 8 050,00
4 Kieniksman M. 1 1 0 0 0 1 3 5 600,00
5 Misiek J. 1 0 1 1 0 1 4 6 400,00
6 Zwiener M. 1 0 1 0 0 0 2 6 800,00
7 Mateusiak R. 1 0 1 0 0 0 2 4 800,00
8 Rzadkosz S. 1 0 0 0 0 1 2 4 000,00
9 Werder S. J. 1 0 0 0 0 1 2 4 000,00
10 Melinger M. 0 2 0 0 0 0 2 3 600,00
11 Ostrycharz P. 0 1 1 2 1 1 6 3 750,00
12 Pandel W. 0 1 1 1 0 2 5 3 200,00
13 Żakowski B. 0 0 2 0 1 2 5 2 300,00
14 Sudoł W. 0 0 1 2 2 3 8 2 300,00
15 Nebel B. 0 0 0 0 1 0 1 200,00
16 Kieniksman R. 0 0 0 0 0 2 2 0,00
17 Piotrowski L. 0 0 0 0 0 2 2 0,00
18 Miksha H. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
19 Nyman T. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
20 Beras M. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
11 11 11 11 8 25 77 88 650,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2019 do 13-05-2019

Lp. Nazwisko Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma
1 Salivonchyk T. 1 3 0 2 0 1 7 10 800,00
2 Finchuk V. 1 1 1 1 0 2 6 7 000,00
3 Kieniksman M. 1 1 0 0 0 1 3 5 600,00
4 Bagiński H. 1 0 1 0 0 2 4 5 800,00
5 Zwiener M. 1 0 1 0 0 0 2 6 800,00
6 Werder S. J. 1 0 0 0 0 1 2 4 000,00
7 Mateusiak R. 1 0 0 0 0 0 1 4 000,00
8 Pandel W. 0 1 1 1 0 1 4 3 200,00
9 Melinger M. 0 1 0 0 0 0 1 1 600,00
10 Ostrycharz P. 0 0 1 1 1 1 4 1 650,00
11 Żakowski B. 0 0 1 0 1 2 4 1 100,00
12 Misiek J. 0 0 1 0 0 1 2 800,00
13 Sudoł W. 0 0 0 2 2 2 6 1 300,00
14 Nebel B. 0 0 0 0 1 0 1 200,00
15 Nyman T. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
16 Rzadkosz S. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
17 Kieniksman R. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
18 Beras M. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
7 7 7 7 5 18 51 53 850,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2019 do 06-05-2019

Lp. Nazwisko Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma
1 Finchuk V. 1 1 0 0 0 1 3 5 600,00
2 Zwiener M. 1 0 1 0 0 0 2 6 800,00
3 Werder S. J. 1 0 0 0 0 1 2 4 000,00
4 Pandel W. 0 1 1 0 0 0 2 2 800,00
5 Salivonchyk T. 0 1 0 2 0 0 3 3 200,00
6 Misiek J. 0 0 1 0 0 0 1 800,00
7 Ostrycharz P. 0 0 0 1 0 1 2 600,00
8 Żakowski B. 0 0 0 0 1 1 2 300,00
9 Sudoł W. 0 0 0 0 1 1 2 200,00
10 Nebel B. 0 0 0 0 1 0 1 200,00
11 Nyman T. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
12 Beras M. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
13 Bagiński H. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
3 3 3 3 3 8 23 24 500,00