Kategoria: Właściciele według wygranych arch

Właściciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2020 do 25-10-2020

Lp. Właściciel Suma
1. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 65850,00
2. S. Rzadkosz 47250,00
3. W. Pandel 46150,00
4. A. Frontczak-Salivonchyk 45600,00
5. P. Myśliwczyk 41050,00
6. J. Misiek 32250,00
7. M. Melinger 28475,00
8. H. Bagiński i A. Tomczak 25300,00
9. V. Finchuk, A. Frontczak-Salivonchyk i E. Nowak 21000,00
10. H. Bagiński i J. Bończak 13050,00
11. D. Bińkowska 8350,00
12. R. Mateusiak 7000,00
13. A. Frontczak-Salivonchyk, M. Melinger i E. Nowak 6800,00
14. Trotting Stars – P. Kajdi 3000,00
15. M. Krismann 2000,00
16. A. Piekielna 1750,00
17. B. i Patrycja Żakowscy 1675,00
18. A. Tomczak 1500,00
19. T. Tietz i W. May 1000,00
20. A. i W. Piotrowskie 925,00
21. P. Simoni 800,00
22. W. May 0,00
400775,00

Właściciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2020 do 18-10-2020

Lp. Właściciel Suma
1. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 61050,00
2. W. Pandel 44800,00
3. S. Rzadkosz 37400,00
4. A. Frontczak-Salivonchyk 36600,00
5. P. Myśliwczyk 35550,00
6. J. Misiek 32250,00
7. M. Melinger 27725,00
8. H. Bagiński i A. Tomczak 25300,00
9. V. Finchuk, A. Frontczak-Salivonchyk i E. Nowak 19000,00
10. H. Bagiński i J. Bończak 13050,00
11. D. Bińkowska 8350,00
12. R. Mateusiak 7000,00
13. A. Frontczak-Salivonchyk, M. Melinger i E. Nowak 6800,00
14. Trotting Stars – P. Kajdi 3000,00
15. M. Krismann 2000,00
16. A. Piekielna 1750,00
17. B. i Patrycja Żakowscy 1675,00
18. A. Tomczak 1500,00
19. T. Tietz i W. May 1000,00
20. A. i W. Piotrowskie 925,00
21. P. Simoni 800,00
22. W. May 0,00
367525,00

Właściciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2020 do 04-10-2020

Lp. Właściciel Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw śr suma na start
1 W. Pandel 6 2 1 2 5 11 27 44800,00 22,22 1659,26
2 P. Myśliwczyk 4 3 5 1 1 9 23 35300,00 17,39 1534,78
3 S. Rzadkosz 4 3 2 6 1 24 40 31900,00 10,00 797,50
4 A. Frontczak-Salivonchyk 4 2 2 0 2 7 17 35600,00 23,53 2094,12
5 M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 3 7 5 6 0 22 43 53550,00 6,98 1245,35
6 M. Melinger 3 3 4 2 7 18 37 27725,00 8,11 749,32
7 V. Finchuk, A. Frontczak-Salivonchyk i E. Nowak 3 1 0 0 0 2 6 17000,00 50,00 2833,33
8 H. Bagiński i A. Tomczak 2 3 2 1 0 3 11 25300,00 18,18 2300,00
9 J. Misiek 1 6 5 7 6 10 35 32250,00 2,86 921,43
10 H. Bagiński i J. Bończak 1 3 1 1 3 8 17 13050,00 5,88 767,65
11 A. Frontczak-Salivonchyk, M. Melinger i E. Nowak 1 1 1 0 0 2 5 6800,00 20,00 1360,00
12 R. Mateusiak 1 0 1 2 0 3 7 7000,00 14,29 1000,00
13 D. Bińkowska 1 0 1 1 0 3 6 7350,00 16,67 1225,00
14 A. Piekielna 0 0 1 1 1 5 8 1750,00 0,00 218,75
15 B. i Patrycja Żakowscy 0 0 1 0 1 6 8 1675,00 0,00 209,38
16 P. Simoni 0 0 1 0 0 0 1 800,00 0,00 800,00
17 Trotting Stars – P. Kajdi 0 0 1 0 0 0 1 3000,00 0,00 3000,00
18 A. Tomczak 0 0 0 2 0 4 6 1500,00 0,00 250,00
19 M. Krismann 0 0 0 1 0 0 1 2000,00 0,00 2000,00
20 A. i W. Piotrowskie 0 0 0 0 1 4 5 675,00 0,00 135,00
21 T. Tietz i W. May 0 0 0 0 1 0 1 1000,00 0,00 1000,00
22 W. May 0 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00
34 34 34 33 29 142 306 350025,00

Właściciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2020 do 20-09-2020

Lp. Właściciel Suma
1. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 49050,00
2. W. Pandel 34550,00
3. P. Myśliwczyk 34050,00
4. J. Misiek 30750,00
5. A. Frontczak-Salivonchyk 30600,00
6. S. Rzadkosz 28900,00
7. H. Bagiński i A. Tomczak 24300,00
8. M. Melinger 22225,00
9. V. Finchuk, A. Frontczak-Salivonchyk i E. Nowak 15000,00
10. H. Bagiński i J. Bończak 13050,00
11. R. Mateusiak 7000,00
12. A. Frontczak-Salivonchyk, M. Melinger i E. Nowak 6800,00
13. D. Bińkowska 6350,00
14. Trotting Stars – P. Kajdi 3000,00
15. M. Krismann 2000,00
16. A. Piekielna 1750,00
17. B. i Patrycja Żakowscy 1675,00
18. A. Tomczak 1500,00
19. T. Tietz i W. May 1000,00
20. P. Simoni 800,00
21. A. i W. Piotrowskie 675,00
22. W. May 0,00
315025,00

Właściciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2020 do 13-09-2020

Lp. Właściciel Suma
1. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 45000,00
2. P. Myśliwczyk 31350,00
3. S. Rzadkosz 28900,00
4. J. Misiek 25350,00
5. M. Melinger 21550,00
6. W. Pandel 21050,00
7. H. Bagiński i A. Tomczak 18900,00
8. A. Frontczak-Salivonchyk 17100,00
9. V. Finchuk, A. Frontczak-Salivonchyk i E. Nowak 15000,00
10. H. Bagiński i J. Bończak 13050,00
11. R. Mateusiak 7000,00
12. A. Frontczak-Salivonchyk, M. Melinger i E. Nowak 6800,00
13. D. Bińkowska 5000,00
14. Trotting Stars – P. Kajdi 3000,00
15. M. Krismann 2000,00
16. A. Piekielna 1750,00
17. B. i Patrycja Żakowscy 1675,00
18. A. Tomczak 1500,00
19. T. Tietz i W. May 1000,00
20. P. Simoni 800,00
21. W. May 0,00
267775,00

Właściciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2020 do 06-09-2020

Lp. Właściciel Suma
1. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 43000,00
2. P. Myśliwczyk 31350,00
3. S. Rzadkosz 25900,00
4. J. Misiek 24350,00
5. W. Pandel 21050,00
6. M. Melinger 20300,00
7. H. Bagiński i A. Tomczak 18900,00
8. H. Bagiński i J. Bończak 12800,00
9. A. Frontczak-Salivonchyk 12100,00
10. V. Finchuk, A. Frontczak-Salivonchyk i E. Nowak 10000,00
11. R. Mateusiak 7000,00
12. A. Frontczak-Salivonchyk, M. Melinger i E. Nowak 6800,00
13. D. Bińkowska 5000,00
14. Trotting Stars – P. Kajdi 3000,00
15. M. Krismann 2000,00
16. A. Piekielna 1750,00
17. B. i Patrycja Żakowscy 1675,00
18. A. Tomczak 1500,00
19. T. Tietz i W. May 1000,00
20. P. Simoni 800,00
21. W. May 0,00
250275,00

Właściciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2020 do 23-08-2020

Lp. Właściciel Suma
1. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 41500,00
2. P. Myśliwczyk 30350,00
3. S. Rzadkosz 25900,00
4. W. Pandel 20800,00
5. M. Melinger 20050,00
6. J. Misiek 19850,00
7. H. Bagiński i A. Tomczak 18400,00
8. H. Bagiński i J. Bończak 10800,00
9. A. Frontczak-Salivonchyk 7100,00
10. A. Frontczak-Salivonchyk, M. Melinger i E. Nowak 6800,00
11. R. Mateusiak 6000,00
12. V. Finchuk, A. Frontczak-Salivonchyk i E. Nowak 5000,00
13. Trotting Stars – P. Kajdi 3000,00
14. M. Krismann 2000,00
15. A. Piekielna 1750,00
16. B. i Patrycja Żakowscy 1675,00
17. A. Tomczak 1500,00
18. T. Tietz i W. May 1000,00
19. P. Simoni 800,00
20. D. Bińkowska 0,00
21. W. May 0,00

Właściciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2020 do 16-08-2020

Lp. Właściciel Suma
1 M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 25000,00
2 J. Misiek 19350,00
3 H. Bagiński i A. Tomczak 18400,00
4 P. Myśliwczyk 16350,00
5 W. Pandel 15550,00
6 M. Melinger 14800,00
7 S. Rzadkosz 13400,00
8 H. Bagiński i J. Bończak 10000,00
9 A. Frontczak-Salivonchyk, M. Melinger i E. Nowak 6800,00
10 V. Finchuk, A. Frontczak-Salivonchyk i E. Nowak 5000,00
11 A. Piekielna 1750,00
12 B. i Patrycja Żakowscy 1675,00
13 R. Mateusiak 1000,00
14 P. Simoni 800,00
15 A. Frontczak-Salivonchyk 500,00
16 A. Tomczak 500,00
17 D. Bińkowska 0,00
150875,00

Właściciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2020 do 12-07-2020

Lp. Właściciel Suma
1. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 25000,00
2. J. Misiek 19100,00
3. P. Myśliwczyk 16350,00
4. W. Pandel 15050,00
5. S. Rzadkosz 13400,00
6. H. Bagiński i A. Tomczak 13400,00
7. M. Melinger 11800,00
8. H. Bagiński i J. Bończak 8000,00
9. A. Frontczak-Salivonchyk, M. Melinger i E. Nowak 6800,00
10. B. i Patrycja Żakowscy 1675,00
11. P. Simoni 800,00
12. A. Piekielna 750,00
13. R. Mateusiak 500,00
14. A. Frontczak-Salivonchyk 500,00
15. A. Tomczak 500,00
16. D. Bińkowska 0,00
133625,00

od 2014.01.01 do 2014.10.27

Właœciciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2014 do 27-10-2014
L.p. Nazwisko Suma PLN Suma EUR

1
R. Mateusiak 73 340,00 0,00

2
M. i R. Kieniksman 62 840,00 0,00

3
A. Żakowski 57 105,00 0,00

4
A. Serement 51 640,00 0,00

5
I. Jurkiewicz 43 175,00 0,00

6
A. Najderska 37 310,00 0,00

7
E. Kałuża 34 865,00 0,00

8
K. Romańczyk 27 275,00 0,00

9
S. Bagiński i M. Bończak 23 540,00 0,00

10
A. Piotrowska 14 095,00 0,00

11
J. Mazur 10 665,00 0,00

12
R. Kasprowicz 9 625,00 0,00

13
O. Vorobii 9 475,00 0,00

14
Taxon Equistro – B. Novak 9 450,00 0,00

15
D. Bińkowska 7 700,00 0,00

16
Liva Předslavice – B. Novak 5 825,00 0,00

17
A. Frontczak-Salivonchyk 3 850,00 0,00

18
A. Kupczak 830,00 0,00

19
S. Litwińczuk 630,00 0,00

20
S. Czajkowski 385,00 0,00

21
Stáj Pražská agrární s.r.o. – ing. J. Semerád 175,00 0,00

22
0,00 0,00
483 795,00 0,00