Kategoria: Powożący według miejsc arch

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2020 do 25-10-2020

Lp. Powożący Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr suma na start
1. Salivonchyk T. 8 4 6 2 2 12 34 63550,00 23,53 1869,12
2. Pandel W. 6 2 1 3 4 14 30 45450,00 20,00 1515,00
3. Finchuk V. 4 7 1 1 0 10 23 34100,00 17,39 1482,61
4. Michalczewska J. 4 1 0 4 3 11 23 24850,00 17,39 1080,43
5. Kieniksman M. 3 2 5 6 0 12 28 44350,00 10,71 1583,93
6. Tomczak A. 3 1 3 2 2 4 15 25400,00 20,00 1693,33
7. Miksha H. 3 0 3 1 0 4 11 27650,00 27,27 2513,64
8. Rzadkosz S. 2 3 3 4 1 11 24 23600,00 8,33 983,33
9. Melinger M. 2 2 1 3 4 9 21 17450,00 9,52 830,95
10. Bagiński H. 1 5 1 0 4 9 20 20200,00 5,00 1010,00
11. Misiek J. 1 3 4 2 2 5 17 21750,00 5,88 1279,41
12. Wasiak M. 1 1 3 1 4 12 22 11525,00 4,55 523,86
13. Mateusiak R. 1 0 1 2 0 3 7 7000,00 14,29 1000,00
14. Kieniksman R. 0 6 2 1 0 10 19 14500,00 0,00 763,16
15. Ostrycharz P. 0 1 1 4 4 8 18 6000,00 0,00 333,33
16. Tietz T. 0 1 0 0 1 1 3 3000,00 0,00 1000,00
17. Żakowski B. 0 0 1 0 1 6 8 1675,00 0,00 209,38
18. Zwiener M. 0 0 1 0 0 0 1 800,00 0,00 800,00
19. Porsova V. 0 0 1 0 0 0 1 3000,00 0,00 3000,00
20. Novák B. 0 0 1 0 0 0 1 1500,00 0,00 1500,00
21. Bagiński S. 0 0 0 1 0 2 3 500,00 0,00 166,67
22. Krismann M. 0 0 0 1 0 0 1 2000,00 0,00 2000,00
23. Piotrowski L. 0 0 0 0 1 7 8 675,00 0,00 84,38
24. Puszerkiewicz E. 0 0 0 0 1 1 2 250,00 0,00 125,00
25. Bińkowska D. 0 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00
39 39 39 38 34 152 341 400775,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2020 do 18-10-2020

Lp. Powożący Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw śr suma na start
1. Salivonchyk T. 7 4 6 1 2 12 32 54050,00 21,88 1689,06
2. Pandel W. 6 2 1 2 4 14 29 44550,00 20,69 1536,21
3. Finchuk V. 4 6 1 1 0 9 21 32100,00 19,05 1528,57
4. Kieniksman M. 3 1 4 6 0 12 26 40550,00 11,54 1559,62
5. Michalczewska J. 3 1 0 4 1 11 20 19150,00 15,00 957,50
6. Miksha H. 3 0 3 1 0 4 11 27650,00 27,27 2513,64
7. Rzadkosz S. 2 2 2 4 1 10 21 19000,00 9,52 904,76
8. Melinger M. 2 2 1 2 4 9 20 16950,00 10,00 847,50
9. Tomczak A. 2 1 3 2 2 3 13 20400,00 15,38 1569,23
10. Bagiński H. 1 5 1 0 4 9 20 20200,00 5,00 1010,00
11. Misiek J. 1 3 4 2 2 5 17 21750,00 5,88 1279,41
12. Wasiak M. 1 1 3 1 3 11 20 11275,00 5,00 563,75
13. Mateusiak R. 1 0 1 2 0 3 7 7000,00 14,29 1000,00
14. Kieniksman R. 0 6 1 1 0 10 18 13500,00 0,00 750,00
15. Ostrycharz P. 0 1 1 4 4 8 18 6000,00 0,00 333,33
16. Tietz T. 0 1 0 0 1 1 3 3000,00 0,00 1000,00
17. Żakowski B. 0 0 1 0 1 6 8 1675,00 0,00 209,38
18. Zwiener M. 0 0 1 0 0 0 1 800,00 0,00 800,00
19. Porsova V. 0 0 1 0 0 0 1 3000,00 0,00 3000,00
20. Novák B. 0 0 1 0 0 0 1 1500,00 0,00 1500,00
21. Bagiński S. 0 0 0 1 0 1 2 500,00 0,00 250,00
22. Krismann M. 0 0 0 1 0 0 1 2000,00 0,00 2000,00
23. Piotrowski L. 0 0 0 0 1 6 7 675,00 0,00 96,43
24. Puszerkiewicz E. 0 0 0 0 1 1 2 250,00 0,00 125,00
25. Bińkowska D. 0 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00
36 36 36 35 31 146 320 367525,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2020 do 04-10-2020

Lp. Powożący Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw śr suma na start
1. Salivonchyk T. 6 4 5 1 2 12 30 48050 20,00 1601,67
2. Pandel W. 6 2 1 2 4 13 28 44550 21,43 1591,07
3. Finchuk V. 4 5 1 1 0 9 20 30100 20,00 1505,00
4. Kieniksman M. 3 1 4 5 0 11 24 40050 12,50 1668,75
5. Miksha H. 3 0 2 1 0 4 10 26650 30,00 2665,00
6. Rzadkosz S. 2 2 2 3 1 10 20 18500 10,00 925,00
7. Melinger M. 2 2 1 2 4 9 20 16950 10,00 847,50
8. Tomczak A. 2 1 3 2 1 3 12 20150 16,67 1679,17
9. Michalczewska J. 2 1 0 4 0 11 18 13900 11,11 772,22
10. Bagiński H. 1 5 1 0 4 9 20 20200 5,00 1010,00
11. Misiek J. 1 3 4 2 2 5 17 21750 5,88 1279,41
12. Wasiak M. 1 1 3 1 3 11 20 11275 5,00 563,75
13. Mateusiak R. 1 0 1 2 0 3 7 7000 14,29 1000,00
14. Kieniksman R. 0 5 1 1 0 10 17 11500 0,00 676,47
15. Ostrycharz P. 0 1 1 4 4 8 18 6000 0,00 333,33
16. Tietz T. 0 1 0 0 1 1 3 3000 0,00 1000,00
17. Żakowski B. 0 0 1 0 1 6 8 1675 0,00 209,38
18. Zwiener M. 0 0 1 0 0 0 1 800 0,00 800,00
19. Porsova V. 0 0 1 0 0 0 1 3000 0,00 3000,00
20. Novák B. 0 0 1 0 0 0 1 1500 0,00 1500,00
21. Bagiński S. 0 0 0 1 0 0 1 500 0,00 500,00
22. Krismann M. 0 0 0 1 0 0 1 2000 0,00 2000,00
23. Piotrowski L. 0 0 0 0 1 5 6 675 0,00 112,50
24. Puszerkiewicz E. 0 0 0 0 1 1 2 250 0,00 125,00
25. Bińkowska D. 0 0 0 0 0 1 1 0 0,00 0,00
34 34 34 33 29 142 306 350025,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2020 do 20-09-2020

Lp. Powożący Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw śr suma na start
1. Salivonchyk T. 6 4 4 1 1 11 27 46800,00 22,22 1733,33
2. Finchuk V. 4 4 1 1 0 7 17 28100,00 23,53 1652,94
3. Pandel W. 4 2 1 2 4 11 24 34550,00 16,67 1439,58
4. Kieniksman M. 3 0 4 4 0 10 21 37550,00 14,29 1788,10
5. Melinger M. 2 2 1 1 4 7 17 16450,00 11,76 967,65
6. Tomczak A. 2 1 2 2 0 3 10 18900,00 20,00 1890,00
7. Rzadkosz S. 2 1 1 3 1 10 18 15500,00 11,11 861,11
8. Michalczewska J. 2 1 0 3 0 10 16 13400,00 12,50 837,50
9. Miksha H. 2 0 1 1 0 4 8 20650,00 25,00 2581,25
10. Bagiński H. 1 5 1 0 4 9 20 20200,00 5,00 1010,00
11. Misiek J. 1 3 4 2 2 5 17 21750,00 5,88 1279,41
12. Mateusiak R. 1 0 1 2 0 3 7 7000,00 14,29 1000,00
13. Kieniksman R. 0 4 1 1 0 8 14 9500,00 0,00 678,57
14. Wasiak M. 0 1 3 1 3 9 17 6275,00 0,00 369,12
15. Ostrycharz P. 0 1 1 3 2 7 14 5000,00 0,00 357,14
16. Tietz T. 0 1 0 0 1 1 3 3000,00 0,00 1000,00
17. Żakowski B. 0 0 1 0 1 6 8 1675,00 0,00 209,38
18. Zwiener M. 0 0 1 0 0 0 1 800,00 0,00 800,00
19. Porsova V. 0 0 1 0 0 0 1 3000,00 0,00 3000,00
20. Novák B. 0 0 1 0 0 0 1 1500,00 0,00 1500,00
21. Bagiński S. 0 0 0 1 0 0 1 500,00 0,00 500,00
22. Krismann M. 0 0 0 1 0 0 1 2000,00 0,00 2000,00
23. Piotrowski L. 0 0 0 0 1 2 3 675,00 0,00 225,00
24. Puszerkiewicz E. 0 0 0 0 1 1 2 250,00 0,00 125,00
25. Bińkowska D. 0 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00
30 30 30 29 25 125 269 315025,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2020 do 13-09-2020

Lp. Powożący Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw śr suma na start
1. Salivonchyk T. 6 4 3 1 1 10 25 44100,00 24,00 1764,00
2. Finchuk V. 4 4 1 1 0 5 15 28100,00 26,67 1873,33
3. Pandel W. 3 2 1 2 4 10 22 21050,00 13,64 956,82
4. Kieniksman M. 3 0 3 3 0 10 19 33500,00 15,79 1763,16
5. Melinger M. 2 2 1 1 4 6 16 16450,00 12,50 1028,13
6. Rzadkosz S. 2 1 1 3 1 9 17 15500,00 11,76 911,76
7. Michalczewska J. 2 1 0 3 0 9 15 13400,00 13,33 893,33
8. Tomczak A. 2 0 2 2 0 3 9 13500,00 22,22 1500,00
9. Bagiński H. 1 5 1 0 4 8 19 20200,00 5,26 1063,16
10. Misiek J. 1 2 4 2 2 5 16 16350,00 6,25 1021,88
11. Mateusiak R. 1 0 1 2 0 3 7 7000,00 14,29 1000,00
12. Miksha H. 1 0 1 0 0 4 6 5800,00 16,67 966,67
13. Kieniksman R. 0 4 1 1 0 6 12 9500,00 0,00 791,67
14. Wasiak M. 0 1 3 1 2 9 16 5600,00 0,00 350,00
15. Ostrycharz P. 0 1 1 3 2 6 13 5000,00 0,00 384,62
16. Tietz T. 0 1 0 0 1 1 3 3000,00 0,00 1000,00
17. Żakowski B. 0 0 1 0 1 6 8 1675,00 0,00 209,38
18. Zwiener M. 0 0 1 0 0 0 1 800,00 0,00 800,00
19. Porsova V. 0 0 1 0 0 0 1 3000,00 0,00 3000,00
20. Novák B. 0 0 1 0 0 0 1 1500,00 0,00 1500,00
21. Bagiński S. 0 0 0 1 0 0 1 500,00 0,00 500,00
22. Krismann M. 0 0 0 1 0 0 1 2000,00 0,00 2000,00
23. Puszerkiewicz E. 0 0 0 0 1 1 2 250,00 0,00 125,00
24. Piotrowski L. 0 0 0 0 0 2 2 0,00 0,00 0,00
25. Bińkowska D. 0 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00
28 28 28 27 23 114 248 267775,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2020 do 06-09-2020

Lp. Powożący Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr kwota na start
1. Salivonchyk T. 5 4 3 1 1 9 23 39100,00 21,74 1700,00
2. Finchuk V. 3 4 1 1 0 4 13 23100,00 23,08 1776,92
3. Pandel W. 3 2 1 2 4 10 22 21050,00 13,64 956,82
4. Kieniksman M. 3 0 3 3 0 9 18 33500,00 16,67 1861,11
5. Melinger M. 2 2 0 1 4 6 15 15450,00 13,33 1030,00
6. Michalczewska J. 2 1 0 2 0 9 14 12900,00 14,29 921,43
7. Tomczak A. 2 0 2 2 0 3 9 13500,00 22,22 1500,00
8. Rzadkosz S. 2 0 1 2 1 9 15 13000,00 13,33 866,67
9. Bagiński H. 1 5 1 0 3 7 17 19950,00 5,88 1173,53
10. Misiek J. 1 2 3 2 2 4 14 15350,00 7,14 1096,43
11. Mateusiak R. 1 0 1 2 0 3 7 7000,00 14,29 1000,00
12. Miksha H. 1 0 1 0 0 4 6 5800,00 16,67 966,67
13. Kieniksman R. 0 3 1 1 0 6 11 7500,00 0,00 681,82
14. Wasiak M. 0 1 3 1 1 9 15 5350,00 0,00 356,67
15. Ostrycharz P. 0 1 1 3 2 6 13 5000,00 0,00 384,62
16. Tietz T. 0 1 0 0 1 1 3 3000,00 0,00 1000,00
17. Żakowski B. 0 0 1 0 1 6 8 1675,00 0,00 209,38
18. Zwiener M. 0 0 1 0 0 0 1 800,00 0,00 800,00
19. Porsova V. 0 0 1 0 0 0 1 3000,00 0,00 3000,00
20. Novák B. 0 0 1 0 0 0 1 1500,00 0,00 1500,00
21. Bagiński S. 0 0 0 1 0 0 1 500,00 0,00 500,00
22. Krismann M. 0 0 0 1 0 0 1 2000,00 0,00 2000,00
23. Puszerkiewicz E. 0 0 0 0 1 1 2 250,00 0,00 125,00
24. Bińkowska D. 0 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00
25. Piotrowski L. 0 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00
26 26 26 25 21 108 232 250275,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2020 do 23-08-2020

Lp. Nazwisko Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw śr suma na start
1. Salivonchyk T. 4 4 2 1 1 9 21 33100,00 19,05 1576,19
2. Pandel W. 3 2 1 2 3 9 20 20800,00 15,00 1040,00
3. Kieniksman M. 3 0 2 3 0 8 16 32500,00 18,75 2031,25
4. Finchuk V. 2 4 1 1 0 3 11 18100,00 18,18 1645,45
5. Melinger M. 2 2 0 1 3 6 14 15200,00 14,29 1085,71
6. Michalczewska J. 2 1 0 2 0 9 14 12900,00 14,29 921,43
7. Tomczak A. 2 0 2 1 0 3 8 13000,00 25,00 1625,00
8. Rzadkosz S. 2 0 1 2 1 9 15 13000,00 13,33 866,67
9. Bagiński H. 1 4 1 0 3 7 16 17950,00 6,25 1121,88
10. Misiek J. 1 1 3 2 2 4 13 13350,00 7,69 1026,92
11. Mateusiak R. 1 0 0 2 0 3 6 6000,00 16,67 1000,00
12. Kieniksman R. 0 3 1 0 0 4 8 7000,00 0,00 875,00
13. Wasiak M. 0 1 3 1 1 8 14 5350,00 0,00 382,14
14. Tietz T. 0 1 0 0 1 1 3 3000,00 0,00 1000,00
15. Ostrycharz P. 0 0 1 2 2 6 11 2500,00 0,00 227,27
16. Żakowski B. 0 0 1 0 1 6 8 1675,00 0,00 209,38
17. Miksha H. 0 0 1 0 0 4 5 800,00 0,00 160,00
18. Zwiener M. 0 0 1 0 0 0 1 800,00 0,00 800,00
19. Porsova V. 0 0 1 0 0 0 1 3000,00 0,00 3000,00
20. Novák B. 0 0 1 0 0 0 1 1500,00 0,00 1500,00
21. Bagiński S. 0 0 0 1 0 0 1 500,00 0,00 500,00
22. Krismann M. 0 0 0 1 0 0 1 2000,00 0,00 2000,00
23. Puszerkiewicz E. 0 0 0 0 1 1 2 250,00 0,00 125,00
24. Bińkowska D. 0 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00
25. Piotrowski L. 0 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00
23 23 23 22 19 102 212 224275

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2020 do 16-08-2020

Lp. Nazwisko Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw śr suma na start
1 Salivonchyk T. 3 0 1 1 1 8 14 16600,00 21,43 1185,71
2 Finchuk V. 2 3 1 1 0 2 9 16500,00 22,22 1833,33
3 Pandel W. 2 2 1 1 2 7 15 15550,00 13,33 1036,67
4 Kieniksman M. 2 0 1 1 0 6 10 20000,00 20,00 2000,00
5 Tomczak A. 2 0 1 0 0 3 6 11000,00 33,33 1833,33
6 Bagiński H. 1 4 0 0 3 4 12 17150,00 8,33 1429,17
7 Melinger M. 1 2 0 1 3 4 11 10200,00 9,09 927,27
8 Misiek J. 1 1 3 2 1 3 11 12850,00 9,09 1168,18
9 Michalczewska J. 1 1 0 2 0 4 8 7900,00 12,50 987,50
10 Rzadkosz S. 1 0 0 1 0 8 10 5500,00 10,00 550,00
11 Kieniksman R. 0 2 1 0 0 2 5 5000,00 0,00 1000,00
12 Wasiak M. 0 1 3 1 0 6 11 5100,00 0,00 463,64
13 Ostrycharz P. 0 0 1 2 2 5 10 2500,00 0,00 250,00
14 Żakowski B. 0 0 1 0 1 6 8 1675,00 0,00 209,38
15 Miksha H. 0 0 1 0 0 4 5 800,00 0,00 160,00
16 Zwiener M. 0 0 1 0 0 0 1 800,00 0,00 800,00
17 Mateusiak R. 0 0 0 2 0 3 5 1000,00 0,00 200,00
18 Bagiński S. 0 0 0 1 0 0 1 500,00 0,00 500,00
19 Puszerkiewicz E. 0 0 0 0 1 1 2 250,00 0,00 125,00
20 Bińkowska D. 0 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00
16 16 16 16 14 77 155 150875,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2020 do 12-07-2020

Lp. Powożący Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw śr suma na start
1. Salivonchyk T. 3 0 1 1 1 7 13 16600,00 23,08 1276,92
2. Pandel W. 2 2 1 0 2 6 13 15050,00 15,38 1157,69
3. Kieniksman M. 2 0 1 1 0 6 10 20000,00 20,00 2000,00
4. Finchuk V. 1 3 0 1 0 2 7 10500,00 14,29 1500,00
5. Bagiński H. 1 3 0 0 3 4 11 15150,00 9,09 1377,27
6. Misiek J. 1 1 3 2 1 2 10 12850,00 10,00 1285,00
7. Michalczewska J. 1 1 0 2 0 4 8 7900,00 12,50 987,50
8. Melinger M. 1 1 0 1 3 4 10 8200,00 10,00 820,00
9. Tomczak A. 1 0 1 0 0 3 5 6000,00 20,00 1200,00
10. Rzadkosz S. 1 0 0 1 0 8 10 5500,00 10,00 550,00
11. Kieniksman R. 0 2 1 0 0 2 5 5000,00 0,00 1000,00
12. Wasiak M. 0 1 2 1 0 6 10 4100,00 0,00 410,00
13. Ostrycharz P. 0 0 1 2 1 5 9 2250,00 0,00 250,00
14. Żakowski B. 0 0 1 0 1 6 8 1675,00 0,00 209,38
15. Miksha H. 0 0 1 0 0 4 5 800,00 0,00 160,00
16. Zwiener M. 0 0 1 0 0 0 1 800,00 0,00 800,00
17. Mateusiak R. 0 0 0 1 0 3 4 500,00 0,00 125,00
18. Bagiński S. 0 0 0 1 0 0 1 500,00 0,00 500,00
19. Puszerkiewicz E. 0 0 0 0 1 1 2 250,00 0,00 125,00
20. Bińkowska D. 0 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00
14 14 14 14 13 74 143 133625,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2020 do 05-07-2020

Lp. Powożący Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw śr suma na start
1. Salivonchyk T. 3 0 0 1 1 5 10 15600,00 30,00 1560,00
2. Kieniksman M. 2 0 1 1 0 3 7 20000,00 28,57 2857,14
3. Pandel W. 1 2 1 0 1 5 10 9850,00 10,00 985,00
4. Bagiński H. 1 2 0 0 2 4 9 12900,00 11,11 1433,33
5. Misiek J. 1 1 2 0 1 2 7 10950,00 14,29 1564,29
6. Michalczewska J. 1 1 0 2 0 4 8 7900,00 12,50 987,50
7. Melinger M. 1 1 0 1 2 3 8 7950,00 12,50 993,75
8. Tomczak A. 1 0 1 0 0 3 5 6000,00 20,00 1200,00
9. Finchuk V. 0 3 0 0 0 2 5 6000,00 0,00 1200,00
10. Kieniksman R. 0 1 1 0 0 2 4 3000,00 0,00 750,00
11. Wasiak M. 0 0 2 1 0 5 8 2500,00 0,00 312,50
12. Ostrycharz P. 0 0 1 2 1 3 7 2250,00 0,00 321,43
13. Żakowski B. 0 0 1 0 1 6 8 1675,00 0,00 209,38
14. Miksha H. 0 0 1 0 0 3 4 800,00 0,00 200,00
15. Rzadkosz S. 0 0 0 1 0 7 8 500,00 0,00 62,50
16. Mateusiak R. 0 0 0 1 0 2 3 500,00 0,00 166,67
17. Bagiński S. 0 0 0 1 0 0 1 500,00 0,00 500,00
18. Puszerkiewicz E. 0 0 0 0 1 1 2 250,00 0,00 125,00
11 11 11 11 10 60 114 109125,00