8 czerwca (sobota) – Egzamin na uprawnienia trenerskie

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w sobotę 8 czerwca 2024  r. o godzinie 10:00 odbędzie się egzamin dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień i licencji do trenowania koni galopem albo kłusem.

Zgodnie z art. 21c Ustawy o wyścigach konnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1354) oraz Regulaminem nadawania uprawnień do trenowania koni galopem albo kłusem, dosiadania koni oraz do powożenia koni, do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły specjalistyczne szkolenie z zakresu trenowania koni galopem albo kłusem, przeprowadzone przez PKWK w latach ubiegłych lub posiadają uprawnienia nadane przez władze wyścigowe innych krajów, uznane przez Międzynarodową Federację Władz Wyścigowych IFHA.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do 31 maja 2024 r. na adres j.kasprzak@pkwk.org wypełnionego i odręcznie podpisanego wniosku o nadanie uprawnień do trenowania koni galopem albo kłusem (do pobrania tutaj) oraz informacji o:

  • posiadanym wykształceniu,
  • kiedy ukończyły kurs trenerski,
  • stażu pracy w stajni wyścigowej lub wykonywanych czynnościach związanych z obsługą koni w stajni wyścigowej,
  • ewentualnie informacji o posiadanych uprawnieniach nadanych przez władze wyścigowe innych krajów (potwierdzonych przez władze wyścigowe danego kraju, uznane przez IFHA).