Komunikat nr 3

Warszawa, 14 lutego 2023 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 4 lutego 2023 roku, w Polskim Klubie Wyścigów Konnych odbył się egzamin (pisemny i ustny) z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18.04.2016 r., poz. 536.).
Uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego uzyskali:

1. Filipiak Weronika

 • członek komisji technicznej i komisji odwoławczej
 • sędzia obserwator
 • sędzia starter
 • sędzia u celownika
 • sędzia u zegara

2.  Kacprzyk Anna

 • członek komisji technicznej i komisji odwoławczej
 • sędzia obserwator
 • sędzia starter
 • sędzia u celownika
 • sędzia u zegara

3.  Paczkowski Łukasz

 • członek komisji technicznej i komisji odwoławczej
 • sędzia obserwator
 • sędzia starter
4.  Przydatek Barbara

 • członek komisji technicznej i komisji odwoławczej
 • sędzia obserwator
 • sędzia u wagi
 • sędzia starter
 • sędzia u celownika
 • sędzia u zegara

5.  Willmann Alicja

 • członek komisji technicznej i komisji odwoławczej
 • sędzia obserwator
 • sędzia u wagi
 • sędzia starter
 • sędzia u celownika
 • sędzia u zegara

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Krzysztof Kierzek