Nowy cykl gonitw dla koni arabskich

W dniu 10 stycznia 2023 r. w siedzibie KOWR odbyło się spotkanie, którego tematem było uregulowanie kwestii dalszego funkcjonowania gonitw „eksterierowych”. Wnioski o zmiany w tym zakresie złożyły Stadnina Koni Janów Podlaski i Stadnina Koni Michałów oraz Polski Związek Hodowców Koni Arabskich i Towarzystwo Hodowli Polskiego Konia Arabskiego. Zebrani jednomyślnie stwierdzili, że o ile w swoim czasie dotychczasowa formuła rozgrywania gonitw „eksterierowych” spełniała swoje zadanie, obecnie wyczerpała się i zachodzi pilna potrzeba zmiany regulaminu dopuszczającego konie do udziału w tych gonitwach oraz rozszerzenia planu wyścigowego w tym zakresie.

Wspólnie uzgodniono regulamin cyklu gonitw dla koni arabskich, zgodny z założeniami programu hodowlanego Koni Arabskich Czystej Krwi w Polsce, oparty na funkcjonującej w świecie idei HARC (Heritage Arabian Racing Club). Idea ta stanowi, że w gonitwach „programowych”, promujących tradycyjny typ i rodowód koni arabskich, będą mogły uczestniczyć konie zarejestrowane w księgach zatwierdzonych przez WAHO, przy czym żaden koń startujący w gonitwach tej serii nie może posiadać w swoim rodowodzie krwi ogierów Amer (SA) ur. 1984, Baroud III (FR) ur. 1969, Burning Sand (US) ur. 1986, Dragon (FR) ur. 1940, Saint Laurent (FR) ur. 1948 lub Tiwaiq (SA) ur. 1982.

Głównym założeniem wprowadzenia planowanych zmian jest przywrócenie znaczenia wyścigów jako próby dzielności koni arabskich hodowanych w Polsce, w związku z tym uwzględniony został również wniosek hodowców, który został przedstawiony organizatorom wyścigów, dotyczący zwiększenia liczby gonitw specjalnych (z 23 do 35 w sezonie 2023), w których będą mogli oni realizować założenia polskiego programu hodowlanego koni arabskich czystej krwi.

Jednocześnie informujemy, że pula nagród, która ma zostać przeznaczona na cykl gonitw dla koni arabskich zgodny z założeniami programu hodowlanego Koni Arabskich Czystej Krwi w Polsce, nie uszczupli puli nagród pozostałych gonitw.

Zgłoszenie / rejestracja konia do sezonu wyścigowego

Szanowni Państwo, przypominamy że CO ROKU – do 31 stycznia należy zgłaszać (rejestrować) konie, które będą brać udział w wyścigach w danym sezonie. Poniżej informacja o wymaganych dokumentach, opłatach, etc.
W przypadku wątpliwości proszę kontaktować się z Wydziałem Spraw Hodowlanych i Wyścigowych.

JAK ZGŁOSIĆ KONIA W POLSKIM KLUBIE WYŚCIGÓW KONNYCH DO SEZONU WYŚCIGOWEGO?

Wnioski i zgłoszenia rozpatrywane są pod warunkiem uiszczenia stosownej, wymienionej w cenniku opłaty.

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów potwierdzenia ZREALIZOWANEJ opłaty  (wyłącznie dokumenty wygenerowane z bankowości elektronicznej lub kopie/skany papierowych potwierdzeń bankowych/pocztowych ze stemplem placówki).


1. Pobierz i wypełnij formularz „Zgłoszenie koni do PKWK”   link

Właściciele z zagranicy proszeni są o przedstawienie dokumentu identyfikacyjnego (ID; paszport).

Właściciele spoza Unii Europejskiej zobowiązani są do podania pocztowego adresu korespondencyjnego (do doręczeń) na terenie Unii. 

Wykaz krajów członkowskich UE link

2. Pobierz i wypełnij formularz „Wykaz koni zgłoszonych do PKWK”   link

 Oddzielnie wypełniamy tabele w zależności od rasy zgłaszanych koni

UWAGA: 

W przypadku koni importowanych (sprowadzonych z zagranicy) do PKWK muszą być również dostarczone:

 1. świadectwo eksportowe danego konia;
 2. kariera wyścigowa danego konia lub potwierdzenie z właściwego mu Jockey Clubu, że nie biegał;
 3. opis graficzny (identyfikacja);
 4. kserokopia stron z paszportu konia z danymi (nazwa, wiek, maść, płeć, rodowód, hodowca).

3. Pobierz i wypełnij formularz „Wniosek o rejestrację barw wyścigowych” link

W przypadku rejestracji barw wyścigowych z roku poprzedniego (kontynuacja) wniosek MUSI być złożony ponownie.

Barwy nie mogą być identyczne i mocno zbliżone do już zarejestrowanych.

  

Wzory układów kolorystycznych dopuszczonych na:

– kurtce

– rękawach

– czapce

4. Pobierz i wypełnij formularz Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych link

Każda osoba wymieniona w dokumentach dotyczących zgłoszenia konia musi dołączyć wskazaną klauzulę.

5. Opłaty

Opłata za każdego konia zgłoszonego do sezonu do dnia 31 stycznia br. wynosi – 100 PLN

Opłata za rejestrację barw wyścigowych – 100 PLN

Opłata za rejestrację barw wyścigowych (kontynuacja) zarejestrowanych w roku poprzednim – 70 PLN

 

Opłaty należy dokonać na poniższe konto lub gotówką w kasie PKWK.

Polski Klub Wyścigów Konnych

ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa

NIP 951-20-23-888

Bank Gospodarstwa Krajowego
konto nr: 05 1130 1017 0020 1235 1420 0001

W przypadku przelewów z zagranicy (w PLN)

IBAN: PL05 1130 1017 0020 1235 1420 0001
SWIFT Code: GOSKPLPW

Wszystkie wypełnione (i podpisane) dokumenty wraz z potwierdzeniem dokonanych opłat należy przesłać do Wydziału Spraw Hodowlanych i Wyścigowych w PKWK.

Komunikat nr 7

Warszawa, 27 grudnia 2022 r.        

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 10 grudnia 2022 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). W oparciu o wytyczne zwarte w Zarządzeniu nr 29/2022, żadna z osób przystępujących do egzaminu, nie uzyskała niezbędnego minimum do uzyskania uprawnień na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Krzysztof Kierzek

ZMIANA USTAWY O SYSTEMIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT

Od 6 stycznia 2023 r. ZMIANA USTAWY O SYSTEMIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT

W dniu 6 stycznia 2023 r. wchodzi w życie nowa Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 4 listopada 2022 r., z czym wiąże się szereg zmian w identyfikacji zwierząt, m.in.:

– prowadzenie centralnej bazy danych, obejmującej m.in. koniowate, zostaje powierzone Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –> UWAGA, BAZA OBEJMIE RÓWNIEŻ KONIE PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ I ARABSKIE CZYSTEJ KRWI

– niektóre zgłoszenia dot. koniowatych będą składane bezpośrednio do bazy ARiMR (za pośrednictwem aplikacji IRZplus) – m.in. zgłoszenie urodzenia koniowatego wraz z wnioskiem o dokument identyfikacyjny (paszport) –> UWAGA! BĘDZIE ISTNIAŁA MOŻLIWOŚĆ ZGŁASZANIA URODZENIA KONIOWATEGO I INNYCH ZDARZEŃ BEZPOŚREDNIO DO PKWK TAK JAK DO TEJ PORY, POD WARUNKIEM ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O KORZYSTANIU Z POŚREDNICTWA PKWK

– wprowadzenie definicji WŁAŚCICIELA koniowatego i POSIADACZA koniowatego:

i) Właściciel koniowatego – oznacza osobę fizyczną lub prawną / osoby fizyczne lub prawne posiadającą / posiadające prawo własności do zwierzęcia koniowatego;
Właściciel koniowatego może (jest to zalecane) uzyskać w ARiMR numer identyfikacyjny, tzw. numer producenta (numer EP) – pozwoli mu to na dostęp do bazy ARiMR i wgląd w swoje dane.

ii) Posiadacz koniowatego – „podmiot” oznacza osobę fizyczna lub prawną, która odpowiada za koniowate, w tym w ograniczonym czasie (z wyłączeniem lekarzy weterynarii). UWAGA! USTAWA NAKŁADA NA POSIADACZA KONKRETNE OBOWIĄZKI
Każdy posiadacz koniowatego musi uzyskać w ARiMR numer identyfikacyjny, tzw. numer producenta (numer EP), a każde gospodarstwo, stajnia, ośrodek jeździecki, stadnina etc. musi posiadać numer siedziby stada. Następnie każdy posiadacz musi zgłosić posiadane przez siebie konie, przebywające w siedzibie jego stada. TERMIN: 3 MIESIĄCE OD DNIA 9 STYCZNIA 2023.

 

EP można uzyskać składając osobiście wniosek w powiatowym biurze ARiMR lub przez e-PUAP z podpisem kwalifikowanym. Wraz z nadaniem przez ARiMR numeru EP przyznany zostaje login i hasło do komputerowej bazy ARiMR. W następnym kroku można elektronicznie poprzez aplikację IRZplus złożyć wniosek o nadanie numeru siedziby stada i zgłosić koniowate przebywające w tej siedzibie.

Bez wyżej wymienionych numerów nie będzie możliwa identyfikacja koniowatych i obsługa innych zdarzeń typu zgłoszenie urodzenia, przemieszczenie, zmiana właściciela etc., nawet za pośrednictwem PKWK.

Nowa aplikacja IRZplus zostanie uruchomiona przez ARiMR dnia 09.01.2023 r. o godzinie 6:00.

 

Hodowla koni pełnej krwi angielskiej i koni arabskich czystej krwi odbywa się nadal zgodnie z zasadami Programów hodowlanych dla tych ras.

 

Podsumowując: każdy posiadacz koniowatego w ciągu 3 miesięcy od dnia 9 stycznia 2023 r. jest zobowiązany:

 • uzyskać w ARiMR numer identyfikacyjny producenta = NUMER EWIDENCJI PRODUCENTÓW zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • zgłosić SIEDZIBĘ STADA = miejsce, w którym przebywają zwierzęta – zostanie nadany numer;
 • zgłosić koniowate, które przebywają w tej siedzibie stada wraz z danymi ich właścicieli.
 • Lista oddziałów regionalnych i biur powiatowych ARiMR, gdzie można złożyć osobiście wniosek o nadanie NUMERU EWIDENCJI PRODUCENTÓW (EP): https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe

 

Materiały informacyjne ARiMR:

Materiał informacyjny

Składanie zgłoszeń na podstawie ustawy AKTUALIZACJA 19.01.2023

Najczęściej zadawane pytania

Zasady dot. koniowatych – prezentacja

Ustawa o identyfikacji i rejestracji zwierząt

Informacje wyścigowe

WYŚCIGI KRAJOWE


Zgłoszenia / rejestracja koni do sezonu wyścigowego

Wnioski i zgłoszenia rozpatrywane są pod warunkiem uiszczenia stosownej, wymienionej w cenniku opłaty.

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów potwierdzenia ZREALIZOWANEJ opłaty  (wyłącznie dokumenty wygenerowane z bankowości elektronicznej lub kopie/skany papierowych potwierdzeń bankowych/pocztowych ze stemplem placówki).


Aktualizacje

 • Grupy koni – lato 2023 (aktualizacja 29.09.2023)  
 • Grupy koni – wiosna 2023 (aktualizacja 03.07.2023)  
 • Starty zagraniczne w sezonie 2023  
 • Zgłoszenia koni do gonitw zagranicznych 2023  
 • Uzupełnienia i zmiany zgłoszeń koni 2023 (aktualizacja 29.09.2023)  
 • Czempionat Młodych Jeźdźców 2023 (Gonitwy Uczniowskie) (aktualizacja 18.09.2023)  
 • Regulamin Czempionatu Młodych Jeźdźców 2023 (Gonitwy Uczniowskie)  

Listy, wykazy, licencje, orzeczenia KT i KO

Weterynaria

 • Lista laboratoriów do prób antydopingowych 2023  
 • Informacja dotycząca stosowania środków medycznych zawierających Bisfosfoniany  
 • Informacja dotyczące stosowania środków medycznych zawierających Omeprazol  
 • Wg informacji z dnia 7.04.2023 r. z Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Warszawie, wobec bieżącego zagrożenia wścieklizną na terenie woj. mazowieckiego, nadal obowiązują wytyczne dla koni biorących udział w wyścigach na Torze Służewiec z roku 2022  
 • Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania wścieklizny (18.10.2022)  
 • Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z 8.09.2023 r. uchylające Rozporządzenie z 20.07.2021 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, miasta Radom i miasta stołecznego Warszawy  

Plany gonitw i regulaminy organizatorów

Warszawa

 • Zatwierdzony Plan Gonitw Warszawa-Służewiec 2023  
 • Poprawki do Planu Gonitw Warszawa-Służewiec 2023  
 • Regulamin Organizatora Warszawa-Służewiec (obowiązuje od 19.06.2023 – zmiana wysokości opłaty stałej) 2023  
 • Regulamin Organizatora Warszawa-Służewiec (nieaktualny) 2023  
 • Zgłoszenia do Nagroda Europy (Gr3 PA) 2023  
 • Zgłoszenia do Nagroda Traf Warsaw Mile (d. Al Khalediah Poland Cup) (Listed PA) 2023  
 • Zgłoszenia do Nagroda Białki 2023  
 • Gonitwa dodatkowa UAE President Cup 2.07.2023 Warszawa-Służewiec  
 • Zgłoszenia do Westminster Derby 2023 Warszawa-Służewiec  
 • Westminster Derby 2023 Warszawa-Służewiec (I skreślenie)  
 • Zgłoszenia do Derby Arabskie 2023 Warszawa-Służewiec   
 • Derby Arabskie 2023 Warszawa-Służewiec (I skreślenie)  
 • Gonitwa dodatkowa (3-letnie konie arabskie, które nie biegały; PASB) 11.06.2023 Warszawa-Służewiec  
 • Gonitwy dodatkowe (3-letnie konie arabskie, Cykl gonitw pod patronatem KOWR) Warszawa-Służewiec  
 • Warunki gonitw handikapowych 23.07-05.11.2023 Warszawa-Służewiec  
 • Gonitwy dodatkowe (kłusaki francuskie) 06.08.2023 Warszawa-Służewiec  
 • Gonitwy dodatkowe (kłusaki francuskie) 09.09.2023 – 23.10.2023 Warszawa-Służewiec  
 • Gonitwa dodatkowa IFAHR Cup 17.09.2023 Warszawa-Służewiec   
 • Zgłoszenia do Wielka Warszawska (Listed) 2023 Warszawa-Służewiec  

Wrocław

 • Zatwierdzony Plan Gonitw (z poprawkami) Wrocław Partynice 2023   
 • Poprawki i zmiany do Planu Gonitw Wrocław Partynice 2023  
 • Regulamin Organizatora Wrocław Partynice 2023  
 • Gonitwa dodatkowa IFAHR CUP 04.06.2023 Wrocław Partynice  
 • Warunki gonitw handikapowych 21.05.2023 Wrocław Partynice  
 • Warunki gonitw handikapowych 04.06.2023 Wrocław Partynice  
 • Warunki gonitw handikapowych 18.06.2023 Wrocław Partynice  
 • Warunki gonitw handikapowych 12.08.2023 Wrocław Partynice  
 • Warunki gonitw handikapowych 3.09.2023 i 10.09.2023 Wrocław Partynice  
 • Warunki gonitw handikapowych 08.10.2023 Wrocław Partynice  
 • Gonitwy dodatkowe (kłusaki francuskie) 08.10.2023 Wrocław Partynice  
 • Warunki gonitw handikapowych 22.10.2023  i 11.11.2023 Wrocław Partynice  

Sopot

 • Zatwierdzony Plan Gonitw Hipodrom Sopot 2023  
 • Regulamin Organizatora Hipodrom Sopot 2023  
 • Gonitwa dodatkowa Women Power Series (4) (3-letnie konie pełnej krwi IV gr.) – 15.07.2023 Hipodrom-Sopot  

WYŚCIGI ZAGRANICZNE

 • Przelicznik walut w roku 2023  
 • Kalendarz gonitw Pattern PA (konie arabskie czystej krwi) dla krajów Europy i Afryki Północnej  
 • Belgia – przepisy dotyczące szczepień 
 • Czechy – kalendarz gonitw z warunkami 2023  
 • Czechy – przepisy dotyczące szczepień  
 • Czechy – informacja dla trenerów i właścicieli zapisujących konie do gonitw  
 • Czechy – nowe przepisy dotyczące bata  
 • Francja – dokument RCN 
 • Francja – przepisy dotyczące bata (nowe)  
 • Francja – przepisy dotyczące szczepień  

UWAGA informacja z France Galop (24.07.2023): Zgodnie z artykułem 111 Code of Courses au Galop informujemy, że „Aby koń trenowany poza Francją mógł zostać po raz pierwszy zgłoszony do wyścigu we Francji, musi być prawidłowo zadeklarowany przez trenera na stronie internetowej France Galop, co najmniej 15 dni przed dniem wyścigu, w którym koń ma wziąć udział. Przy czym poprzez prawidłową deklarację rozumie się podanie (i zweryfikowanie przez FG) NAZWY, SUFIXU, PŁCI, ROKU URODZENIA, MAŚCI, POCHODZENIA, HODOWCY, WŁAŚCICIELA. Jeżeli wyścig ma być rozegrany później niż 15 dni od momentu zamknięcia zgłoszeń, powyższe czynności należy dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zamknięcia zgłoszeń ogólnych.

Jeżeli zgłoszenie konia nie zostanie zarejestrowane z powodu niezgodności z artykułem 111 , odwołanie nie przysługuje.

UWAGA informacja z France Galop (13.01.2023): Po zmianie artykułu 135 Code of Courses au Galop informujemy, że wszyscy trenerzy mają obowiązek wprowadzania szczepień swoich koni na serwer szczepień (site pro). Od początku II-go kwartału 2023 żadne zgłoszenie konia do wyścigu we Francji nie zostanie zatwierdzone, jeśli szczepienia nie zostaną przesłane na serwer oraz nie będą zgodne z protokołem szczepień France Galop.

UWAGA informacja z France Galop (13.03.2023): Po zmianie artykułu 123 Code of Courses au Galop – z dniem 1 marca 2023 r. klacz, która została pokryta i ma potwierdzoną ciążę, nie może brać udziału w wyścigach we Francji. Jeśli ciąża nie została potwierdzona, klacz może brać udział w wyścigach dopiero 120 dni po dacie ostatniego skoku. Klacz, która się oźrebiła, nie będzie mogła startować w wyścigach w ciągu 240 dni od daty wyźrebienia. Jeśli klacz zgłoszona do treningu została pokryta od 1 stycznia bieżącego roku, właściciel musi pisemnie poinformować o tym France Galop, jak i trenera, podając datę pokrycia oraz nazwę danego ogiera (ogierów). Jeśli okaże się, że klacz nie jest w ciąży, właściciel musi jak najszybciej powiadomić pisemnie France Galop o tym fakcie. 

UWAGA informacja z France Galop (30.03.2023): z dniem 1 marca 2023 r.:

– zastrzyki dostawowe zawierające substancje z grupy glukokortykoidów są zakazane u wszystkich młodych koni (2-latki);

– żaden koń nie może brać udział w wyścigu, jeśli w ciągu ostatnich 8 dni przed dniem gonitwy otrzymał środki lecznicze zawierające IMIDOCARB.

Z pełnym tekstem zmian można zapoznać się w Code des Courses au Galop France Galop, w sekcji V Art. 85.

 • Francja – informacja dla trenerów, jeźdźców i właścicieli o przejęciu zarządzania kontami przez Webhelp Payment Services:

– dokumenty wymagane przez France Galop od osób fizycznych 

– dokumenty wymagane przez France Galop od osób prawnych 

 • Hiszpania –  kalendarz gonitw z warunkami 2023  
 • Hiszpania – przepisy weterynaryjne  
 • Maroko – International Meeting 2023 (propozycje) formularz zgłoszeniowy  
 • Niemcy – kalendarz gonitw 2023
 • Niemcy – przepisy dotyczące szczepień (nowe)  
 • Niemcy – przepisy dotyczące bata

Uwaga informacja z Deutscher Galopp: z dniem 1 stycznia 2023 roku zmieniły się przepisy dotyczące bata. Limit uderzeń w całej gonitwie wynosi 3 (trzy). Dozwolone jest użycie go jedynie w celu korekty toru jazdy lub w przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznych. Uderzenia „backhend” są dopuszczone jedynie w przypadku trzymania oburącz wodzy i nie będą wliczane do ustalonego limitu. Nadużycia w postaci zbyt wysoko uniesionej ręki z batem, uderzanie konia pokonanego, który nie poprawia lub łatwo wygrywa gonitwę bądź utrzymuje niezagrożone miejsce będą podlegać stosownym decyzjom sędziów.

Kary z tytułu przekroczenia limitu uderzeń batem:

 • 1-sze przewinienie 14 dni zawieszenia;
 • 2-gie przewinienie 21 dni zawieszenia;
 • 3-cie przewinienie 28 dni zawieszenia.

 Kary wynikające z liczby stwierdzonych uderzeń batem:

 • 5 uderzeń dodatkowe 42 dni zawieszenia;
 • 6 uderzeń dodatkowe 84 dni zawieszenia;
 • 7 uderzeń dodatkowe 168 dni zawieszenia;
 • każde kolejne uderzenie (powyżej 7) to dodatkowe 168 dni zawieszenia.

Oprócz tego, jeździec uznany za winnego wykroczenia związanego z nieprawidłowym użyciem bata, zostanie pozbawiony premii jeździeckiej od 50% do 100%.

 • Słowacja –  formularz zapisowy do gonitw 2023  

UWAGA informacja ze Słowackiego JC: od roku 2023 wszystkie zgłoszenia koni do gonitw mają być dokonywane na formularzu załączonym powyżej oraz za pośrednictwem władz wyścigowych danego kraju.

 • Słowacja –  warunki gonitw klasycznych 2023   warunki gonitw Turf Gala 2023  
 • Szwecja –  formularz zapisowy 
 • Węgry – wymogi weterynaryjne 
 • Węgry – warunki gonitw na Międzynarodowy Festiwal 2.09.2023  
 • Wielka Brytania – wymogi weterynaryjne 
 • Włochy – wymogi weterynaryjne 
 • Włochy – gonitw dla koni arabskich czystej krwi na torze San Rossore (5.11.2023, 3.12.2023)  

Sprawozdania 2023

ROK:

Sezon 2023

Warszawa

 • Warszawa – 22.04.2023 Dzień 1  
 • Warszawa – 29.04.2023 Dzień 2  
 • Warszawa – 30.04.2023 Dzień 3  
 • Warszawa – 06.05.2023 Dzień 4  
 • Warszawa – 07.05.2023 Dzień 5  
 • Warszawa – 13.05.2023 Dzień 6  
 • Warszawa – 14.05.2023 Dzień 7  
 • Warszawa – 20.05.2023 Dzień 8  
 • Warszawa – 21.05.2023 Dzień 9  
 • Warszawa – 27.05.2023 Dzień 10  
 • Warszawa – 28.05.2023 Dzień 11  
 • Warszawa – 10.06.2023 Dzień 12  
 • Warszawa – 11.06.2023 Dzień 13  
 • Warszawa – 17.06.2023 Dzień 14  
 • Warszawa – 18.06.2023 Dzień 15  
 • Warszawa – 24.06.2023 Dzień 16  
 • Warszawa – 25.06.2023 Dzień 17  
 • Warszawa – 02.07.2023 Dzień 18  
 • Warszawa – 22.07.2023 Dzień 19  
 • Warszawa – 23.07.2023 Dzień 20  
 • Warszawa – 29.07.2023 Dzień 21  
 • Warszawa – 30.07.2023 Dzień 22  
 • Warszawa – 05.08.2023 Dzień 23  
 • Warszawa – 06.08.2023 Dzień 24  
 • Warszawa – 19.08.2023 Dzień 25  
 • Warszawa – 20.08.2023 Dzień 26  
 • Warszawa – 26.08.2023 Dzień 27  
 • Warszawa – 27.08.2023 Dzień 28  
 • Warszawa – 02.09.2023 Dzień 29  
 • Warszawa – 09.09.2023 Dzień 30  
 • Warszawa – 10.09.2023 Dzień 31  
 • Warszawa – 16.09.2023 Dzień 32  
 • Warszawa – 17.09.2023 Dzień 33  
 • Warszawa – 23.09.2023 Dzień 34  
 • Warszawa – 24.09.2023 Dzień 35  

Wrocław

 • Wrocław – 23.04.2023 Dzień 1  
 • Wrocław – 01.05.2023 Dzień 2  
 • Wrocław – 14.05.2023 Dzień 3  
 • Wrocław – 21.05.2023 Dzień 4  
 • Wrocław – 04.06.2023 Dzień 5  
 • Wrocław – 18.06.2023 Dzień 6  
 • Wrocław – 12.08.2023 Dzień 7
 • Wrocław – 03.09.2023 Dzień 8
 • Wrocław – 10.09.2023 Dzień 9

Hipodrom Sopot

 • Sopot – 08.07.2023 Dzień 1  
 • Sopot – 09.07.2023 Dzień 2  
 • Sopot – 15.07.2023 Dzień 3  
 • Sopot – 16.07.2023 Dzień 4  

Zarządzenia 2023

ROK:


 • Zarządzenie nr 01/2023 – Lista zakładów opieki zdrowotnej 
 • Zarządzenie nr 02/2023 – Laboratoria uprawnione do badania prób dopingowych 
 • Zarządzenie nr 03/2023 – Komisja egzaminacyjna, egzamin sędziowski – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 04/2023 – Wymogi weterynaryjne dla koni uczestniczących w gonitwach w Polsce 
 • Zarządzenie nr 05/2023 – Wymogi dotyczące podków oraz sposobu kucia dla koni biorących udział w wyścigach w Polsce 
 • Zarządzenie nr 06/2023 – Wymogi dotyczące sprzętu ochronnego (kaski, kamizelki) jakie mają być stosowane w Polsce 
 • Zarządzenie nr 07/2023 – Komisja egzaminacyjna, egzamin trenerski – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 08/2023 – Komisja egzaminacyjna, egzamin powożący – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 09/2023 – Komisja egzaminacyjna, egzamin jeźdźcy/powożący – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 10/2023 – Nowy cennik opłat dot. prowadzenia Ksiąg Stadnych PASB i PSB 
 • Zarządzenie nr 11/2023 – Lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 12/2023 – Lekarze medycyny i weterynarii – Wrocław 
 • Zarządzenie nr 13/2023 – Lista zakładów opieki zdrowotnej – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 14/2023 – Składy sędziowskie 
 • Zarządzenie nr 15/2023 – Nagrody dodatkowe PKWK 
 • Zarządzenie nr 16/2023 – Specjalne nagrody dodatkowe PKWK (Warszawa/Wrocław) 
 • Zarządzenie nr 17/2023 – Lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 18/2023 – Wymogi weterynaryjne dla koni uczestniczących w gonitwach w Polsce – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 19/2023 – Lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 20/2023 – Lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 22/2023 – Składy sędziowskie – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 23/2023 – Lekarze medycyny i weterynarii – Sopot 
 • Zarządzenie nr 24/2023 – Składy sędziowskie – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 25/2023 – Lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 27/2023 – Komisja egzaminacyjna, egzamin trenerski poprawkowy – Warszawa 
 • Zarządzenie nr 28/2023 – Lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 30/2023 – Nagroda dodatkowa PKWK w gonitwie IFAHR CUP – Warszawa 17.09.2023 
 • Zarządzenie nr 31/2023 – Lekarze medycyny i weterynarii – Wrocław – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 32/2023 – Lekarze weterynarii – Wrocław – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 33/2023 – Lekarze medycyny – Warszawa – aktualizacja