Komunikat nr 6

Warszawa, 13 października 2022 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 30 września 2022 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). Po spełnieniu wymogów formalnych, w dniu 13 października 2022 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Mikołaj PRZYBEK.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Krzysztof Kierzek

Zapytanie ofertowe: Kompleksowa opieka informatyczna i rozwój oprogramowań wchodzących w skład systemu HOMAS w PKWK

Usługi

  1. Kompleksowa opieka informatyczna i rozwój oprogramowań wchodzących w skład systemu HOMAS w PKWK
  • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PKWK/2022 
  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/PKWK/2022 – Dokumentacja techniczna – do wglądu w siedzibie Zamawiającego
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/PKWK/2022 – FORMULARZ OFERTOWY 
  • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/PKWK/2022 – WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
  • Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/PKWK/2022 – Wzór Umowy wraz z załączoną umową powierzenia przetwarzania danych osobowych 
  • Załącznik do Wzoru Umowy – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych