Nekrolog Krystyny Karaszewskiej

Krystyna Karaszewska – pożegnanie

W dniu 28 września 2022 roku zmarła Pani Krystyna Karaszewska, wieloletnia Redaktor Ksiąg Stadnych Koni Pełnej Krwi Angielskiej i Arabskich Czystej Krwi.

Pani Krystyna to postać nierozerwalnie związana z Torem Wyścigów Konnych na Służewcu. Pracę na wyścigach rozpoczęła w roku 1968, a od 1970 objęła stanowisko Redaktora Ksiąg Stadnych. Cieszyła się ogromnym poważaniem i uznaniem w kraju i na świecie. Podczas międzynarodowych konferencji dotyczących ksiąg stadnych, zarówno pełnej, jak i czystej krwi, nazywano ją „Madame Stud Book”. Dzięki jej wieloletniej, ciężkiej pracy, w roku 1996 Polska Księga Stadna Koni Pełnej Krwi Angielskiej (PSB) została uznana przez Międzynarodową Komisję Ksiąg Stadnych (ISBC – International Stud Book Committee). Z kolei Polska Księga Stadna Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB), jedna z ksiąg założycielskich Światowej Organizacji Konia Arabskiego (WAHO), była stawiana za wzór kolejnym krajom ubiegającym się o uznanie ich ksiąg stadnych w WAHO.

Choć kojarzona jest głównie z Redakcją Ksiąg Stadnych, to należy wspomnieć, że Pani Krystyna była również kierownikiem wydziału Selekcyjno-Hodowlanego i Organizacji Wyścigów, doradcą prezesa do spraw wyścigów, członkiem Komisji Technicznej oraz wielce cenionym komentatorem wyścigowym. Do dziś wielu graczy wspomina, że słuchając jej relacji z gonitwy dosłownie „widzieli wyścig”.

Pani Krystyna całe swoje zawodowe życie związała z Torem Wyścigów Konnych na Służewcu. Należała do pokolenia osób, które kształtowały obraz polskich wyścigów przez ponad 50 lat swojej działalności.

Pani Krysiu – dziękujemy!


Wręczanie pierwszej Nagrody WAHO dla kl. Etruria (Palas – Etna/Faher) 2005 r.
od lewej: Jerzy Budny, Krystyna Karaszewska, Marek Trela, Anna Stefaniuk, Piotr Dwojak, Izabella Pawelec-Zawadzka
fot. Katarzyna Dolińska-Witkowska

Oświadczenie Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Jako członkowie i reprezentanci środowiska wyścigowego, zgromadzeni w ramach Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, w której skład wchodzą przedstawiciele organizacji zrzeszających trenerów, jeźdźców i hodowców koni wyścigowych, organu nadzoru, organizatorów wyścigów konnych, właścicieli koni wyścigowych, w całości popieramy przedstawione stanowisko Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych z dnia 9 września 2022 r. i zapewniamy o nieustających staraniach Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w zakresie działania na rzecz rozwoju wyścigów konnych i czuwania nad przestrzeganiem warunków rozgrywania gonitw, ze szczególnym uwzględnieniem i podkreśleniem bezpieczeństwa koni i pozostałych uczestników wyścigów konnych.
Członkowie Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zaprzeczają niepotwierdzonym, niejednokrotnie nieprawdziwym i wprowadzającym w błąd medialnym doniesieniom, godzącym w dobro wyścigów konnych.

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Oświadczenie Prezesa PKWK dot. stanu TWKS i wyścigów

OŚWIADCZENIE

W związku z szeregiem ostatnich publikacji, dotyczących organizacji i stanu wyścigów konnych na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec, jako Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (PKWK) stanowczo zaprzeczam doniesieniom o rzekomych zaniedbaniach bądź nieprawidłowościach, które były przypisywane przez media m.in. naszej organizacji oraz organizatorowi wyścigów konnych – Totalizatorowi Sportowemu Sp. z o.o.

Przedstawione w publikacjach insynuacje opierają się na informacjach nieoficjalnych i – zgodnie z naszą najlepszą wiedzą – w znacznej mierze niezgodnych z prawdą. PKWK tworzą osoby kompetentne, które w najwyższym stopniu oddane są swojej pracy i środowisku wyścigowemu. Zarówno zadania poszczególnych komisji, jak i pracowników PKWK, wypełniane są z należytą starannością i na podstawie obowiązujących przepisów.

W imieniu PKWK podkreślam, że dzięki współpracy z dzierżawcą terenu Służewca – Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., realizowane są kolejne nakłady inwestycyjne, prace remontowe i modernizacyjne, mające na celu poprawę warunków na Służewcu. PKWK przyjmuje z uwagą postulaty środowiska wyścigowego w zakresie poszczególnych elementów infrastruktury wyścigowo-jeździeckiej, zapewniając jednocześnie, że ich stan jest na bieżąco monitorowany i weryfikowany pod kątem bezpieczeństwa uczestników wyścigów konnych.

Jako Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wyrażam głębokie zaniepokojenie skalą pomówień, które uderzają w PKWK i w całe środowisko wyścigowe w Polsce oraz zakłócają tok pracy PKWK. Pozostaję jednak niezmiennie otwarty na dialog opierający się na merytoryce i odbywający się z nadrzędnym celem, jakim jest dobro wyścigów konnych w naszym kraju.

Krzysztof Kierzek
Prezes PKWK

Komunikat nr 5

Warszawa, 9 września 2022 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 19 sierpnia 2022 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). Po spełnieniu wymogów formalnych, w dniu 9 września 2022 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Marsel ZHOLCHUBEKOV.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Krzysztof Kierzek

Komunikat nr 4

Warszawa, 8 września 2022 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 22 lipca 2022 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). Po spełnieniu wymogów formalnych, w dniu 8 września 2022 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Agata STADNICKA.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Krzysztof Kierzek

8-11 września – wstęp możliwy bramą od ul. Poleczki

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na odbywające się w dniach 8-11 września zawody jeździeckie Warsaw Jumping, na terenie TWKS zostaną wprowadzone zmiany w ruchu pieszym i samochodowym w terminie 7-11.09.2022.

W dniach 8-11 września wstęp możliwy będzie wyłącznie bramą od ul. Poleczki.
Petenci będą wpuszczani po podaniu na bramie informacji, że zmierzają do biura PKWK.
Ruch z bramy na ul. Puławskiej będzie przekierowywany.

Informacja dotycząca Nagrody Kozienic, rozegranej 31 lipca 2022 r. na Torze w Warszawie

Szanowni Państwo,

W dniu 10.08.2022 r. do Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wpłynęło pismo od spółki Totalizator Sportowy Oddział Wyścigi Konne Warszawa – Służewiec, dotyczące wątpliwości odnośnie kolejności, jaką zajęły konie Kaneshya (FR) oraz Night Tornado (GB) w Nagrodzie Kozienic, rozegranej w dniu 31.07.2022 r. na Torze Służewiec.

Polski Klub Wyścigów Konnych w tym samym dniu zwrócił się do Organizatora o udostępnienie plików źródłowych z systemu foto-finisz (Lynx System Developer) oraz do sędziów, którzy w dniu 31 lipca pełnili funkcję u celownika oraz w Komisji Technicznej, o wyjaśnienia dotyczące opisanej sytuacji.

W dniu 22.08.2022 r. pracownicy PKWK – Jakub Kasprzak oraz Krzysztof Wolski zapoznali się z materiałami źródłowymi sytemu foto-finisz, udostępnionymi przez Organizatora. Na podstawie zarejestrowanych na komputerze obrazów oraz otrzymanych wydruków, PKWK potwierdził wątpliwości co do prawidłowej interpretacji wyniku gonitwy (kolejności koni).

W dniu 28.08.2022 r. w siedzibie Klubu odbyło się spotkanie z sędziami u celownika oraz Komisji Technicznej, pracującymi podczas rozgrywania Nagrody Kozienic. Sędziowie złożyli wyjaśnienia, że dla nich zdjęcie nie było jednoznaczne i jeśli zaistniałaby podobna sytuacja, podjęliby taką samą decyzję.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że podczas XII posiedzenia Rady PKWK, które odbyło się 3.09.2022 r. we Wrocławiu, przedyskutowano zaistniałą sytuację i podjęto decyzję o przekazaniu sprawy do instancji wyższych, celem uzyskania opinii odnośnie ewentualnej rewizji wyniku.

Polski Klub Wyścigów Konnych zwraca uwagę, że według obowiązujących przepisów Regulaminu Wyścigów Konnych na chwilę obecną nie ma prawnej możliwości rewizji kolejności koni w zatwierdzonym wyścigu. Nie obejmuje to spraw, które dotyczą przesunięć, dyskwalifikacji i związanych z nimi protestów lub ich nieuwzględnienia. Dlatego rezultat koni Kaneshya (FR) oraz Night Tornado (GB) „łeb w łeb” w Nagrodzie Kozienic na chwilę obecną jest utrzymany.