Nekrolog Krystyny Karaszewskiej

Krystyna Karaszewska – pożegnanie

W dniu 28 września 2022 roku zmarła Pani Krystyna Karaszewska, wieloletnia Redaktor Ksiąg Stadnych Koni Pełnej Krwi Angielskiej i Arabskich Czystej Krwi.

Pani Krystyna to postać nierozerwalnie związana z Torem Wyścigów Konnych na Służewcu. Pracę na wyścigach rozpoczęła w roku 1968, a od 1970 objęła stanowisko Redaktora Ksiąg Stadnych. Cieszyła się ogromnym poważaniem i uznaniem w kraju i na świecie. Podczas międzynarodowych konferencji dotyczących ksiąg stadnych, zarówno pełnej, jak i czystej krwi, nazywano ją „Madame Stud Book”. Dzięki jej wieloletniej, ciężkiej pracy, w roku 1996 Polska Księga Stadna Koni Pełnej Krwi Angielskiej (PSB) została uznana przez Międzynarodową Komisję Ksiąg Stadnych (ISBC – International Stud Book Committee). Z kolei Polska Księga Stadna Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB), jedna z ksiąg założycielskich Światowej Organizacji Konia Arabskiego (WAHO), była stawiana za wzór kolejnym krajom ubiegającym się o uznanie ich ksiąg stadnych w WAHO.

Choć kojarzona jest głównie z Redakcją Ksiąg Stadnych, to należy wspomnieć, że Pani Krystyna była również kierownikiem wydziału Selekcyjno-Hodowlanego i Organizacji Wyścigów, doradcą prezesa do spraw wyścigów, członkiem Komisji Technicznej oraz wielce cenionym komentatorem wyścigowym. Do dziś wielu graczy wspomina, że słuchając jej relacji z gonitwy dosłownie „widzieli wyścig”.

Pani Krystyna całe swoje zawodowe życie związała z Torem Wyścigów Konnych na Służewcu. Należała do pokolenia osób, które kształtowały obraz polskich wyścigów przez ponad 50 lat swojej działalności.

Pani Krysiu – dziękujemy!


Wręczanie pierwszej Nagrody WAHO dla kl. Etruria (Palas – Etna/Faher) 2005 r.
od lewej: Jerzy Budny, Krystyna Karaszewska, Marek Trela, Anna Stefaniuk, Piotr Dwojak, Izabella Pawelec-Zawadzka
fot. Katarzyna Dolińska-Witkowska

Oświadczenie Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Jako członkowie i reprezentanci środowiska wyścigowego, zgromadzeni w ramach Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, w której skład wchodzą przedstawiciele organizacji zrzeszających trenerów, jeźdźców i hodowców koni wyścigowych, organu nadzoru, organizatorów wyścigów konnych, właścicieli koni wyścigowych, w całości popieramy przedstawione stanowisko Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych z dnia 9 września 2022 r. i zapewniamy o nieustających staraniach Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w zakresie działania na rzecz rozwoju wyścigów konnych i czuwania nad przestrzeganiem warunków rozgrywania gonitw, ze szczególnym uwzględnieniem i podkreśleniem bezpieczeństwa koni i pozostałych uczestników wyścigów konnych.
Członkowie Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zaprzeczają niepotwierdzonym, niejednokrotnie nieprawdziwym i wprowadzającym w błąd medialnym doniesieniom, godzącym w dobro wyścigów konnych.

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Oświadczenie Prezesa PKWK dot. stanu TWKS i wyścigów

OŚWIADCZENIE

W związku z szeregiem ostatnich publikacji, dotyczących organizacji i stanu wyścigów konnych na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec, jako Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (PKWK) stanowczo zaprzeczam doniesieniom o rzekomych zaniedbaniach bądź nieprawidłowościach, które były przypisywane przez media m.in. naszej organizacji oraz organizatorowi wyścigów konnych – Totalizatorowi Sportowemu Sp. z o.o.

Przedstawione w publikacjach insynuacje opierają się na informacjach nieoficjalnych i – zgodnie z naszą najlepszą wiedzą – w znacznej mierze niezgodnych z prawdą. PKWK tworzą osoby kompetentne, które w najwyższym stopniu oddane są swojej pracy i środowisku wyścigowemu. Zarówno zadania poszczególnych komisji, jak i pracowników PKWK, wypełniane są z należytą starannością i na podstawie obowiązujących przepisów.

W imieniu PKWK podkreślam, że dzięki współpracy z dzierżawcą terenu Służewca – Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., realizowane są kolejne nakłady inwestycyjne, prace remontowe i modernizacyjne, mające na celu poprawę warunków na Służewcu. PKWK przyjmuje z uwagą postulaty środowiska wyścigowego w zakresie poszczególnych elementów infrastruktury wyścigowo-jeździeckiej, zapewniając jednocześnie, że ich stan jest na bieżąco monitorowany i weryfikowany pod kątem bezpieczeństwa uczestników wyścigów konnych.

Jako Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wyrażam głębokie zaniepokojenie skalą pomówień, które uderzają w PKWK i w całe środowisko wyścigowe w Polsce oraz zakłócają tok pracy PKWK. Pozostaję jednak niezmiennie otwarty na dialog opierający się na merytoryce i odbywający się z nadrzędnym celem, jakim jest dobro wyścigów konnych w naszym kraju.

Krzysztof Kierzek
Prezes PKWK

Komunikat nr 5

Warszawa, 9 września 2022 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 19 sierpnia 2022 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). Po spełnieniu wymogów formalnych, w dniu 9 września 2022 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Marsel ZHOLCHUBEKOV.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Krzysztof Kierzek