Komunikat nr 3

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 29 kwietnia 2021 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Stefano MURA.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

 Tomasz Chalimoniuk

REGULAMIN CZEMPIONATU MŁODYCH JEŹDŹCÓW 2021

REGULAMIN CZEMPIONATU MŁODYCH JEŹDŹCÓW 2021
pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Gonitwy uczniowskie, rozgrywane na torze Warszawa – Służewiec oraz WTWK – Partynice w sezonie 2021, stanowią cykl gonitw wchodzących w Czempionat Młodych Jeźdźców. Biorący w nich udział jeźdźcy zostają objęci osobną klasyfikacją, w zależności od zajętych miejsc w gonitwie

1. System przyznawania punktów:

 • za zajęcie przez konia pierwszego miejsca w gonitwie – 20 punktów
 • za zajęcie przez konia drugiego miejsca w gonitwie – 12 punktów
 • za zajęcie przez konia trzeciego miejsca w gonitwie – 8 punktów
 • za zajęcie przez konia czwartego miejsca w gonitwie – 6 punktów
 • za zajęcie przez konia piątego miejsca w gonitwie – 4 punkty
 • za zajęcie przez konia szóstego miejsca w gonitwie – 2 punkty
 • za zajęcie przez konia siódmego oraz kolejnych miejsc w gonitwie – 1 punkt

2. Punkty są przyznawane zgodnie z zajętymi miejscami, określonymi w oficjalnym, technicznym wyniku gonitwy.

3. W przypadku miejsc zajętych przez konie „łeb w łeb”, punkty za zajęte miejsce sumują się i są dzielone przez liczbę koni, które zajęły miejsca ex aequo.

4. Jeźdźcy, którzy zmienią kategorię jeździecką na wyższą niż starszy uczeń, nie mogą brać udziału w kolejnych gonitwach wchodzących w skład cyklu, będą natomiast uznani w klasyfikacji końcowej, z punktacją osiągniętą do momentu zmiany kategorii jeździeckiej.

Komunikat nr 2

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 21 września 2020 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 16 kwietnia 2021 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Marta BEKASIEWICZ.

 Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

 Tomasz Chalimoniuk

Konferencja Vets with Horsepower – 29 kwietnia 2021

Szanowni Państwo,

Kilkukrotnie mieliśmy okazję wspierać ekipę Vets with Horsepower podczas konferencji w Polsce.

W związku z aktualną sytuacją na świecie, w tym roku spotykamy się w wersji on-line 29 kwietnia 2021.

Mamy nadzieję, że w wersji on-line również możemy na Państwa liczyć!

Wspaniali wykładowcy, wartościowe prelekcje i działania charytatywne! Same plusy!

Zapraszamy na stronę konferencji: https://www.vetswithhorsepower.com

 

Do zobaczenia on-line!

Artur Niedźwiedź
Lucjan Witkowski

 

 

prof. dr hab. Artur Niedźwiedź 

specjalista chorób koni 

Katedra Chorób Wewnętrznych 

pl. Grunwaldzki 47 

50-366 Wrocław 

tel. +48501-272-377 

 

dr hab. Lucjan Witkowski  

Samodzielny Zakład Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej  

Instytut Medycyny Weterynaryjnej  

ul. Nowoursynowska 159c, bud. 22, pok. 120b, 02-776 Warszawa  

tel. +48 22 593 61 11, +48 604 369 364

Zapytanie ofertowe: Kompleksowa opieka informatyczna i rozwój oprogramowań wchodzących w skład systemu HOMAS w PKWK oraz pomoc informatyczna HelpDesk w PKWK

Usługi

 1. Kompleksowa opieka informatyczna i rozwój oprogramowań wchodzących w skład systemu HOMAS w PKWK
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 1-04-PKWK-2021 
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1-04-PKWK-2021 
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1-04-PKWK-2021 – Dokumentacja techniczna – do wglądu w siedzibie Zamawiającego
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1-04-PKWK-2021 – FORMULARZ OFERTOWY 
 • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1-04-PKWK-2021 – WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
 • Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1-04-PKWK-2021 – Wzór Umowy