Oferta współpracy dla lekarzy weterynarii – kontrola antydopingowa w sezonie 2019

Polski Klub Wyścigów Konnych poszukuje do współpracy w sezonie wyścigowym 2019 (na torach Warszawa, Wrocław, Sopot) lekarzy weterynarii prowadzących własną (indywidualną) działalność gospodarczą i/lub innych podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, prowadzących działalność gospodarczą weterynaryjną (PKD 75.00.Z), posiadających wiedzę i doświadczenie w poniższym zakresie:

 • kontrola paszportów koni (w tym świadectw zdrowia i koniecznych szczepień),
 • identyfikacja konia zgodnie z zapisami paszportu,
 • weryfikacja, czy boksy do badań antydopingowych zostały przygotowanie zgodnie z wymogami,
 • udzielanie pomocy lekarsko – weterynaryjnej,
 • znajomość przepisów wyścigowych,
 • umiejętność pobierania materiałów biologicznych do badań  na zawartość substancji zabronionych,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie prób antydopingowych i identyfikacji koni, obowiązków i uprawnień dyżurnych lekarzy weterynarii,
 • znajomość przepisów WADA i POLADA,
 • umiejętność pracy pod presją,
 • wysoka odporność na stres.

Wymagane doświadczenie:

 • udokumentowany, minimum 2-letni okres pracy z końmi w podobnym zakresie.

Aplikacje prosimy składać na adres pkwk@pkwk.org w terminie do 28.02.2019 roku.

UWAGA!

W przypadku aplikowania przez lekarzy weterynarii prowadzących własną (indywidualną) działalność gospodarczą należy zapoznać się z poniższą „Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” i ją podpisać.

Treść klauzuli:

 „Wyrażam zgodę się na przetwarzanie przez Polski Klub Wyścigów Konnych z siedzibą w Warszawie („PKWK”) moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu aplikacyjnym w celu nawiązania współpracy z PKWK w sezonie wyścigowym 2019, zgodnie z zamieszczonym przez PKWK Ogłoszeniem”.

____________________

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: ochronadanych@pkwk.org

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji odnośnie podjęcia współpracy.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu aplikacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu d/s ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na podjęcie współpracy wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji lub do momentu wycofania zgody.

Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem współpracy przez okres 3 lat.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem ochrondanych@pkwk.org  lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod telefonem 604-808-715 i adresem Polski Klub Wyścigów Konnych, ul Puławska 266, 02-684 Warszawa.

W każdym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres: ochronadanych@pkwk.org, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

UWAGA – nowe wzory formularzy wniosków i zgłoszeń!

W związku z tym, że 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy, że:

 • formularze wniosków i zgłoszeń zostały zaktualizowane o wymaganą zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • do wszystkich wniosków i zgłoszeń, w których podawane są dane osobowe, muszą być załączone „Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych”, podpisane przez osoby, których dane zostały wskazane.

Wszelkie ewentualne wątpliwości i pytania w tej kwestii należy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w PKWK – pana Leszka Kota, tel. 604 808 715, mail: ochronadanych@pkwk.org

UWAGA! – Przesyłanie dokumentów i załatwianie spraw w PKWK

Szanowni Państwo!

Ostrzegamy, że bardzo często mamy do czynienia z ogromnymi opóźnieniami i zatorami w doręczaniu przesyłek listowych za pośrednictwem Poczty Polskiej (listy zwykłe mają czasami nawet kilkutygodniowe opóźnienia).

Dlatego też prosimy, aby przed wysłaniem oryginałów dokumentów pocztą przesyłać do nas ich skany na skrzynki mailowe merytorycznie odpowiedzialnych wydziałów. Pozwoli to na w miarę bieżące aktualizowanie dokumentacji i przyspieszy weryfikację i rejestrację zgłoszeń.

Prosimy o mailowe przesyłanie potwierdzeń przelewu niezwłocznie po dokonaniu wpłaty lub wraz z dokumentami, gdyż wydziały nie mają bieżącego wglądu do rejestru wpłat a do załatwienia sprawy/wydania dokumentów niezbędne jest uprzednie uiszczenie stosownych opłat, wynikających z obowiązującego cennika!

Sugerujemy, aby wszelkie dokumenty wysyłać do PKWK przesyłkami poleconymi lub kurierskimi (jeśli jest to sprawa bardzo pilna, gdyż nawet listy priorytetowe trafiają do nas nieraz po nawet 2-3 tygodniach), ponieważ tylko wówczas będzie możliwość śledzenia losów przesyłek (na stronach operatorów pocztowych i kurierskich) i składania ewentualnych reklamacji w przypadku ich opóźnienia lub zaginięcia.

Informacje z systemów śledzenia przesyłek rejestrowanych nie są jednak wiążące i potwierdzenie, czy i w jakim terminie przesyłka faktycznie dotarła, możecie Państwo uzyskać wyłącznie na bezpośrednie zapytanie telefoniczne lub mailowe, w sekretariacie lub właściwym wydziale PKWK.

W związku z częstymi przypadkami otrzymywania przez PKWK przesyłek niekompletnych, nieczytelnych, bez adresu nadawcy i telefonu kontaktowego oraz w świetle obowiązujących, ustawowych i regulaminowych terminów składania niektórych dokumentów i informacji do poszczególnych wydziałów (zwłaszcza dotyczących Ksiąg Stadnych i Wydziału Spraw Hodowlanych i Wyścigowych), prosimy o śledzenie losów składanych przez Państwa dokumentów i zasięganie informacji nt. etapu załatwiania spraw przez merytoryczne wydziały. Pomoże to uniknąć konieczności pozostawiania spraw bez możliwości rozpatrzenia i poinformowania o tym wnioskodawców, którzy przypominają sobie nieraz o sprawie dopiero, kiedy pilnie potrzebują danego dokumentu lub kiedy okazuje się, że w wyniku niezałatwienia przez nich sprawy w terminie tracą (czasowo lub trwale) możliwość korzystania z określonych praw w danej dziedzinie.

Zapowiedź szkolenia sędziowskiego 2019

PKWK informuje, że w roku 2019 zostanie przeprowadzony kurs na sędziów wyścigowych, zakończony egzaminem.

Osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień i licencji sędziowskich proszone są o składanie wniosków o przyjęcie na szkolenie do dnia 27 grudnia 2018 r., mailowo na adres pkwk@pkwk.org lub w sekretariacie PKWK.

Szczegóły dotyczące terminu, harmonogramu i odpłatności za szkolenie opublikowane zostaną na naszej stronie internetowej po zakończeni naboru a korespondencja prowadzona będzie drogą mailową, więc koniecznie proszę we wniosku podać czynny adres mailowy.

2 stycznia 2019 r. – Termin składania wniosków o licencje sędziowskie na 2019 rok

Sędziowie wyścigowi, zainteresowani pełnieniem funkcji sędziego w sezonie 2019, w celu uzyskania licencji składają opłacone wnioski o licencje (do Prezesa PKWK).

Osoby, które nie pełniły funkcji sędziego przez ostatnie 2 sezony lub chciałyby pełnić inną, niż poprzednio funkcję (w ramach posiadanych uprawnień) wraz z wnioskami o licencję składają ankiety sędziowskie* (do Rady PKWK, która m.in. na ich podstawie będzie oceniać kandydatów i głosować wniosek do Prezesa o powołanie sędziów).


Nieprzekraczalny termin składania wniosków o licencję sędziego to środa 2 stycznia 2019 r.

Proszę pamiętać, że aby wniosek o licencję został rozpatrzony, musi być wcześniej opłacony. Bez opłaty licencja nie zostanie wystawiona, a bez niej kandydatura osoby o nią wnioskującej nie zostanie uwzględniona w głosowaniu Rady PKWK.

Głosowanie wniosku o powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2019 odbędzie się podczas posiedzenia Rady PKWK na początku stycznia 2019 r.

Formularze można pobrać tutaj.

Dane do przelewu znajdują się tutaj.

Uchwała Rady PKWK z 15.11.2018 w spr. Komisji Technicznej Warszawa – Służewiec

Wyciąg z protokołu z XIII posiedzenia
Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
w dniu 15 listopada 2018 roku

UCHWAŁA
Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
z dnia 15 listopada 2018 roku

Mając na uwadze dobry wizerunek wyścigów konnych oraz w związku z faktem, iż Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych rekomendowała osoby do pełnienia funkcji sędziów wyścigowych, Rada czuje się w obowiązku wyrazić swoją negatywną opinię odnośnie braku decyzji dotyczących pozytywnych wyników prób dopingowych koni biorących udział w wyścigach w Polsce.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 (osiem) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

W imieniu Rady
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Przewodniczący Rady PKWK
Grzegorz Sołtysiński

Do wiadomości:
Komisja Techniczna Warszawa – Służewiec

2 listopada (piątek) – biuro PKWK nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w piątek 2 listopada biuro PKWK będzie nieczynne.

Fazza Al Khalediah zwycięzcą Qatar Arabian World Cup 2018

źródło: www.paris-turf.com

 

Czteroletni ogier Fazza Al Khalediah (FR) (Jalnar Al Khalidiah – Assma Al Khalediah/Amer or.ar.) wygrał wczoraj na torze Longchamp gonitwę Qatar Arabian World Cup (G1) – jedną z najbardziej prestiżowych na świecie nagród dla koni czystej krwi arabskiej, z pulą 1 milion Euro.

Ogier jest trenowany we Wrocławiu przez Michała Borkowskiego i należy do firmy Polska AKF Sp. z o.o.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na stronie www.france-galop.com/en/content/factfiles-qatar-arabian-world-cup-2018

Komunikat nr 18

Warszawa, 3 października 2018 r.

 Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 8 czerwca 2018 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych
(Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 1 października 2018 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Kamil CZECH.

 

                                                                                                           Prezes

                                                                                     Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

                                                                                              Tomasz Chalimoniuk