19 grudnia 2020 – egzamin na trenera koni w galopie

Informujemy, że w sobotę 19 grudnia br. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej PKWK odbędzie się, składający się z części pisemnej i ustnej, egzamin dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień na trenowanie koni w galopie.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby z udokumentowanym zaliczeniem specjalistycznego szkolenia przeprowadzonego przez PKWK.

Część pisemna egzaminu:

  • trwa 90 minut;
  • przeprowadzana jest w formie testu składającego się ze 50 zadań zamkniętych, zawierających kilka odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa;
  • za odpowiedź prawidłową przyznawany jest 1 punkt.
  • Do zaliczenia części pisemnej egzaminu wymagane jest zdobycie minimum 62% punktów możliwych do uzyskania, czyli poprawne rozwiązanie co najmniej 31 zadań testu.

Osoby, które zaliczą część pisemną egzaminu, będą mogły przystąpić do jego części ustnej, która przeprowadzona zostanie tego samego dnia w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w Warszawie.

Część ustna egzaminu:

  • polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania i wykonaniu przez zdającego zadań określonych przez członków Komisji.
  • O zaliczeniu części ustnej egzaminu składanego przez daną osobę Komisja rozstrzyga większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.