Rada nowej Kadencji 2016

Skład Rady PKWK

Przewodniczący Rady – Grzegorz Sołtysiński

Z-ca Przewodniczącego RadyMichał Romanowski

Z-ca Przewodniczącego Rady – …

lp. Nazwisko i imię Nazwa reprezentowanej organizacji
1 Grabowski Tadeusz Przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2 Gołębiowski Mariusz Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich
3 Grzybowski Kamil Stowarzyszenie Jeźdźców Wyścigowych
4 Romanowski Michał Stowarzyszenie TURF CLUB SŁUŻEWIEC
5 Sołtysiński Grzegorz Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
6 Stasiowski Andrzej Polski Związek Hodowców Koni
7 Zieliński Andrzej Polski Związek Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej
8 Ziemiański Krzysztof Stowarzyszenie Trenerów Koni Wyścigowych „Służewiec”

  • Z dniem 13.04.2017 r. Minister Rolnictwa odwołał z Rady PKWK Pana Andrzeja Wójtowicza.

25 sierpnia 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel wręczył akty powołania członkom Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych nowej kadencji.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 roku o wyścigach konnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 642 z późn. zm.) nowa kadencja Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych rozpoczęła się 30 sierpnia 2016 roku, czyli w dniu zebrania się Rady tej kadencji na pierwsze posiedzenie, zwołane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Formularze

  • Wniosek o licencję na dosiadanie koni
Więcej

Przepisy

  • Regulamin wyścigów konnych
Więcej