Kategoria: Komunikaty

Komunikat nr 9

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 22 września 2017 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych uprawnienia do powożenia końmi uzyskała Monika MELINGER.

 Prezes

Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

 Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 8

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 15 września 2017 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych uprawnienia do powożenia końmi uzyskał Hubert BAGIŃSKI.

Prezes
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 7

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 2 września 2016 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Natalia STASIOWSKA.

 Prezes
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 6

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 7 lipca 2017 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Julia KOWALCZYK.

 

Prezes

Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 5

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 26 maja 2017 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Dominika STĘPNIAK.

Prezes

Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

  Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 4

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 8 i 9 kwietnia 2017 r. Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła egzaminy, dotyczące uzyskania uprawnień do trenowania koni galopem albo kłusem.

1. Uprawnienia do trenowania koni galopem uzyskali:

 • Anna Lenard
 • Oskar Cherek
 • Agnieszka Marczak
 • Katarzyna Wiszowaty
 • Maria Falzmann
 • Natalia Szelągowska
 • Petro Nakoniechnyi

2. Uprawnienia do trenowania koni kłusem uzyskali:

 • Janusz Misiek
 • Monika Melinger

Prezes
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 3 – stosowanie podków

Na podstawie §18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536) i w zw. z Art. 7 Międzynarodowego Porozumienia na temat Wyścigów Konnych i Hodowli (International Agreement on Breeding, Racing and Wagering) opublikowanym przez IFHA, Polski Klub Wyścigów Konnych ustala przykładowe wzory podków zabronionych i dopuszczonych do stosowania w gonitwach rozgrywanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposób okucia.

Pełna treść Komunikatu nr 3/2017  

Komunikat nr 2 – Minimalne wymagania dot. kasków i kamizelek ochronnych

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że:

1. Minimalne wymagania Międzynarodowej Federacji Władz Wyścigowych (IFHA) dotyczące kasków i kamizelek ochronnych, w których jeźdźcy mają obowiązek dosiadania koni, zgodnie z § 36 ust. 2 pkt 3 lit. b i d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 536), wskazane są w Aneksie 10 B do Międzynarodowego Porozumienia o hodowli, wyścigach i zakładach wzajemnych i obejmują następujące atesty:

a) Kaski:

 • EN1384:1996
 • EN1384:1997
 • PAS015:1994
 • JRA (ARAI)
 • AS/NZS 3838 2003
 • ASTM F11 63-01

 

b) Kamizelki ochronne:

 • EN13158:2000 Level 1
 • JRA (DESCENTE)
 • ARB Standard 1998
 • Satra Jockey Vest Standard Document M6 issue 3
 • ASTM F2681 – 08

2. Minimalne wymagania Międzynarodowej Unii Kłusa (UET) dotyczące kasków i kamizelek ochronnych, w których powożący mają obowiązek dosiadania (powożenia) koni, zgodnie z § 36 ust. 2 pkt 3 lit. b i d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 536), wskazane są w Artykule 5 do Międzynarodowego Porozumienia o wyścigach kłusaków i obejmują następujące atesty:

 • EN 13158
 • EC 1621-2

Prezes
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 1 – zakłady opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 3 oraz art. 21d ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z późn. zm.), wskazuję zakłady opieki zdrowotnej uprawnione do wydawania zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w gonitwach:

 1. Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej
  Warszawa, ul. Pory 78
  tel. (22) 355-86-00/01
 2. Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej – Filia w Warszawie
  „Centrum Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej”
  Warszawa, ul. Krasińskiego 54/56
  tel. (22) 669-26-04
 3. Przychodnia Sportowo – Lekarska
  Białystok, ul. Sienkiewicza 79A, lok. 309 (III piętro)
  tel. (85) 742-22-24
 4. Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska
  Bydgoszcz, ul. Rejtana 1
  tel. (52) 322-20-91
 5. Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska
  Częstochowa, ul. Akademicka 3
  tel. (34) 361-41-96
 6. Poradnia Medycyny Sportowej
  Szpital Specjalistyczny im. Św. Wojciecha
  Gdańsk, ul. Jana Pawła II 50
  tel. (58) 768-49-10
 7. Poradnia Medycyny Sportowej
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Centrum Profilaktyczno-Lecznicze
  Lublin, ul. Nowy Świat 38
  tel. (81) 532-72-83
 8. Główny Ośrodek Badań Lotniczo – Lekarskich
  Wrocław, ul. Sienkiewicza 108/110
  tel. (71) 328-28-92
 9. Olimp. Centrum Medycyny Sportowej
  Zielona Góra, ul. Urszuli 10
  tel. (68) 458-05-70
 10. Poradnia Medycyny Sportowej
  Szczecin, Przychodnia Portowa, ul. Energetyków 2
  tel. (91) 441-21-47/67
 11. Przychodnia Sportowo – Lekarska
  Kraków, ul. Reymonta 22
  tel. (12) 623-01-48

Prezes
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 15

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 14 października 2016 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Joanna RYCHLAK.

Prezes
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Tomasz Chalimoniuk

Komunikaty

Przepisy

 • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

 • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej