Kategoria: Komunikaty

Komunikat nr 1 – zakłady opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 3 oraz art. 21d ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z późn. zm.), wskazuję zakłady opieki zdrowotnej uprawnione do wydawania zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w gonitwach:

 1. Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej
  Warszawa, ul. Pory 78
  tel. (22) 355-86-00/01
 2. Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej – Filia w Warszawie
  „Centrum Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej”
  Warszawa, ul. Krasińskiego 54/56
  tel. (22) 669-26-04
 3. Przychodnia Sportowo – Lekarska
  Białystok, ul. Sienkiewicza 79A, lok. 309 (III piętro)
  tel. (85) 742-22-24
 4. Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska
  Bydgoszcz, ul. Rejtana 1
  tel. (52) 322-20-91
 5. Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska
  Częstochowa, ul. Akademicka 3
  tel. (34) 361-41-96
 6. Poradnia Medycyny Sportowej
  Szpital Specjalistyczny im. Św. Wojciecha
  Gdańsk, ul. Jana Pawła II 50
  tel. (58) 768-49-10
 7. Poradnia Medycyny Sportowej
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Centrum Profilaktyczno-Lecznicze
  Lublin, ul. Nowy Świat 38
  tel. (81) 532-72-83
 8. Główny Ośrodek Badań Lotniczo – Lekarskich
  Wrocław, ul. Sienkiewicza 108/110
  tel. (71) 328-28-92
 9. Olimp. Centrum Medycyny Sportowej
  Zielona Góra, ul. Urszuli 10
  tel. (68) 458-05-70
 10. Poradnia Medycyny Sportowej
  Szczecin, Przychodnia Portowa, ul. Energetyków 2
  tel. (91) 441-21-47/67
 11. Przychodnia Sportowo – Lekarska
  Kraków, ul. Reymonta 22
  tel. (12) 623-01-48

Prezes
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 15

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 14 października 2016 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Joanna RYCHLAK.

Prezes
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 14

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 7 października 2016 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Pavel STEPAKIN.

Prezes
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 13

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 7 października 2016 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Aleksandr MEDVEDEV.

Prezes
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Tomasz Chalimoniuk

 

Komunikat nr 12

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 22 lipca 2016 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Małgorzata DZIEDZIC.

                                            p.o. Prezesa
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 11

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 24 czerwca 2016 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych uprawnienia do powożenia końmi uzyskał Mieczysław MAŁKOWSKI.

                                          p.o. Prezesa
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 10 – dozwolone podkowy

Komunikat Prezesa PKWK z dnia 4 lipca 2016 r. dotyczący dozwolonych podków w gonitwach organizowanych w Polsce  

Komunikat nr 09

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 3 czerwca 2016 roku, w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w Warszawie odbył się egzamin (teoretyczny i praktyczny) z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2016 r. poz. 536).

Egzamin na uprawnienia i licencję do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego – członka komisji technicznej i odwoławczej zdał Pan Adam Wyrzyk.

 p.o. Prezesa
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 08

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 26 kwietnia 2016 roku, na torze wyścigowym w Buczkowie (woj. małopolskie) odbył się egzamin (teoretyczny i praktyczny) z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2016 r. poz. 536).

Egzamin na uprawnienia i licencje do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego zdali:

 

LP. – NAZWISKO I IMIĘ – funkcja sędziowska – uprawnienia / licencja

1. Kustra Mirosław

 • u celownika – tak/tak

2. Mączka Paweł

 • starter – tak/tak
 • u wagi – tak/tak
 • u celownika – tak/tak

3. Szpar Paweł

 • starter – tak/tak

4. Szpar Ryszard

 • członek komisji technicznej i odwoławczej – tak/tak

5. Wałach – Różańska Marta

 • u wagi – tak/tak

6. Zawgorodna Alicja

 • członek komisji technicznej i odwoławczej – tak/tak

 

p.o. Prezesa
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 07

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 31 lipca 2015 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późn. zm.).

Po spełnieniu wymogów formalnych uprawnienia do powożenia końmi uzyskał Michał NOSIŃSKI.

p.o. Prezesa
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Tomasz Chalimoniuk

Przepisy

 • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

 • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej