Kategoria: Komunikaty

Komunikat nr 4

Warszawa, 8 maja 2019 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 7 maja 2019 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 8 maja 2019 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Mohamed AARICH.

                                                                                                           Prezes

                                                                                     Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

                                                                                              Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 3

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 26 kwietnia 2019 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Ruslan YULDASHEV.

Prezes

                                                                                     Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

                                                                                              Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 2

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 1 marca 2019 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 5 marca 2019 r. uprawnienia do powożenia koni uzyskał Vasyl FINCHUK.

Prezes

Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

 Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 18

Warszawa, 3 października 2018 r.

 Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 8 czerwca 2018 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych
(Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 1 października 2018 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Kamil CZECH.

 

                                                                                                           Prezes

                                                                                     Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

                                                                                              Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 17

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 8 czerwca 2018 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 26 września 2018 r. uprawnienia do powożenia koni uzyskał Stanisław RZADKOSZ.

 

                                                                                                           Prezes

                                                                                     Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

                                                                                              Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 16

Warszawa, 20 września 2018 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 7 września 2018 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 10 września 2018 r. uprawnienia do powożenia koni uzyskał Kazimierz GRZESIAK.

                                                                                                        Prezes

                                                                                     Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

                                                                                              Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 15

Warszawa, 20 września 2018 r.

 

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 7 września 2018 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 7 września 2018 r. uprawnienia do powożenia koni uzyskał Władysław PANDEL.

                                                                                                           Prezes

                                                                                     Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

                                                                                              Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 14

Warszawa, 19 września 2018 r.

W związku z powtarzającymi się, pozytywnymi wynikami dopingowymi u koni, u których stwierdzono obecność kobaltu, będącego substancją zabronioną, Polski Klub Wyścigów Konnych zwraca się do trenerów i właścicieli o szczegółowe sprawdzanie pasz, suplementów i innych preparatów podawanych koniom pod względem zawartości substancji prawnie zabronionych.

Próg dopuszczalnego stężenia kobaltu w moczu wynosi 0,1 mikrogram/ml, natomiast we krwi 0,025 mikrograma/ml.

Jednocześnie PKWK informuje, że aby zapobiec nieuczciwym praktykom na wyścigach, zwiększona zostanie liczba przeprowadzanych prób na zawartość substancji prawnie zabronionych.

 

Prezes
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 13

Warszawa, 13 września 2018 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 8 czerwca 2018 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych
(Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych, w dniu 12 września 2018 r. uprawnienia do powożenia koni uzyskał Marcin MAJEWSKI.

Prezes
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 12

Warszawa, 7 września 2018 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 8 czerwca 2018 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Wiktoria MAJEWSKA.

Prezes
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Tomasz Chalimoniuk