Kategoria: Aktualności

Szkolenie dla kandydatów na sędziów wyścigowych 2015

Polski Klub Wyścigów Konnych zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na szkolenie dla kandydatów na sędziów wyścigowych. Pełnoletni kandydaci winni złożyć wniosek o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego zawierający: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i telefon wnioskodawcy, wraz z oświadczeniem, że nie została wobec niego prawomocnie orzeczona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 24 pkt 6 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.). We wniosku należy zaznaczyć, o uprawnienia do pełnienia jakiej funkcji (sędzia starter, sędzia u celownika, sędzia u wagi, sędzia u zegara, sędzia obserwator, sędzia – członek komisji technicznej i odwoławczej) ubiega się kandydat. Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 sierpnia 2015 r. wraz z:

 1. zaświadczeniem o minimum średnim wykształceniu (dyplom, świadectwo ukończenia szkoły),
 2. kopią dowodu wniesienia opłaty za szkolenie.

Orientacyjny termin i godziny szkolenia: 13 września – 8 listopada 2015 r. Zajęcia praktyczne prowadzone będą w trakcie rozgrywania gonitw, a teoretyczne (w sali konferencyjnej PKWK) – po zakończeniu wyścigów.

Orientacyjny termin egzaminów:

– teoretyczny: ze znajomości przepisów wyścigowych odbędzie się w dniu 14 listopada br. w sali konferencyjnej PKWK,

– praktyczny: sprawdzający umiejętności niezbędne do wykonywania danej funkcji sędziego, odbędzie się w trakcie rozgrywania gonitw w dniach 15 i 22 listopada br.

Opłata za szkolenie i egzamin wynosi: 250 zł od osoby. Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem szkolenia w kasie lub na konto PKWK. Kasa PKWK czynna jest pn. – pt. w godz. 8.30 – 14.30. Dane do przelewu:

Polski Klub Wyścigów Konnych

 1. Puławska 266, 02-684 Warszawa

Nr konta: 58 1500 1272 1212 7003 0253 0000

Koszty dojazdu i noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest skuteczne zgłoszenie się minimum 5 kandydatów.

 • Regulamin wyścigów Konnych

Biuletyn PKWK nr 2

W dziale Biuletyn PKWK jest dostępny do pobrania Biuletyn PKWK nr 2 zawierający licencje trenerskie i jeździeckie, roczne plany wyścigów, grupy koni oraz handicap generalny przed sezonem 2015.

Biuletyn Nr 2 – plik PDF

Podpisanie porozumienia o współpracy z Powiatem Piaseczyńskim

W dniu 18 czerwca 2015 r. odbyła się miła uroczystość zacieśnienia współpracy pomiędzy Polskim Klubem Wyścigów Konnych, Totalizatorem Sportowym Oddział Wyścigi Konne Warszawa-Służewiec oraz Powiatem Piaseczyńskim.

Głównym beneficjentem podpisanego Porozumienia o współpracy jest Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater – Zyberkówny w Piasecznie, którego uczniowie kształcą się w zawodach technik hodowca koni oraz technik weterynarii. Na mocy porozumienia uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w wycieczkach dydaktycznych na Torze Wyścigów Konnych Warszawa – Służewiec, spotkaniach informacyjnych i szkoleniach organizowanych przez PKWK. Klub będzie również okazywał wsparcie przy organizacji praktyk dla uczniów w stajniach, jak również obejmie patronatem jedną z klas ZSRCKU.

Podpisanie porozumienia o współpracy z Powiatem Piaseczyńskim
Uroczystość podpisania Porozumienia o współpracy, która odbywała się na II piętrze Trybuny Honorowej, uświetnili licznie przybyli goście, w tym przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu Piaseczyńskiego, radni, przedstawiciele Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, dyrektorzy szkół Powiatu Piaseczyńskiego, przedstawiciele prasy i mediów, jak też partnerzy ZSRCKU – Polski Związek Jeździecki, Polski Związek Hodowców Koni oraz portal internetowy Galopuje.pl.

Oprócz podpisania Porozumienia o współpracy, zebrani goście mieli możliwość obejrzenia filmu promującego ZSRCKU, jak też zwiedzenia toru wyścigowego w towarzystwie architekta Pana Tadeusza Iwaszkiewicza, który w pasjonujący sposób przybliżył charakterystykę architektoniczną i funkcjonalną obiektu, a także zapoznał gości z jego historią.

Wspieranie ZSRCKU jest kolejnym wspólnym projektem PKWK i Totalizatora Sportowego, mającym na celu propagowanie i promocję wyścigów konnych, w szczególności poprzez aktywizację młodzieży. W tym roku udało się już między innymi zorganizować szkolenie grupy młodych jeźdźców w British Racing School w Newmarket, a Fundacja LOTTO Milion Marzeń ufundowała nagrodę dla zwycięzcy tegorocznej edycji Czempionatu Młodych Jeźdźców PKWK.

Galeria zdjęć: Podpisanie porozumienia o współpracy z Powiatem Piaseczyńskim

Polska członkiem Międzynarodowej Federacji Szkół Wyścigowych

W dniu 29 maja 2015 r. w Hotelu Marriott w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Międzynarodowej Federacji Szkół Wyścigowych (International Federation of Horse Racing Academies, IFHRA).

W spotkaniu uczestniczyły władze IFHRA, z Przewodniczącą p. Larą Sawaya na czele, jak również przedstawiciele państw członkowskich: Australii, Belgii, Kanady, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Japonii, Malezji, Puerto Rico, Południowej Afryki, Korei Południowej, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Jednym z punktów agendy Walnego Zgromadzenia było przyjęcie w poczet członków IFHRA kolejnych trzynastu państw, w tym Polski, którą reprezentuje Polski Klub Wyścigów Konnych.

IFHRA jest międzynarodową organizacją wyścigową utworzoną 2 stycznia 2014 r. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Celem IFHRA jest wymiana najlepszych praktyk, jak również opracowanie międzynarodowych standardów w zakresie edukacji oraz szkolenia osób związanych z branżą wyścigową – jeźdźców, trenerów, pracowników obsługi stajni.

Światowa Konferencja Koni Czystej Krwi Arabskiej – Warszawa 2015

W roku 2015 Polska jest gospodarzem międzynarodowego wydarzenia – Światowej Konferencji Koni Czystej Krwi Arabskiej pod patronatem HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan, która odbędzie się w Warszawie w dniach 28-30 maja 2015 r. W ramach Konferencji zaplanowano przeprowadzenie szeregu paneli tematycznych w zakresie między innymi hodowli, treningu i prób dzielności koni czystej krwi arabskiej. Poruszone zostaną także tematy dotyczące prawa wyścigowego, udziału kobiet w wyścigach konnych, jak również kwestie związane z mediami, PR i komunikacją.
Z uwagi na rangę Konferencji, będzie ona miała szczególną oprawę. Wśród eventów towarzyszących przewidziano między innymi rozegranie w dniu 31 maja 2015 r. na Torze Wyścigów Konnych Warszawa-Służewiec Festiwalu Wyścigowego Koni Arabskich w tym trzech wyjątkowych gonitw:

 1. Sheikh Zaeyd Bin Sultan Al. Nahyean Cup – Nagroda Ofira – wyścigu międzynarodowego kategorii A dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej na dystansie 2400 m,
 2. HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies World Championship IFAHR – wyścigu z udziałem wyłącznie amazonek,
 3. HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Apprentice World Championship IFAHR – wyścigu przeznaczonego dla uczniów.

Również dwie ostatnie gonitwy będą miały międzynarodową obsadę, bowiem dosiadające koni amazonki oraz uczniowie będą reprezentantami kilkunastu państw, w tym również Polski. O randze i znaczeniu tego wydarzenia wyścigowego świadczy także fakt, że organizator HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Global Arabian Horse Flat Racing Festival, w ramach którego odbędą się ww. wyścigi, ufundował nagrody dodatkowe w łącznej wysokości 205 000 zł.
Specyfiką tego typu gonitw jest, że jeźdźcy mający dosiadać koni wyłaniani są w drodze losowania, które odbędzie się w dniu 27 maja 2015 r. w Hotelu Marriott, podczas konferencji prasowej. W tym roku losowanie przeprowadzone zostanie w wyjątkowych okolicznościach, albowiem uroczystość zaszczyci swoją obecnością sam HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan, a losowanie będzie transmitowane na żywo do ponad 60 krajów na świecie.

Wyniki konkursu fotograficznego „Wyścigi konne – mój świat” organizowanego przez Polski Klub Wyścigów Konnych

I miejsce – zdjęcie autorstwa EDYTY TWARÓG,
1_miejsce

II miejsce – zdjęcie autorstwa MARTY CHOWAŃSKIEJ,

III miejsce – zdjęcie autorstwa AGNIESZKI MURAK,

Wyróżnienie – zdjęcie autorstwa MARTY CHOWAŃSKIEJ.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie fotograficznym, a Laureatom serdecznie gratulujemy!

Konkurs fotograficzny Wyścigi Konne – Mój świat

Polski Klub Wyścigów Konnych

zaprasza do udziału w

KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

„Wyścigi konne – mój świat”

Tematyką prac konkursowych są konie wyścigowe,

ludzie związani z wyścigami konnymi i towarzyszące im emocje.

Zgłoszenia prac konkursowych

przyjmowane są w dniach 18-28 lutego 2015 r.

na adres mailowy: konkurs@pkwk.org

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do konkursu fotograficznego „Wyścigi konne – mój świat”   

Regulamin konkursu fotograficznego „Wyścigi konne – mój świat” 

Pożegnanie Izabelli Pawelec-Zawadzkiej

Izabela_Pawelec-Zawadzka

27 marca 2015 roku odeszła Izabella Pawelec-Zawadzka, nasza współpracowniczka, koleżanka, współzałożycielka i wieloletnia Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich, miłośniczka i światowej klasy ekspert od koni arabskich czystej krwi.

Była osobą zawsze elegancką, uśmiechniętą, pełną empatii, ciepła, życzliwości, doceniała każdą pomoc i najdrobniejsze zalety, niedostrzegane przez innych.

W naszej pamięci pozostanie jako prawdziwa dama, ceniona i szczerze lubiana przez wszystkich, którzy mieli zaszczyt Ją poznać i z Nią pracować.

8 kwietnia, po wzruszającym pożegnaniu podczas mszy żałobnej w Kościele Konkatedralnym na Kamionku, ciało Pani Izabelli spoczęło na Cmentarzu Bródnowskim.(więcej)

Walne Zgromadzenie EMHF – Szwajcaria 2015

Tegorocznym gospodarzem walnego zgromadzenia European and Mediterranen Horseracing Federation (EMHF), organizacji założonej w 2010 roku w Szwecji, był Swiss Galopp. Członkiem założycielskim tej federacji jest m.in. Polska. Zjazd odbył się w dniach 14 – 15 lutego 2015 w szwajcarskiej miejscowości St Moritz, gdzie przyjechali przedstawiciele 19 krajów (Austrii, Belgii, Czech, Danii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii, Włoch, Polski, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Norwegii, Turcji, Maroka, Wysp Normandzkich i Szwajcarii).

Zadaniami EMHF jest współpraca pomiędzy władzami wyścigowymi krajów europejskich oraz basenu Morza Śródziemnego, poprzez:

 • harmonizację przepisów wyścigowych,
 • ustalanie wspólnego kalendarza najważniejszych gonitw,
 • usprawnienie przemieszczania się koni pomiędzy krajami,
 • wymiana informacji dotyczących zmian w przepisach wyścigowych państw członkowskich,
 • publikowania statystyk krajów członkowskich,
 • wspieranie krajów rozwijających przemysł wyścigowy,
 • kształcenie kadry związanej z wyścigami (lekarze weterynarii, sędziowie, handikaperzy, obsługa torów),
 • wspólne reprezentowanie przed organami Unii Europejskiej przemysłu wyścigów konnych,
 • wymiany informacji dotyczących zakładów wzajemnych (uregulowania prawne, podatkowe, administracyjne).

Spotkanie rozpoczęła przedstawicielka gospodarzy Karin Brunold, prezentując historię wyścigów w Szwajcarii. Następnie głosowano nad wyborem nowych członków do zarządu związku. Wybrani zostali dr Marian Surda (Słowacja) oraz Jakob Broger (Szwajcaria).

Tegoroczne obrady zdominował problem coraz większego nacisku ze stron organizacji pozarządowych na tzw. dobrostan koni, na co szczególną uwagę zwrócił Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Jeździeckiej (EEF) – Ali Küçük. Kolejne rozmowy dotyczyły problemu „bata” w wyścigach konnych, wagi jeźdźców oraz ubezpieczeń. Tematy te zostaną szerzej omówione przy okazji następnego zjazdu.

Poszczególne kraje członkowskie przedstawiły statystyki hodowlano-wyścigowe za ostatnie dwa lata (2013 i 2014) oraz aktualną sytuację dotyczącą wyścigów. Najgorzej w chwili obecnej przedstawia się sytuacja w Austrii, gdzie główny sponsor – właściciel toru Magna Racino – wycofał się z wyścigów. Przedstawicielka AROC – Isabella Copar – poinformowała, że cały czas ma nadzieję, że uda się jej zapewnić sponsorów do rozegranie 5-6 dni wyścigowych.

Rüdiger Schmanns omówił zmiany wprowadzone (od 1.07.2014) w przepisach niemieckich dotyczących udziału koni spoza jego kraju w wyścigach. Każdy koń, który odniósł zwycięstwo w roku bieżącym lub poprzednim i posiada ustalony handikap w swoim kraju, ma prawo udziału w gonitwach handikapowych w Niemczech. Przy okazji poruszono temat próby porównania handikapów pomiędzy poszczególnymi krajami naszego regionu.

Obrady zakończyła prezentacja Charlesa O’Neila z Irish Thoroughbred Marketing – Destination Europe Racing. Celem tego projektu jest stworzenie powiązań między irlandzkim ITM, francuskim FRBC, brytyjskim GBRI, niemieckim GTM oraz europejskim funduszem EBF, aby propagować wyścigi i hodowlę europejską na Świecie.

emhf_1

W przeddzień konferencji delegaci byli gośćmi White Turf i mieli sposobność zapoznania się z wyścigami po zamarzniętym jeziorze w St Moritz. O torze i rozgrywanych tam od wielu lat wyścigach opowiadał m.in. Prezydent White Turf – Silvio Staub.
Tego dnia program gonitw zawierał trzy gonitwy w galopie, dwie dla kłusaków i jedną tzw. skiiring (jazda na nartach za galopującym koniem). Wyścig otwierający mityng to finał Czempionatu Płotowego dla 5-letnich i starszych koni na dystansie 2700 metrów. Na starcie stanęło 8 koni w tym podopieczny wrocławskiego trenera Roberta Świątka – gniady Sang Jang (po Sorbie Tower) z Czechem Janem Korpasem w siodle. Konie w dystansie miały do oddania 9 skoków. Faworytem biegu był kasztanowaty Vicomte Alco (po Dom Alco) pod Anthonym Lecordier ze stajni Andreasa Schärera oraz Totem Flow (po With the Flow) Philippe Schärera.

emhf_2

Pierwsze okrążenie poprowadził czeski Khalshani, na drugim zmienił go niemiecki False Economy. Polski Sang Jang galopował w odstępie z innym czeskim reprezentantem, Cruel Mole Joe, ze stratą około 8 długości. Na 800 metrów do celownika prowadzenie objął faworyt Vicomte Alco, którego nie oddał do celownika. Na ostatniej pozycji przygalopował Sang Jang ze stratą około 60 długości do płatnego miejsca. Kasztan wygrał pewnie w czasie 3’24,18”. Smaczku temu pojedynkowi może dodać fakt, że zarówno Vicomte Alco oraz Totem Flow (4-ty) nie są końmi pełnej krwi angielskiej tylko AQPS (Autre Que Pur Sang). W Polsce figurują jako „półkrewki”. Konie tej rasy w Anglii, Irlandii czy Francji z powodzeniem rywalizują w gonitwach z końmi pełnej krwi. Imiona takie jak Sprinter Sacre, Quevega, Silviniaco Conti, Neptune Collognes, Sire de Gruggy, Mon Mome, My Way De Solzen czy Orphee des Blins mówią same za siebie.

W kolejnej gonitwie, tym razem płaskiej na 1900 metrów na starcie stanęło 10 koni, wśród nich drugi reprezentant z Wrocławia – Mankind. W siodle amazonka Astrid Wullschleger. Tuż przed startem z faworyta – Ciocco Sam spadł jeździec. Z powodu odniesionej kontuzji jeźdźca, Ciocco Sam został wycofany. Po starcie na prowadzenie wyszedł Sleeping Giant (po Dalakhani) pod Raphaelem Lingg. Przez cały dystans dżokej kontrolował gonitwę i niezagrożony minął celownik jako pierwszy z przewagą 7 długości w czasie 2’09,12”. Polski Mankind przybiegł ostatni – dziewiąty, ze stratą około 70 długości do ósmego Boris Godunov.
Ostatnia gonitwa płaska (przy intensywnych opadach śniegu) na 1600 metrów to GP Christoffel Bau Trophy pod patronatem EMHF. Wyścig wygrał „pewnie” gość z Wielkiej Brytanii – Berrahri (po Bahri) trenera Johna Banda, w siodle Kierren Fox.

emhf_3

Mityng wyścigowy był bardzo widowiskowy, we wspaniałej atmosferze i pięknym otoczeniu. Przyciągnął wielu kibiców tego pięknego sportu w tak innym wydaniu.

 

Jakub Kasprzak

Modernizacja strony internetowej PKWK – ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie

„Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 EURO w sprawie:

wykonania modernizacji strony internetowej Zamawiającego oraz hostingu strony internetowej Zamawiającego, jak również zapewnienie wsparcia technicznego oraz serwisowego dla strony internetowej Zamawiającego przez czas określony 12 (słownie: dwunastu) miesięcy” ogłoszonego przez Zamawiającego w dniu 17.03.2015 roku.

 

Polski Klub Wyścigów Konnych z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa, NIP 951-20-23-888, REGON 017359475 (dalej: „Zamawiający”), po przeprowadzeniu postępowania w zakresie ww. zapytania informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Złożone zostały dwie oferty przez następujących wykonawców:
  1. dcs.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa,
  2. Noria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa.
 2. Zamawiający dokonał wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty wykonawcy:

Noria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

Uzasadnienie:

Zamawiający wybrał ofertę ww. wykonawcy jako najkorzystniejszą ze względu na fakt, iż spełnia ona wymagania wskazane w ww. zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą punktację określoną zgodnie z postanowieniami ww. zapytania ofertowego.

Przepisy

 • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

 • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej