Kategoria: Komunikaty 2018

Komunikat nr 8

Warszawa, 24 lipca 2018 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 12 lipca 2018 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych
(Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 19 lipca 2018 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Joanna GIEDYK.

Prezes

Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 7

Warszawa, 18 lipca 2018 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 8 czerwca 2018 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych
(Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 18 lipca 2018 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Kateryna SULEYMANOVA.

                                                                                                           Prezes 

Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

                                                                                              Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 6

Warszawa, 14 czerwca 2018 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 8 czerwca 2018 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych
(Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 14 czerwca 2018 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Sanzhar ALTYNBEKOV.

Prezes

Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 5

Warszawa, 29 maja 2018 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 10 maja 2018 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 29 maja 2018 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Oliwia SZARŁAT.

Prezes
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 4

Warszawa, 28 maja 2018 r.

 

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 11 maja 2018 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 28 maja 2018 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Sanzhar ABAEV.

Prezes
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 3

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 11 maja 2018 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 23 maja 2018 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Habil MAMMADOV.

Prezes
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Tomasz Chalimoniuk

Komunikat nr 2

Warszawa, 8 stycznia 2018 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 6 stycznia 2018 roku, w Polskim Klubie Wyścigów Konnych odbył się egzamin (pisemny i ustny) z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z 18.04.2016 r., poz. 536.).

Uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego uzyskali:

  1. Aleksandra Chmielnicka – obserwator
  2. Agnieszka Kupczak – członek komisji technicznej i odwoławczej, obserwator
  3. Roman Mateusiak – członek komisji technicznej i odwoławczej, obserwator
  4. Bogdan Strójwąs – członek komisji technicznej i odwoławczej, obserwator

Prezes

Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Tomasz Chalimoniuk