Kategoria: Komunikaty 2014

Komunikat nr 7

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 16 maja 2014 roku odbyły się egzaminy z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do powożenia koni uzyskał
Mateusz TOMCZYK.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 18

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 16 maja 2014 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Po spełnieniu wymogów formalnych, uprawnienia do powożenia koni uzyskała
Agnieszka MALEJEWSKA.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 8

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 23 maja 2014 roku odbyły się egzaminy z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskała
Julita Anna MIEDZIANOWSKA.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 19

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 22 sierpnia 2014 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późŸniejszymi zmianami). Uprawnienia do powożenia koni uzyskali:
Łukasz TUMAS i Dariusz GRZENKOWICZ.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 9

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 28 maja 2014 roku odbyły się egzaminy z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskała
Marta SEMENIUK.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 20

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 17 października 2014 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami).
Uprawnienia do dosiadania koni uzyskała
Joanna ŁACISZ.

p.o. Prezesa Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Waldemar Flisiński

Komunikat nr 10

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 30 maja 2014 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do powożenia koni uzyskała
Manuela WASIAK.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 21

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 22-23 listopada 2014 roku odbył się egzamin dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego -– egzamin zdał:
Paweł WROCZYŃSKI – sędzia u wagi i sędzia u zegara

p.o. Prezesa Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Waldemar Flisiński

Komunikat nr 11

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 15 sierpnia 2013 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z póŸniejszymi zmianami). Po spełnieniu wymogów formalnych, uprawnienia do dosiadania koni uzyskała
Jagoda JANIA.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

 

 

Komunikat nr 1

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że specjalistyczne szkolenie dla kandydatów na trenerów koni wyścigowych (galopem) odbędzie się w dniach: 8-9, 15-16 i 22-23 lutego oraz 1-2, 8-9 i 15-16 marca w siedzibie PKWK. Zajęcia odbywają się w sali konferencyjnej w godzinach 10.00 – 16.00. Szkolenie zakończą egzaminy: ustny – w dniach 29-30 marca od godziny 10.00, a następnie praktyczny – w dniach 5-6 kwietnia od godziny 11.00.
Opłata za udział w szkoleniu wynosi 750 złotych.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak