Kategoria: Komunikaty 2008

Komunikat nr 12

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 27 lipca, 1 sierpnia oraz 6 i 7 sierpnia 2008 roku odbyły się egzaminy z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskali: MARTYNA STRYJCZAK, PAULA KRÓL, MARCIN WŁOSTOWSKI, MAGDALENA SZABLA, PAULINA LANDSBERG i MICHAŁ NIEDZIAŁKOWSKI.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 2

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że specjalistyczne szkolenie dla kandydatów na trenerów koni wyścigowych (galopem) odbędzie się w dniach 15-16 i 29-30 marca bieżącego roku w godzinach 9.00 – 15.00, a egzamin wstępny w dniu 8 marca bieżącego roku o godzinie 10.00, w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 13

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 20 sierpnia 2008 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskały: DOMINIKA BUJAKOWSKA, ANNA FELIKSIAK i STEPHANIE HAESMANS.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 3

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 11 kwietnia 2008 roku niżej wymienione osoby zdały egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do powożenia końmi:

1. PRZEMYSŁAW JANCEWICZ,

2. BARTŁOMIEJ KONDRATOWICZ,

3. JAROSŁAW ŁAWROWSKI,

4. KRZYSZTOF TUZIMEK.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 14

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 29 sierpnia 2008 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskał: GRZEGORZ KRAWCZYK.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 4

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 11 kwietnia 2008 roku FILIP BAGIŃSKI zdał gzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do trenowania koni kłusem.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 15

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 16-17 oraz 23-24 sierpnia 2008 roku odbyło się specjalistyczne szkolenie dla kandydatów na sędziów wyścigowych, w którym uczestniczyło 8 osób. W dniach 30-31 sierpnia 2008 roku egzamin z zakresu tematyki zawartej w .Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego zaliczyły następujące osoby:

1. PIOTR CZARNIECKI – sędzia członek komisji technicznej i komisji odwoławczej,
2. IWONA KILJAŃSKA – sędzia u celownika,
3. KRZYSZTOF KSZTOŃ – sędzia członek komisji technicznej i komisji odwoławczej,
4. MAŁGORZATA ŁOJEK – sędzia członek komisji technicznej i komisji odwoławczej,
5. ZBIGNIEW NARLOCH – sędzia u celownika,
6. ANNA PRZYDATEK – sędzia u wagi,
7. FILIP SONDIJ – sędzia członek komisji technicznej i komisji odwoławczej,
8. ALICJA ZAWGORODNA – sędzia obserwator.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 5

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 14 kwietnia 2008 roku EDYTA BRAŃKA zdała egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do dosiadania koni.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 16

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 17 września 2008 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskała: MARTA BARBUZIŃSKA.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 6

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 11 kwietnia 2008 roku JERZY MAZUR zdał egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do powożenia końmi

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak