Wykaz koni, które uzyskały dodatkową nagrodę hodowlaną PKWK za sezon 2023

Wykaz koni, które uzyskały 20% dodatkową nagrodę hodowlaną PKWK za sezon 2023,
wprowadzoną w §3 Zarządzenia Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych nr 15/2023 z 20.04.2023 r.
oraz §1 Zarządzenia nr 38/2023 z 19.12.2023 r. r.    

Liczba wszystkich koni, kwalifikujących się zgodnie z §3 Zarządzenia nr 15/2023 do uzyskania powyższej nagrody, wyniosła 358, natomiast w wykazie ujęte są tylko te konie, które faktycznie taką nagrodę zdobyły, spełniwszy warunki określone w §3 ww. zarządzenia.

Zgodnie z §3 ust. 3 ww. Zarządzenia:

3. Nagroda dodatkowa nie będzie wypłacana w przypadku udziału koni w gonitwach przewidzianych wyłącznie dla koni hodowli polskiej, wpisanych do PSB lub PASB.

Komunikat nr 20

Warszawa, 19 grudnia 2023 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że 10 grudnia 2023 roku, w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych odbył się egzamin (pisemny i ustny) z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18.04.2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18.04.2016 r., poz. 536.).

Uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego uzyskali:

1. Falzmann Maria

 • czł. komisji technicznej i odwoławczej
 • obserwator
 • u wagi
 • u celownika
 • u zegara
 • starter

2. Janowska Anna

 • czł. komisji technicznej i odwoławczej
 • obserwator
 • u wagi
 • u celownika
 • u zegara
 • starter

3. Kasprzak Jakub

 • u wagi

4. Klimek Grzegorz

 • czł. komisji technicznej i odwoławczej
 • obserwator
 • u wagi
 • u celownika
 • u zegara
 • starter

5. Konopka Alicja

 • czł. komisji technicznej i odwoławczej
 • obserwator
 • u wagi
 • u celownika
 • u zegara
 • starter

6. Muszyński Marek

 • obserwator
 • starter
 • u zegara

7. Pilipczuk Małgorzata

 • obserwator

8. Wachowiak Martyna

 • czł. komisji technicznej i odwoławczej
 • obserwator
 • u wagi
 • u celownika
 • u zegara
 • starter

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Krzysztof Kierzek