Komunikat nr 11

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 15 sierpnia 2013 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z póŸniejszymi zmianami). Po spełnieniu wymogów formalnych, uprawnienia do dosiadania koni uzyskała
Jagoda JANIA.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

 

 

Przepisy

  • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

  • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej