Cennik opłat urzędowych

  • Home
  • Cennik opłat urzędowych

CENNIK OPŁAT URZĘDOWYCH (w PLN)

pobieranych przez PKWK

ważny od 19 sierpnia 2013 r.

Wnioski i zgłoszenia rozpatrywane są pod warunkiem uiszczenia stosownej, wymienionej w zamieszczonym poniżej cenniku opłaty.

Z uwagi na zmianę przepisów dot. rozliczania dotacji, konieczne jest złożenie do PKWK przez wszystkich właścicieli koni (także osoby fizyczne) oświadczenia o spełnianiu warunków określających, czy dana osoba lub podmiot jest lub nie jest małym lub średnim przedsiębiorcą (osoby fizyczne są MŚP z założenia).
Prosimy o pobranie formularza, wypełnienie go oraz podpisanie przez upoważnioną osobę i dostarczenie do PKWK osobno lub razem z innymi składanymi wnioskami (dokumentami).

Bank Gospodarstwa Krajowego,  nr: 05 1130 1017 0020 1235 1420 0001
Do przelewów z zagranicy: IBAN: PL05 1130 1017 0020 1235 1420 0001    SWIFT Code: GOSKPLPW


I. Opłaty za czynności związane z prowadzeniem Ksiąg Stadnych PSB i PASB

Wpis koni
do księgi

 

Ogierów* i klaczy* urodzonych w Polsce lub importowanych z krajów Unii Europejskiej
*dotyczy źrebiąt
50
Ogierów urodzonych lub importowanych z krajów spoza Unii Europejskiej 150
Klaczy urodzonych lub importowanych z krajów spoza Unii Europejskiej 100
PASZPORT 73,50
Duplikat paszportu 150
Rejestracja wpisu zmiany właściciela
60
Wydanie zgody na dopuszczenie reproduktora do rozrodu – tzw. zgoda na krycie 50
Rejestracja kariery hodowlanej klaczy (pokrycie, jałowa, poroniła, urodziła martwe źrebię, przychówek padł, zgładzony itp.) – tzw. zgłoszenie klaczy 20
Wystawienie dokumentu eksportowego – tzw. certyfikat/świadectwo eksportowe 250
Wydanie rodowodu do piątego pokolenia 50
Wydanie zgody na pobranie nasienia 200
Wydanie zgody na import lub eksport nasienia 200

II. Opłaty związane ze sprawami hodowlano – wyścigowymi

Licencja sędziowska na dany rok kalendarzowy 50
Licencja trenerska na dany rok kalendarzowy 300
Pozwolenie na kierowanie stajnią wyścigową na dany rok kalendarzowy. 300
Licencja jeździecka (powożącego) na dany rok kalendarzowy 100
Rejestracja barw wyścigowych (nowych) na dany sezon wyścigowy 100
Rejestracja barw wyścigowych (przedłużenie) na dany sezon wyścigowy 70
Zgłoszenie konia do wyścigów w danym roku – w ustawowym terminie do 31 stycznia 100
Zgłoszenie konia do wyścigów w danym roku – po 31 stycznia (obowiązuje od 19.04.2016 r.) 1.000
RCN (Racing Clearance Notification) 40
Kariera wyścigowa konia 50

 

Przepisy

  • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

  • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej