Wyniki głosowania wniosku Rady PKWK o powołanie sędziów na sezon 2021

  • Home
  • Aktualności
  • Wyniki głosowania wniosku Rady PKWK o powołanie sędziów na sezon 2021

Wyniki głosowania wniosku Rady PKWK o powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2021, podczas VI posiedzenia Rady w dniu 29 czerwca 2021 r., na uzasadniony wniosek p. Marii Werenowskiej o ponowne przegłosowanie jej kandydatury:

1 osoba nie uzyskała wymaganej liczby głosów.