Wyniki głosowania wniosku Rady PKWK o powołanie sędziów na sezon 2019

  • Home
  • Aktualności
  • Wyniki głosowania wniosku Rady PKWK o powołanie sędziów na sezon 2019

W dniu 27 lutego br., podczas XVI posiedzenia, Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych podjęła uchwałę z wnioskiem do Prezesa PKWK o powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2019, zgodnie z poniższymi wynikami tajnego głosowania na poszczególnych kandydatów:


Nazwisko i imię uprawnienia za przeciw wstrzymujący się
Geringer de Oedenberg Henryk czł. K.T., K.O. 5 - 1
Koch Jarosław czł. K.T., K.O. 3 2 1
Ksztoń Krzysztof czł. K.T., K.O. 4 1 1
Kupczak Agnieszka czł. K.T., K.O. 4 1 1
Litwiniak Aleksandra czł. K.T., K.O. 5 - 1
Łojek Jacek czł. K.T., K.O. 4 1 1
Mateusiak Roman czł. K.T., K.O. 4 1 1
Nawrot Małgorzata czł. K.T., K.O. 4 1 1
Rybiec Andrzej czł. K.T., K.O. 4 1 1
Sondij Filip czł. K.T., K.O. 4 1 1
Stasiowski Andrzej czł. K.T., K.O. 5 - 1
Szewczyk Małgorzata czł. K.T., K.O. 4 1 1
Tyborowska Monika czł. K.T., K.O. 4 1 1
Werenowska Maria czł. K.T., K.O. 5 - 1
Wiśniewski Adam czł. K.T., K.O. 4 1 1
Zawgorodna Alicja czł. K.T., K.O. 3 1 2
Kasprzak Jakub czł. K.T., K.O. 5 - 1
Politowicz Konrad Andrzej czł. K.T., K.O. 4 1 1
Boreysza Ewa obserwator 6 - -
Fabiańska Małgorzata obserwator 6 - -
Siestrzencewicz Magdalena obserwator 6 - -
Broniszewski Włodzimierz starter 6 - -
Jasiukiewicz Ryszard starter 6 - -
Liebenthal Monika starter 6 - -
Metza Tadeusz starter 6 - -
Walawender Damian starter 6 - -
Wesołowski Józef starter 6 - -
Bielecki Krzysztof u celownika 6 - -
Dobrowolski Maciej u celownika 6 - -
Gnat Jerzy u celownika 6 - -
Górska Zofia u celownika 6 - -
Przydatek Anna u celownika 6 - -
Szewczyk Małgorzata u celownika 6 - -
Tarnowski Marcin u celownika 6 - -
Bienert Agnieszka u wagi 6 - -
Gulajew Stanisław u wagi 6 - -
Przydatek Anna u wagi 6 - -
Wroczyński Paweł u wagi 6 - -
Gnat Jerzy u zegara 6 - -
Kwarta-Kusińska Agnieszka u zegara 6 - -
Nowacki Michał u zegara 6 - -
Owczarczyk Bożena u zegara 6 - -

Wszystkie osoby  uzyskały wymaganą liczbę głosów.