Statystyki

Kłusaki

Statystyki

Właściciele wg. wygranych sum w okresie 01.01.2022 – 29.05.2022

Lp. Właściciel Suma
1. A. Frontczak-Salivonchyk, E. Nowak 14400,0
2. W. Pandel 13800,0
3. T. Andrjanik, A. i W. Piotrowskie 13200,0
4. P. Myśliwczyk 10800,0
5. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 9600,0
6. M. Bajorek, J. Misiek 7200,0
7. Manuela Wasiak 7200,0
8. D. Bińkowska, A. Frontczak-Salivonchyk i A. Kruk 6000,0
9. M. Melinger 3300,0
10. R. Miś 3000,0
11. A. Piekielna 2700,0
12. K. Tomalska 2700,0
13. S. Rzadkosz 2450,0
14. D. Jeziorski 1800,0
15. R. Mateusiak 600,0
16. J. Bończak 500,0
17. M., P.K., P.A. i B. Kieniksman 500,0
18. V. Finchuk 0,0
19. A. i M. Nosińscy 0,0
99750,0