Statystyki

Kłusaki

Statystyki

Właściciele wg. wygranych sum w okresie 01.01.2022 – 28.08.2022

Lp. Właściciel Suma
1. A. Frontczak-Salivonchyk, E. Nowak 41400,0
2. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 33600,0
3. W. Pandel 26700,0
4. P. Myśliwczyk 26300,0
5. D. Bińkowska, A. Frontczak-Salivonchyk, A. Kruk 25500,0
6. M. Bajorek, J. Misiek 22000,0
7. Manuela Wasiak 17300,0
8. T. Andrjanik, A. i W. Piotrowskie 16800,0
9. M. Melinger 13300,0
10. S. Rzadkosz 8250,0
11. R. Miś 6950,0
12. D. Jeziorski 5700,0
13. A. Piekielna 3500,0
14. R. Mateusiak 3400,0
15. K. Tomalska 2700,0
16. Staj Taxon Putim 2500,0
17. M., P.K., P.A. i B. Kieniksman 2000,0
18. D. Jeziorski, K. Kunecki, P. Myśliwczyk, R. Sipiorski, T. Wasiak 1000,0
19. J. Bończak 500,0
20. V. Finchuk 250,0
21. A. i M. Nosińscy 0,0
22. Horse Agro s.r.o. 0,0
23. A. Cesarz, A. Wasiak 0,0
24. A. Pluta 0,0
259650,0