Statystyki

Kłusaki

Statystyki

Właściciele wg. wygranych sum w okresie 01.01.2022 – 25.09.2022

Lp. Właściciel Suma
1. A. Frontczak-Salivonchyk, E. Nowak 58400,0
2. W. Pandel 39750,0
3. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 35240,0
4. P. Myśliwczyk 33700,0
5. M. Bajorek, J. Misiek 28480,0
6. D. Bińkowska, A. Frontczak-Salivonchyk, A. Kruk 27000,0
7. T. Andrjanik, A. i W. Piotrowskie 18585,0
8. Manuela Wasiak 17300,0
9. M. Melinger 16300,0
10. S. Rzadkosz 15550,0
11. R. Mateusiak 13400,0
12. R. Miś 7950,0
13. D. Jeziorski 5700,0
14. A. Piekielna 3500,0
15. K. Tomalska 2700,0
16. M., P.K., P.A. i B. Kieniksman 2570,0
17. Staj Taxon Putim 2500,0
18. A. Frontczak-Salivonchyk 2500,0
19. D. Jeziorski, K. Kunecki, P. Myśliwczyk, R. Sipiorski, T. Wasiak 1000,0
20. K. Kunecki, M. Wasiak 1000,0
21. J. Bończak 500,0
22. A. Pluta 500,0
23. V. Finchuk 250,0
24. A. i M. Nosińscy 0,0
25. Horse Agro s.r.o. 0,0
26. A. Cesarz, A. Wasiak 0,0
334375,0