Statystyki

Kłusaki

Statystyki

Właściciele wg. wygranych sum w okresie 01.01.2022 – 19.06.2022

Lp. Właściciel Suma
1. A. Frontczak-Salivonchyk, E. Nowak 26400,0
2. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 25100,0
3. W. Pandel 17100,0
4. P. Myśliwczyk 15100,0
5. T. Andrjanik, A. i W. Piotrowskie 14400,0
6. M. Melinger 12300,0
7. M. Bajorek, J. Misiek 12000,0
8. D. Bińkowska, A. Frontczak-Salivonchyk i A. Kruk 11000,0
9. Manuela Wasiak 8800,0
10. D. Jeziorski 5700,0
11. S. Rzadkosz 4950,0
12. A. Piekielna 3000,0
13. R. Miś 3000,0
14. K. Tomalska 2700,0
15. R. Mateusiak 600,0
16. J. Bończak 500,0
17. M., P.K., P.A. i B. Kieniksman 500,0
18. V. Finchuk 250,0
19. A. i M. Nosińscy 0,0
163400,0