Statystyki

Kłusaki

Statystyki

Właściciele wg. wygranych sum w okresie 01.01.2022 – 18.09.2022

Lp. Właściciel Suma
1. A. Frontczak-Salivonchyk, E. Nowak 48400,0
2. W. Pandel 37750,0
3. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 35240,0
4. P. Myśliwczyk 28700,0
5. M. Bajorek, J. Misiek 27480,0
6. D. Bińkowska, A. Frontczak-Salivonchyk, A. Kruk 27000,0
7. T. Andrjanik, A. i W. Piotrowskie 18585,0
8. Manuela Wasiak 17300,0
9. M. Melinger 15800,0
10. S. Rzadkosz 11050,0
11. R. Mateusiak 8400,0
12. R. Miś 7950,0
13. D. Jeziorski 5700,0
14. A. Piekielna 3500,0
15. K. Tomalska 2700,0
16. M., P.K., P.A. i B. Kieniksman 2570,0
17. Staj Taxon Putim 2500,0
18. D. Jeziorski, K. Kunecki, P. Myśliwczyk, R. Sipiorski, T. Wasiak 1000,0
19. J. Bończak 500,0
20. A. Pluta 500,0
21. V. Finchuk 250,0
22. A. i M. Nosińscy 0,0
23. Horse Agro s.r.o. 0,0
24. A. Cesarz, A. Wasiak 0,0
25. K. Kunecki, M. Wasiak 0,0
302875,0