Statystyki

Kłusaki

Statystyki

Właściciele wg. wygranych sum w okresie 01.01.2022 – 17.07.2022

Lp. Właściciel Suma
1. A. Frontczak-Salivonchyk, E. Nowak 41400,0
2. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 27600,0
3. P. Myśliwczyk 25600,0
4. W. Pandel 24100,0
5. M. Bajorek, J. Misiek 22000,0
6. D. Bińkowska, A. Frontczak-Salivonchyk, A. Kruk 18500,0
7. Manuela Wasiak 17300,0
8. T. Andrjanik, A. i W. Piotrowskie 14400,0
9. M. Melinger 13300,0
10. R. Miś 6000,0
11. D. Jeziorski 5700,0
12. S. Rzadkosz 5450,0
13. A. Piekielna 3500,0
14. R. Mateusiak 3100,0
15. K. Tomalska 2700,0
16. Staj Taxon Putim 2500,0
17. M., P.K., P.A. i B. Kieniksman 2000,0
18. D. Jeziorski, K. Kunecki, P. Myśliwczyk, R. Sipiorski, T. Wasiak 1000,0
19. J. Bończak 500,0
20. V. Finchuk 250,0
21. A. i M. Nosińscy 0,0
22. Horse Agro s.r.o. 0,0
23. A. Cesarz, A. Wasiak 0,0
236900,0