Statystyki

Kłusaki

Statystyki

Właściciele wg. wygranych sum w okresie 01.01.2022 – 11.09.2022

Lp. Właściciel Suma
1. A. Frontczak-Salivonchyk, E. Nowak 41400,0
2. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 34100,0
3. W. Pandel 31700,0
4. P. Myśliwczyk 27300,0
5. D. Bińkowska, A. Frontczak-Salivonchyk, A. Kruk 27000,0
6. M. Bajorek, J. Misiek 24500,0
7. T. Andrjanik, A. i W. Piotrowskie 18300,0
8. Manuela Wasiak 17300,0
9. M. Melinger 15800,0
10. R. Mateusiak 8400,0
11. S. Rzadkosz 8250,0
12. R. Miś 7950,0
13. D. Jeziorski 5700,0
14. A. Piekielna 3500,0
15. K. Tomalska 2700,0
16. Staj Taxon Putim 2500,0
17. M., P.K., P.A. i B. Kieniksman 2000,0
18. D. Jeziorski, K. Kunecki, P. Myśliwczyk, R. Sipiorski, T. Wasiak 1000,0
19. J. Bończak 500,0
20. A. Pluta 500,0
21. V. Finchuk 250,0
22. A. i M. Nosińscy 0,0
23. Horse Agro s.r.o. 0,0
24. A. Cesarz, A. Wasiak 0,0
25. K. Kunecki, M. Wasiak 0,0
280650,0