Statystyki

Kłusaki

Statystyki

Właściciele wg. wygranych sum w okresie 01.01.2022 – 10.07.2022

Lp. Właściciel Suma
1. A. Frontczak-Salivonchyk, E. Nowak 31400,0
2. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 25100,0
3. P. Myśliwczyk 20100,0
4. W. Pandel 17100,0
5. M. Bajorek, J. Misiek 16000,0
6. T. Andrjanik, A. i W. Piotrowskie 14400,0
7. Manuela Wasiak 13800,0
8. D. Bińkowska, A. Frontczak-Salivonchyk, A. Kruk 13500,0
9. M. Melinger 13300,0
10. D. Jeziorski 5700,0
11. R. Miś 5500,0
12. S. Rzadkosz 5450,0
13. A. Piekielna 3500,0
14. K. Tomalska 2700,0
15. Staj Taxon Putim 2500,0
16. M., P.K., P.A. i B. Kieniksman 2000,0
17. R. Mateusiak 1100,0
18. D. Jeziorski, K. Kunecki, P. Myśliwczyk, R. Sipiorski, T. Wasiak 1000,0
19. J. Bończak 500,0
20. V. Finchuk 250,0
21. A. i M. Nosińscy 0,0
22. Horse Agro s.r.o. 0,0
194900,0