Statystyki

Kłusaki

Statystyki

Właściciele wg. wygranych sum w okresie 01.01.2022 – 08.05.2022

Lp. Właściciel Suma
1. W. Pandel 7500,0
2. M. Wasiak 7200,0
3. T. Andrjanik, A. i W. Piotrowskie 6200,0
4. A. Frontczak-Salivonchyk, E. Nowak 6000,0
5. D. Bińkowska, A. Frontczak-Salivonchyk i A. Kruk 6000,0
6. M. Bajorek, J. Misiek 5000,0
7. M. Melinger 2700,0
8. P. Myśliwczyk 2400,0
9. A. Piekielna 2400,0
10. K. Tomalska 2400,0
11. S. Rzadkosz 1250,0
12. D. Jeziorski 600,0
13. R. Mateusiak 600,0
14. J. Bończak 500,0
15. V. Finchuk 0,0
16. R. Miś 0,0
17. A. i M. Nosińscy 0,0
18. M., P.K., P.A. i B. Kieniksman 0,0
19. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 0,0
50750,0