Statystyki

Kłusaki

Statystyki

Właściciele wg. wygranych sum w okresie 01.01.2022 – 05.06.2022

Lp. Właściciel Suma
1. A. Frontczak-Salivonchyk, E. Nowak 20400,0
2. W. Pandel 13800,0
3. T. Andrjanik, A. i W. Piotrowskie 13200,0
4. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 12100,0
5. P. Myśliwczyk 11400,0
6. D. Bińkowska, A. Frontczak-Salivonchyk i A. Kruk 11000,0
7. M. Bajorek, J. Misiek 9000,0
8. Manuela Wasiak 8200,0
9. M. Melinger 6300,0
10. S. Rzadkosz 4150,0
11. D. Jeziorski 3300,0
12. A. Piekielna 3000,0
13. R. Miś 3000,0
14. K. Tomalska 2700,0
15. R. Mateusiak 600,0
16. J. Bończak 500,0
17. M., P.K., P.A. i B. Kieniksman 500,0
18. V. Finchuk 250,0
19. A. i M. Nosińscy 0,0
123400,0