Statystyki

Kłusaki

Statystyki

Właściciele wg. wygranych sum w okresie 01.01.2022 – 02.10.2022

Lp. Właściciel Suma
1. A. Frontczak-Salivonchyk, E. Nowak 72400,0
2. M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy 47940,0
3. P. Myśliwczyk 42980,0
4. W. Pandel 42290,0
5. D. Bińkowska, A. Frontczak-Salivonchyk, A. Kruk 29800,0
6. M. Bajorek, J. Misiek 29050,0
7. T. Andrjanik, A. i W. Piotrowskie 18585,0
8. Manuela Wasiak 17300,0
9. M. Melinger 17000,0
10. S. Rzadkosz 16600,0
11. R. Mateusiak 13400,0
12. R. Miś 7950,0
13. D. Jeziorski 5700,0
14. A. Frontczak-Salivonchyk 5300,0
15. A. Piekielna 3500,0
16. K. Tomalska 2700,0
17. M., P.K., P.A. i B. Kieniksman 2570,0
18. Staj Taxon Putim 2500,0
19. D. Jeziorski, K. Kunecki, P. Myśliwczyk, R. Sipiorski, T. Wasiak 1000,0
20. K. Kunecki, M. Wasiak 1000,0
21. J. Bończak 785,0
22. A. Pluta 500,0
23. V. Finchuk 250,0
24. A. i M. Nosińscy 0,0
25. Horse Agro s.r.o. 0,0
26. A. Cesarz, A. Wasiak 0,0
381100,0