Statystyki

Kłusaki

Statystyki

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2021 do 27-06-2021

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Frontczak-Salivonchyk A. 5 5 4 2 3 11 30 36950,0 16,7 1231,7
2. Misiek J. 3 1 1 3 2 6 16 19950,0 18,8 1246,9
3. Bagiński S. 3 0 2 2 2 3 12 17000,0 25,0 1416,7
4. Wasiak M. 1 1 2 3 1 12 20 10250,0 5,0 512,5
5. Kieniksman M. 0 3 2 1 1 9 16 7750,0 0,0 484,4
6. Melinger M. 0 2 1 0 2 3 8 5500,0 0,0 687,5
12 12 12 11 11 44 102 97400,0