Statystyki

Kłusaki

Statystyki

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2021 do 20-06-2021

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Frontczak-Salivonchyk A. 4 3 2 2 3 8 22 26950,0 18,2 1225,0
2. Misiek J. 3 1 1 2 2 4 13 19450,0 23,1 1496,2
3. Wasiak M. 1 0 2 2 0 10 15 7900,0 6,7 526,7
4. Bagiński S. 1 0 1 2 2 1 7 6200,0 14,3 885,7
5. Kieniksman M. 0 3 2 1 1 5 12 7750,0 0,0 645,8
6. Melinger M. 0 2 1 0 1 2 6 5250,0 0,0 875,0
9 9 9 9 9 30 75 73500,0