Statystyki

Kłusaki

Statystyki

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2021 do 06-06-2021

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Frontczak-Salivonchyk A. 3 1 1 2 1 8 16 17100,0 18,8 1068,8
2. Misiek J. 3 1 0 2 2 3 11 18450,0 27,3 1677,3
3. Wasiak M. 1 0 2 1 0 8 12 7500,0 8,3 625,0
4. Kieniksman M. 0 3 2 1 1 2 9 7750,0 0,0 861,1
5. Melinger M. 0 2 1 0 1 1 5 5250,0 0,0 1050,0
6. Bagiński S. 0 0 1 1 2 1 5 1700,0 0,0 340,0
7 7 7 7 7 23 58 57750,0