Statystyki

Kłusaki

Statystyki

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2023 – 28.05.2023

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Frontczak-Salivonchyk A. 5 3 2 1 1 6 18 40100,0 27,8 2227,8
2. Pandel W. 3 1 0 1 0 5 10 18500,0 30,0 1850,0
3. Melinger M. 1 1 2 1 1 3 9 11650,0 11,1 1294,4
4. Rzadkosz S. 1 1 1 0 1 7 11 10300,0 9,1 936,4
5. Kieniksman M. 0 2 1 0 1 6 10 5700,0 0,0 570,0
6. Bagiński S. 0 1 1 2 0 4 8 4000,0 0,0 500,0
7. Tomczak A. 0 1 1 0 0 2 4 3600,0 0,0 900,0
8. Mateusiak R. 0 0 2 0 3 2 7 2975,0 0,0 425,0
9. Wasiak M. 0 0 0 4 2 1 7 3050,0 0,0 435,7
10 10 10 9 9 36 84 99875,0